[uppsalapendeln] F-n tro t

 • From: "Håkan Rehn" <hakan.rehn@xxxxx>
 • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Wed, 19 Nov 2003 14:56:21 +0100

TÅGTRAFIKEN SKA FUNGERA BÄTTRE I VINTER

STOCKHOLM (TT)
 Tågtrafiken ska fungera bättre i vinter jämfört med tidigare år.
 Det lovar Banverket och de stora tågföretagen i landet som satsat
rejält på att förhindra allvarligare störningar.

 Med erfarenheter från de senaste vintrarnas problem i tågtrafiken har
de stora tågoperatörerna i landet förberett sig för att undvika nya
störningar i vinter. De har satsat på bättre underhåll av spår och
tåg, ökat beredskapen för att möta besvärliga vinterdagar och utökat
samarbetet med varandra.
 Som ett bevis på samarbetet medverkade företrädare för Banverket, SJ,
Green Cargo, Connex och A-Train vid en gemensam presskonferens på
onsdagen.
 Alla berättade om de satsningar de gjort inför kommande vinter och om
sina förhoppningar om en bättre fungerande tågtrafik.
 - Blir det hårt väder kommer tågtrafiken naturligtvis att påverkas
men vi står ändå bättre rustade nu än tidigare år, säger Kjell-Åke
Averstad, regionchef vid Banverket.

 Verkstäder
 Han tror därför att tågen kommer att rulla bättre i vinter även om
han inte kan garantera att det blir så.
 SJ är ett av företagen som arbetat för att förbättra trafiken.
 - Det är viktigt ha ett jämnt underhåll under hela året. Det främjar
även trafiken på vintern, säger Wille Jansson, produktionschef vid
SJ.
 SJ har exempelvis ökar kapaciteten i verkstäderna för att där bättre
kunna underhålla lok och vagnar. Reservlok placeras ut på vissa
stationer. Om störningar ändå skulle uppstå kan man snabbt sätta in
extra personal och ersättningsbussar.
 Connex, som sköter fjärrtågstrafiken i bland annat Norrland, har
gjort en noggrann översyn av sina lok och vagnar. Extra underhåll har
genomförts av bromssystem, värmeslingor, klimatanläggningar och dörr-
och nödöppningssystem.

 Underhåll
 För att ständigt vara uppdaterade på vädret prenumererar flera av
företagen på SMHI:s väderprognoser.
 Oväder på vintern innebär oftast stora påfrestningar för järnvägen.
Ymniga snöfall, starka vindar och hastiga förändringar i temperaturen
påverkar spår, kontaktledningar och växlar.
 Banverket har de senaste åren rustat upp många järnvägssträckor. Det
gäller underhåll av växlar, signalställverk, kontaktledningar och
kraftförsörjningsanl äggningar.
 Omfattande byten av slipers har skett på Svealandsbanan, Mälarbanan,
Dalabanan samt Södra och Västra stambanan. Kjell Rynhag/TT 
031119-1413********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] F-n tro t