[uppsalapendeln] Ett brev från SJs VD...

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 29 Sep 2004 10:14:17 +0200

kom till mig idag:

"

Stockholm den 24 September 2004

SJ Lyssnar...

SJ svarar...


En långvarig, seriös relation bygger på att de inblandade parterna lyssnar på varandra. Och visar respekt både i ord och handling. SJ har tidigare inte alltid varit bäst på detta, men idag strävar vi efter att förbättra oss på alla plan, både gentemot våra partners och våra kunder. Allt för att vår vision "Alla vill ta tåget!" ska bli verklighet.


Den långvariga relationen har vi ändå som en gemensam historia, och nu vill vi på SJ diskutera vår framtid tillsammans. Hur den påverkar kommunen, näringslivet och Uppsalaborna och SJ vill gärna vara med och möjliggöra en god regional planering framöver.

Du är en av dem som ansvarar för Uppsalas framtid, och därför ser jag fram emot att få prata med dig!

Vi kommer till Uppsala Central med två vagnar, märkta med "SJ Lyssnar...SJ svarar" den 7 oktober. Välkommen in i våra vagnar för en kvällsmacka kl. 18.00. Då ahr jag med mig kunniga kollegor som tillsammans med mig ser fram emot att få lyssna, diskutera och utvärdera de delar av Uppsalas framtid som SJ kan vara en del av.

Ring Irja Bäckström på tel: 070-7243484 eller på sjlyssnar@xxxxx och berätta om du kan komma.

Varmt välkommen önskar

Jan Forsberg
Verkställande Direktör SJ AB

"

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Ett brev från SJs VD...