[uppsalapendeln] Re: Buss i stället för tåg?

  • From: <Jonas.Flodin@xxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 28 Oct 2005 08:28:49 +0200

Om du hittar något alternativ till Tåg/buss så finns det fler som är 
intresserade.

Jonas Flodin


-----Ursprungligt meddelande-----
Från: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx 
[mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx] För b b
Skickat: den 27 oktober 2005 16:01
Till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
Ämne: [uppsalapendeln] Buss i stället för tåg?

Hej alla!

Är det någon som känner till om det finns företag på Kungsholmen 
(Hornsberg/Stadshagen) och däromkring med anställda boende i Uppsala?
Frågan ställs då vi (Arla Foods) nu flyttat till Stadshagen och vi är ett 
antal anställda från Uppsala som ser oss omkring efter mindre krångligare 
alternativ än tåg/t-bana/buss.
Buss existerar tydligen redan och möjligheterna undersöks nu om att få 
"hänga på" där.

Mvh
Bengt K
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************


Other related posts: