[uppsalapendeln] Banverket, SJ och SL vill halvera förseningarna i Mälardalen

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: "uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>, Kurt Hultgren <kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxx>, goran.tegner@xxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 07 Mar 2007 15:55:59 +0100

 Nyheter  Banverket, SJ och SL vill halvera förseningarna i Mälardalen
http://www.banverket.se/templates/Pressmeddelande____14630.asp

2007-03-07

Banverket, SJ och SL arbetar tillsammans i en kraftsamling för att under tre år halvera antalet förseningstimmar i Mälardalen.

I det budgetunderlag för 2008-2010 som har lämnats till regeringen vill Banverket satsa ytterligare 1,7 miljarder i Mälardalen.

Merparten av pengarna, 1,4 miljarder, berör investeringar som Banverket vill tidigarelägga, och som kan mildra effekterna av stora flaskhalsar i Mälardalen. Investeringarna finns längre fram i tiden i Banverkets investeringsplan. Exempel på åtgärder är spår och växlar mellan Järna-Hallsberg, mötesstationer där tåg kan mötas på järnvägen mellan Södertälje-Eskilstuna, förbättringar vid in- och utfarten till Stockholms central.

Utöver detta vill Banverket få möjlighet att satsa 350 nya miljoner på mindre investeringar bland annat mellan Älvsjö-Flemingsberg och Karlberg-Bålsta runt Stockholm. Dessa investeringar innebär bland annat förbättrat signalsystem, växelbyten och möjlighet till hastighetsökningar.

Situationen i Mälardalen är akut. Den samlade mängden resenärsförseningar i området är cirka 4,5 miljoner timmar per år. Det motsvarar en arbetsvecka per år för pendlaren, vilket betyder en samhällsekonomisk förlust på 1,1 miljarder kronor årligen enligt beräkningar som Banverket låtit göra.

Ett grundproblem är trängseln på järnvägsspåren. Trafiken med lokal- och regionaltåg har ökat kraftigt de senaste tio åren. Ett exempel är järnvägen mellan Södertälje-Eskilstuna där resenärerna är 700 procent fler idag än 1997. På ett antal platser är järnvässpåren maximalt utnyttjade under högtrafik. Förseningar fortplantar sig till andra tåg och till helt andra ställen än där de har uppstått. Fler spår genom centrala Stockholm är angeläget men det dröjer innan de har byggts.

Banverket, SJ och SL arbetar tillsammans i en kraftsamling för att få möjlighet att genomföra förbättringar på ett till tre års sikt.

Banverket fick i december regeringens godkännande att omfördela 150 miljoner kronor under 2007 till Mälardalsområdet i form av bland annat mer förebyggande underhåll. Banverket fortsätter också att prioritera det förebyggande underhållet under 2008 och 2009.

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Banverket, SJ och SL vill halvera förseningarna i Mälardalen