[sumpr] Re: kajtek

  • From: "Omega Electronics" <omega.electronics@xxxxxxxxxxxx>
  • To: <sumpr@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 26 Jan 2005 01:40:40 +0100

chyba jeszcze nikt nie ma :-(

Leszek
  ----- Original Message ----- 
  From: kajtekrad@xxxxx 
  To: sumpr@xxxxxxxxxxxxx 
  Sent: Tuesday, January 25, 2005 11:48 PM
  Subject: [sumpr] kajtek


  mam pytanie czy ktoś ma zrobioną pracę zaliczeniowe do "mleczarza".Other related posts: