[SKRIVA] SKRIVA 20 år! Historik kring Fantastiknovelltävlingen

  • From: Ahrvid <ahrvid@xxxxxxxxxxx>
  • To: "skriva@xxxxxxxxxxxxx" <skriva@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sat, 27 May 2017 21:45:43 +0000

/När jag skissade SKRIVA:s historik, nämnde jag att jag tidigare skrivit om 
Fantastiknovelltävlingens historia. Det gick på listan i oktober förra året, 
men jag  återpostar det nedan - så har ni HELA historiken kring allt som rör 
SKRIVA! Både  förra postningen  och denna är ännu bara preliminära 
anteckningar, men håll till godo! --AE/
-----

Nedan mitt första utkast till listning av resultaten - från start fram till nu 
- från Fantastiknovelltävlingen, samt mina kommentarer kring varje år. Från de 
tidigaste åren börjar minnena vackla, så det är lika bra att skriva ned det 
innan det alzheimras till förgängligheten. Texten lär utökas och putsas till 
senare och pubbas på SKRIVA:s infosida.
  Kommentarer, kompletteringar etc mottages gärna! Jag har dock inga synpunkter 
om själva novellernas innehåll eller kvalitet. Efter att ha läst tusentals 
inskickade bidrag flyter de ihop till en enda massa. Jag har emellertid 
intrycket att de som hamnar på prispallen eller får hedersomnämnande i 
allmänhet är bra till mycket bra.
  Men en liten synpunkt kan vara att en del skriver på tok för långt. 2009 
skrev jag en FAQ  med 50 000 tecken som rekommenderad MAXIMAL längd, och senare 
skrevs taket 50 000 tkn in i tävlingsreglerna. Det tycks en del ta som 
"rekommenderad" längd - men det har aldrig varit tanken! En del låter sin 
huvudperson vanka runt och göra saker som inte bidrar det minsta till intrigen, 
och det dröjer länge innan den egentliga handlingen drar igång. Och vi kan ha 
långa meningslösa dialoger eller inre monologer som gör litet för att föra 
plotten framåt.
  Men det är undantag.
  Jag tror att tävlingen har sin betydelse. Folk som Johan Theorin, KG 
Johansson, Caroline Jensen har efter att deltagit fått ut böcker och blivit 
namn att räkna med. Andra har fått se sina noveller publicerade i europeiska 
sf-tidskrifter.
  Så över till redovisningen...

-----
Första Fantastiska E-novelltävlingen, 2000
52 bidrag
Jury: Ahrvid Engholm, Rolf Strömgren, Simon Nkangi och Per Jorner
Priser: bokpaket

1:a pris: "Hemkomsten", Lars Snith
2:a pris: "Närstrid", Johan Theorin
3:e pris: "Dockspelaren", Fredrik Stennek

Hedersomnämnanden:
"En älvas kyss", Gabriel Nilsson
"Förrädiska sinnen", Simon Rothelius
"Flykten", Simon Rothelius
"Ett offer till Yuurhl", Johan Theorin
"Möte på Callisto central", Robert Andersson
"Vargnatt", Ingrid Kampås
"Månskenssonat", Annika Tholin

Kommentarer: Den första tävlingen arrangerades i samarbete med Nasacon 2000, 
som var det årets Swecon. Det var min idé (det är hr A Engohlm som skriver) att 
ordna novelltävlingen, och jag har för mig att tanken bubblade upp hösten 1999. 
Jag var också PR-ansvarig för kongressen och en novelltävling öppen för alla 
kunde ge extra PR, tyckte  jag. SKRIVA-listan hade nästan sedan starten haft 
egna, interna novelltävlingar (som brukade få 10-12 bidrag), så vanan att ordna 
tävlinga fanns. Resultatet kungjordes på kongressen. Notera hur johan Theorin 
dyker upp på pallen! Första Fantastiska E-novelltävlingen kallades det, för att 
alla andra novelltävlingar som fanns vid denna tid krävde bidrag på papper, per 
papperspost. Mig veterligt - och jag hade ganska bra koll - fanns inte en enda 
som gjorde det självklara att ta emot bidrag via E-post! Juryn rekryterades 
från SKRIVA, och preliminärt juryarbete sköttes via E-post. Systemet för 
bedömning var en smula klumpigt. Regeln var att alla noveller skulle läsas av 
minst två juryledamöter, vilket gav en massa mailande fram och tillbaka. Sedan 
satte alla poäng, och ur det kunde kandidater till prispallen sållas fram. När 
några finalkandidater återstod samlades juryn på terassen utanför 
kongresshotellet och pratade ihop sig om den slutliga prislistan. Det är enda 
gången en tävlingsjury sammanträffat fysiskt. Om jag inte minns fel fick denna 
tävling också en liten notis i kalendariet tidningen Journalisten, ett av få 
tillfällen tävlingen uppmärksammats i mondänpressen.

-----
Fantastiska E-novelltävlingen 2001
Ca 60 bidrag
Jury: Ahrvid Engholm, Hanna Svensson och Rolf Strömgren
Priser: bokpaket

1:a pris: "Det likgiltiga ögat", Peter Fisk
2:a pris: "Syntetisk vrede", Gabriel Nilsson
3:e pris: "I skuggan av en kejsare", Naseer Alkhouri
 
Hedersomnämnanden:
"Blomsterkransen", Emil Haskett
"Den hemlighetsfulla vägen", Jonatan Olofsgård
"Den av kråkor hemsökta trädgården", Peter Fisk
"Oligochaeta", Roger Persson
"Desdemona", Annika Tholin
"Nekromantens redutt", Per Jorner
"Min stund på jorden", Gunnar Svebring

Kommentar: Med ännu fler bidrag blev mailskickarbördan större, under systemet 
att varje novell skulle läsas av minst två i juryn. (Sedan lästes 
toppkandidaterna förstås av alla i juryn.) Eftersom förra tävlingens resultat 
utannonserades på Swecon - skedde samma med denna (Fantastika 2001 i Stockholms 
Kulturhus).I den omfattande reklamen för tävlingen togs info om Sweconen upp, 
vilket kongressen gynnades av. Jag skickade ut mail, postade info på blogar, 
sände info till dussinet skrivar- och sf-listor, osv. Jag försökte också 
intressera press och annan media, men resultatet av sådana ansträngningr har 
mestadels blivit magert. 100-200 postningar går ut under en normal infodrive, 
vilket torde nå minst ett par tusen pers. Jag hade skickat ut tävlinginfo rätt 
mycket för första tävlingen också, men nu vill jag minnas att jag satsade ännu 
hårdare på det - och det har jag nästan alltid gjort varje år sedan dess 
(undantaget viss dip enstaka år). Jag minns att Per Jorner blev sur för att han 
inte hamnade på prispallen (men hans novell var ganska konstig - han finkammade 
SAOL för alla udda ord för att beskriva saker med, kanske inte bästa  
stilistiska taktik).

-----
Fantastiska E-novelltävlingen 2002
38 bidrag
Jury: Ahrvid Engholm, Rolf Strömgren och Eva Eriksson
Priser: bokpaket
 
1:a pris: "Drömjobb: Dödgrävare", Annika Tholin
2:a pris: "Världar i ring", Peter Fisk
3:e  pris: "Häxan", Gabriel Nilsson

Hedersomnämnanden:
"Reflektion", Cassie
"Arken", Tomas Eklund
"William Vogelsang", Annika Tholin
"Missionären", David Taub

Kommentar: Något färre bidrag detta år. Det kan ha berott på att Sweconen, där 
tävlingsresultatet utannonserades var något mindre, Confuse i Linköping.

-----
Fantastiska E-novelltävlingen 2003
38 bidrag
Jury: Ahrvid Engholm och Björn Mattsson
Priser: bokpaket
 
1:a pris: "Snarorna", Klara Rohden
2:a pris: "Tigerräkan", Alexander Stamou
3:e pris: "Tid för sig själv", Peter Lewerin
 
Hedersomnämnanden:
"Knackningar", Cassie
"Illusionernas klyfta", Eva Eriksson
"Retro", Pierre Eriksson
"Bogglarna", Gabriel Nilsson
"Rådata", David Taub

Kommentar: Denna gång utannonserades resultatet på Swecon i Uppsala, också 
något mindre (därför exakt samma antal bidrag som året innan).

-----
Fantastiska E-novelltävlingen 2004
34 bidrag 
Jury: Ahrvid Engholm, Rolf Strömgren och Eva Eriksson
Priser: bokpaket
 
1:a pris: "Spegeln", Åsa Schwarz
2:e pris: "AYO938″, Petri Salin
3:e pris: "Epigonen", Gabriel Nilsson

Hedersomnämnanden:
"Frygisk extas", Petri Salin
"Att gräva en grav", Johan Jönsson
"Stackars Yorick", Petri Salin

Kommentar: Resultatet utannonserades på Swecon i Stockholm. Något färre bidrag 
kan bero på att jag hade annat inför kongressen att göra, och inte hann sprida 
lika mycket reklam. Jag minns att jag stod och läste upp resultatet 
underavslutningsbanketten.

-----
Fantastiska E-novelltävlingen 2005
36  bidrag 
Jury: Ahrvid Engholm, Simon Rothelius, Björn Mattsson
Priser: bokpaket

1:apris: "Dårskapens lov", Petri Salin
2:a pris: "Spegelmästaren", Johan Jönsson
3:e pris: "En del av mig", Viktor Eikman
 
Hedersomnämnanden:
"Varde mörker", Johan Jönsson
"Katarinahissen", Peter Harold
"Den svarte riddaren", Andrea Grave-Müller
"Kapslarna", Linda Eliasson
"Omni", Eva Eriksson

Kommentar: Resultat på Sweconen i Göteborg. Jag minns faktiskt inte om det här 
var en av (mycket få) svenska sf-coner jag missat, men om jag inte var 
närvarande lästes resultatet upp av någon annan från SKRIVA som närvarade. 
Vinnaren Petri Salin är finlandssvensk.

-----
Fantastiska E-novelltävlingen 2006
21 bidrag 
Jury: Mats Linder, Mattias Fyhr och Karolina Bjällerstedt Mickos
Priser: 500/300/200 kronor till första-, andra- och tredjepristagaren
(Sponsorskap av föreningen Novellmästarna)

1:a pris: "Vaken", Gabriel Nilsson
2:a pris: "Lisa", Johan Jönsson
3:e pris "Body Art", Lilian Wiberg
 
Hedersomnämnanden:

"Mjölkkannan", Rebecka Töyrä
"Tiden i spegelvärlden", K.G. Johansson

Kommentarer: Till denna Swecon (i Stockholm) hönde något märkligt. Vi hade 
samverkat med Swecon sex kongresser i rad, men nu skulle man plötsligt ordna en 
egen novelltävling. Och det utan att i förväg andas ett ord om det till mig 
eller SKRIVA. Kongressens egen novelltävling ett jättefiasko med bara sex (6!) 
bidrag, för de vet inte hur man arrangerar slika tävlingar. T ex var den bara 
öppen för kongressmedlemmar, men då får man inga bidrag eftersom många unga 
författare håller sig till sin skrivarkammare och inte går på conerna. Jag 
lyckades för första gången få pengabidrag från nybildade (2004) föreningen 
Novellmästarna, men att bidragen bara blev strax över 20 beror på att jag denna 
gång var sen och slö med info-spridningen - jag var fullt upptagen av att 
försöka ordna ett novellworkshop till det årets Fantastika (det förlororande 
Swecon-anbudet) vilket tog en massa tid. Nu blev workshopet inte av då mycket 
få anmälde sitt intresse...  Har för mig att detta år fick tävlingen också 
bidrag av självaste Olov Svedelid, som var medlem i Novellmästarna - att 
föreningen sponsrar förbjuder inte dess medlemmar att bidra till tävlingen (det 
är bara jag och juryn som inte kan bidra). Fr o m detta år finns alla 
vinnarnoveller i SKRIVA-listans arkiv, det arkiv som görs automatiskt av  
Freelists-värden. (SKRIVA flyttade till Freelists från en tidigare värd, som 
följd av att en tidigare medlem försökte sidsteppa list-FAQ:en och ta över 
listan.)

-----
Fantastiska E-novelltävlingen 2007
Ca 88 bidrag
Jury: Ahrvid Engholm och Cecilia Wennerström
Priser: 500/300/200 kronor till första-, andra- och tredjepristagaren
(Sponsorskap av föreningen Novellmästarna.)

1:a pris: "Information" av K.G. Johansson
2:a pris:  "Begränsat minne" av Gabriel Nilsson
3:e pris: "Klasskamrat noll" av Erik Johansson

Hedersomnämnanden:
"Lukten från källaren", Elli Arbaeus
"Mörk tystnad", Rikard Slapak
"Trollkarlen", Gabriel Nilsson
"Linjen", Håkan Wikell

Kommentar: Nu frikopplade jag tävlingen från eventuella kongresser. Swecon får 
inte reklam till flera tusen pers på novelltävlingens bekostnad om man utan att 
säga ett ord byter tävlingen mot en egen fiaskoversion. Effekten av 
prispengarna från Novellmästarna slog nu igenom stort - kraftigt rekord med 88 
bidrag! En fördel med att slippa ta hänsyn till en kongress var att kunna sätta 
deadlinen fritt, vilket fr o m nu blev någon gång nära skiftet aug/sep. Tanken 
är att folk kan ta ledigheten under sommaren på sig för att pilla på noveller. 
När resultatet skulle utannonseras på Swecon var det omöjligt, då den conen 
vanligen hölls i juni. KG Johansson, som tidigare fått hedersomnämnande, får nu 
sin första vinst. Vill minnas att det var detta år det gamla jurysystemet 
övergavs. Det blev för rörigt och krångligt att sitta och portionera alla  
noveller till minst två läsare, utan som administratör bestämde jag att jag 
gjorde ett förurval, med 25 noveller som gick till final. (Jag är trots all 
mycket van novelläsare, tidigare red för Nova SF, novellred på Teknikmagasinet, 
själv novellförfattare, osv.) En stor fördel är att novellerna nu kan levereras 
till juryn avidentifierade, eftersom jag vid förurvalet kan redigera bort 
författarnamn. 

-----
Fantastiknovelltävlingen 2008
101 bidrag
Jury: Cecilia Wennerström, Karolina Bjällerstedt Mickos och Niklas Krog
Priser: 500/300/200 kronor till första-, andra- och tredjepristagaren
(Sponsorskap av Föreningen Novellmästarna)

1:a pris: "MoodMind", K.G. Johansson
2:a pris "En liten incident", K.G. Johansson
3:e pris: "Gastronauterna", Petri Salin
 
Hedersomnämnanden:
"Av det som komma skall", Tobias Lundström
"Formskiftaren", Tobias Holmström
"Att leka med elden", Arne Sjögren

Kommentar: Bytte namn på tävlingen. Att skicka manus elektroniskt var nu praxis 
och så vanligt att saken inte behövde betonas i tävlingsnamnet. Första gången 
över 100 bidrag! KG tog två pallplatser och tidigare vinnaren Petri kom 
tillbaka. Rätt kul var att se hedersomnämnande till Arne Sjögren, som skrev små 
noveller till göteborgstidningar, Tidsfördrif m fl redan under sent 50-tal. Jag 
var hemma hos honom och såg några manus och tidningsklipppå hans gamla 
noveller, och sade att han borde skicka in något till Fantastiknovelltävlingen. 
Att han belönades med hedersomnämnande var *juryns* beslut. Jag höll fr o m nu 
mig borta från den. Om jag gallrar fram finalbidrag bör jag å andra sidan inte 
vara med i juryn, tycker jag.

----
Fantastiknovelltävlingen 2009
101 bidrag
Jury:Karolina Bjällerstedt-Mickos, Niklas Krog, Jörgen Peterzén
Priser: 1000/500/300 kronor till första-, andra- och tredjepristagaren
(Sponsorskap av Föreningen Novellmästarna)

1:a pris: "Plock, plock" av Caroline L Jensen (pris 1000 kr)
2:a pris: "Jordkällaren" av K G Johansson (pris 500 kr)
3:e pris: "Två komma sextiotre" av Torbjörn Wester (pris 300 kr) 

Hedersomnämnanden:
"Urvärk" av Andreas Persson 
"Körningen" av Niclas Tamas

Kommentar: En av Caroline Jensens första större författarframgångar. Hon har 
sedan utgivit en rad böcker (mest skräck) och novellen "Plock, plock" har 
trycks i en av henns novellsamlingar. Det var f ö jag som kom på titeln "Plock, 
plock" då hon skickade in den utan titel ("plock, plock..." förekommer i början 
av novellen). KG hemsöker prispallen igen.

-----
Fantastiknovelltävlingen 2010
117 bidrag
Jury: Karolina Bjällerstedt Mickos,Niklas Krog, Jörgen Peterzén,Cecilia 
Wennerström
Priser: 1000/500/300 kronor till första-, andra- och tredjepristagaren
(Sponsorskap av Föreningen Novellmästarna och Wela Förlag)

1:a pris: "Mannen vid elden" av K G Johansson
2:a pris: "En vintersaga" av Alba Lundström Ramirez
3:e pris: "Författardrömmar" av Patrik Centerwall

Hedersomnämnanden:
"Artificiell intelligens" av Torbjörn Wester
"Porträttet" av Katarina Aneer
"Vedergällningen" av Emma Pettersson
"Änglarna av kvicksilver och kristall" av K G Johansson

Kommentar: KG vinner igen. Bäst att värva honom till juryn, så andra ka klättra 
upp på pallen... Wela förlag  utger främst sf/fantasy och drivs av Cecilia 
Wennerström, som också är medlem i Novellmästarna.

-----
Fantastiknovelltävlingen 2011
109  bidrag
Jury: KG Johansson, Niklas Krog och Pia Lindestrand
Priser: 999/499/299 kronor till första-, andra- och tredjepristagaren, samt 
antologin Vildsint Skymningslandet
(Sponsorskap av Föreningen Novellmästarna och Wela Förlag)

1:a pris: "Tåg" av Susanne Samuelsson 
2:a pris: "Bortom Brahms" av Caroline L Jensen 
3:e pris: "Grus i maskineriet" av Marita H Linkruus

Hedersomnämnanden:
"Hemvändarna" av Andreas Persson 
"Och när han har levat" av Robin Karlsson 
"Stjärnturisten" av Cecilia Wennerström 
"Till Mary" av Alba Lundström Ramirez

Kommentar: Som sagt, in med KG juryn. (Han har f ö sedan novelltävlingen 
startade blivit en riktigt flitigt publicerad författare, bl a publicerad av 
Wela förlag.) Bara damer på det årets prispall, men det bara blev så. 
Fantastiknovelltävlingen kör inte med kvotering och juryn får novellerna 
avidentifierade. Började nu skicka ut engelskspråkigt utlysande av resultatet 
till div siter, nyhetszines osv. Det resulterade i att såväl ettan som tvåan i 
denna tävling översattes och pubbades utomlands! Vill minnas det handlar om att 
de dök upp i sf-tidskrifter i Ungern och Bulgarien.

-----
Fantastiknovelltävlingen 2012
118 bidrag
Jury: Niklas Krog, Pia Lindestrand, Karolina Bjällerstedt Mickos
Priser: 999/499/299 kronor till första-, andra- och tredjepristagaren, samt 
E-antologin Sista resan och andra slutstationer
(Sponsorskap av Föreningen Novellmästarna och Wela Förlag)

1:a pris "Hemliga lådan" av Robin Karlsson
2:a pris "Tvättstugan" av Jonas Lejon
3:e pris "Inbjudningskortet" av Patrik Centerwall

Hedersomnämnanden:
"Det svarta slottet" av Susanna Aguirre
"Bortom inomhus" av Sofie Berthet
"Tidens rörelse" av Ingrid Cohen
"Babylon 3000" av Olle Harstedt
"LCHF" av Åsa Ornefalk
"Den sista krönikan" av Jenny Persson

Kommentar: Har för mig att ettan och tvåan här också översattes till utrikiska 
sf-tidskrifter. Årets bidragsrekord (118) slogs inte förrän år 2016! Detta år 
introducerades den jury som suttit längst: Krog, Lidestrand och B-Mickos! Men 
de är bra, och gillar tydligen jobbet och då ka de  få sitta hur länge som 
hesl. (Skönt med en sådan jury!) Juryjobb är inte alltid en sinekur. Det är en 
massa läsning och avvägningar som måste göras.

-----
Fantastiknovelltävlingen 2013
110 bidrag
Jury: Niklas Krog, Pia Lindestrand, Karolina Bjällerstedt Mickos
Priser: Priser: 999/499/299 kronor till första-, andra- och tredjepristagaren, 
samt prenumeration på tidningen Skriva
(Sponsorskap av Föreningen Novellmästarna, Wela förlag och tidningen Skriva.)

1:a pris: "Den hängda mannen", av Jonas Lejon
2:a pris: "Intelligentare människor", av Johannes Pinter
3:e pris: "De dansande stjärnornas natt", av Robert Warreback

HEDERSOMNÄMNANDEN (i bokstavsordning på författarnamn):

"Valrossen", av Emanuel Blume 
"Pappa, det är något fel på TVn", av Jens Daniel Burman 
"Provrörsbarnen", av Matilda Häggström 
"Vad menar du med verklighet", av Roger Jervenheim 

Kommentar: Fick nu även in tidningen Skriva som sponsor. Jag tror att en 
årspren går på ca 300 kr, så deras sponsorskap är faktiskt värt kanske 900 kr. 
Tidningen Skriva har inget med SKRIVA-listan att göra, som startades mycket 
tidigare. Men vi är inte konkurrenter. Det är en tidskrift som finns i många 
tidningsburiker och bibliotek - och vi har en till antalet läsare mycket mindre 
E-postlista, vilket är en helt annan sak. Listan skriver dessutom av tradition 
sitt namn med VERSALER. Har bra relationer med tidningen Skriva. Varför 
prissummor som slutar på 99? Det handlar om att första-priset fick bli 999 kr, 
enligt principe att om det når upp till 1000 måste det rapporteras till 
skattemyndigheterna, och då tyckte jag att man kunde göra "en grej" av det och 
låta andra- och tredjepriset också sluta på 99...

-----
Fantastiknovelltävlingen 2014
97 bidrag
Jury: Niklas Krog, Pia Lindestrand, Karolina Bjällerstedt Mickos
Priser: Priser: 1000/600/400 kronor till första-, andra- och tredjepristagaren, 
samt prenumeration på tidningen Skriva
(Sponsorskap av Föreningen Novellmästarna, SF-Bokhandeln, Wela förlag, Zen Zat 
förlag och tidningen Skriva,samt "hemligt extrapris".)

1:a pris: "Nio dagar" av Liv Vistisen-Rörby
2: a pris: "Återfallet" av Charlotta Jonasson
3:e pris: "Onsdag i september 1982" av Tobias Holmgren

Hedersomnämnanden:
"Det som kommer upp" av Disa Buskhe
"Vandringen" av Gertrud Dahlman
"Svårigheten att hantera en skrivmaskin" av Samuel Envall
"Kallbrand" av Jonas Lejon
"Emet" av Fredrik Stennek

Kommenta: Tyckte vi kunde skita i /G/e/s/t/a/p/o skatteverkets  regler och 
sätta jämna prispengar. Fick förfrågan om översättning av Liv V-R:s novell 
utomlands också, men vet ej om någon sf-blaska tryckte den. Nu fick vi in 
SF-Bokhandeln också bland sponsorerna! Zen Zat är bertil Falks förlag (som han 
nu iofs lagt på is). Det är av vikt är att sponserna nämns och tackas i alla 
meddelanden och postningar som skickas ut kring tävlingen, och det når många 
tusen personer. Efter en dipp ett par år på 00-talet med att få ut tävlingsinfo 
ägnar jag nu en hel del tid åt saken. Det är är kanske en veckas jobb att pusha 
ut info, vilket sker i flera omgångar: en mindre push när tävlingen startar 
under våren, en större push strax innan industrisemestern och en slutpush någon 
vecka eller några dagar innan deadline. Tanken med en stor push innan semestern 
är att hugade novellförfattare kan dra iväg på ledighet och inspireras till att 
skriva något till tävlingen när de faktiskt har tid för det. Det hemliga 
extrapriset var en exklusiv E-antologi som jag redigerade, med alla vinnar- och 
hedersomnämnda noveller. Den gick till  författarna, medlemmarna i 
Novellmästarna, Maths och Jörgen på SF-Bokhandeln samt tävlingsjuryn ca 20 
pers. (Den har inte gått någon annan stans, så det var en exklusiv  sak!)

-----
Fantastiknovelltävlingen 2015
117 bidrag
Jury: Niklas Krog, Pia Lindestrand, Karolina Bjällerstedt Mickos
Priser: Priser: 1000/600/400 kronor till första-, andra- och tredjepristagaren, 
samt prenumeration på tidningen Skriva
(Sponsorskap av Föreningen Novellmästarna, SF-Bokhandeln, Wela förlag, Zen Zat 
förlag och tidningen Skriva.)

1:a pris: "Bläcklingar" av Fredrik Stennek
2:a pris: "Hon" av Eva Ullerud
3:e pris: "Götheborg" av Dennis Jacobsson

Hedersomnämnanden:
"Sugröret" av Jonas Bengtsson
"Sovrumsfönstret" Emanuel Blume
"Ur led är tiden av Lisa Hågensen
"Förbjudet att beträda spårområdet" av Hanna Kristoffersson
"Trådtitel: Tidsresa hur gör man" av Jens Mattsson

Kommentar: Eva Ullerud har sedan haft noveller i t ex Hemmets Veckotidning. 
Iden med en exklusiv E-antologi med vinnarnovellerna  fick bli ett ettårigt 
experiment. (Faktum är att det tog orimligt mycket tid att redigera den året 
innan - en dryg dag.) Men istället får de tre på prispallen plats i 
Novellmästarnas höstantologi. Den föreningen har ända sedan sin start stöttat 
tävlingen, så den erkänslan tycker jag att de kan få. Föreningen har utgivit en 
rad E-antologier, i samarbete med förlaget Wela - de kan köpas därifrån för (om 
jag minns rätt) 49 kr eller lånas som fil från bibliotek. Normalt gör man en 
vårantologi och en höstdito.

-----
Fantastiknovelltävlingen 2016
125 bidrag
Jury: Niklas Krog, Pia Lindestrand, Karolina Bjällerstedt Mickos
Priser: Priser: 999/600/400 kronor till första-, andra- och tredjepristagaren, 
samt prenumeration på tidningen Skriva
(Sponsorskap av Föreningen Novellmästarna, Wela förlag, Zen Zat förlag och 
tidningen Skriva.)

1:a pris: "Rickard erövraren" av Gustaf Grandinsson 
2:a pris: "Riten" av Eva Häggmark
3:e pris: "Skyskraporna i Densai" av Joakim Broman

Hedersomnämnande:
"De lyckosamma" av Tobias Alfredsson
"Det blinda rummet" av A R Yngve
"Barnet gråter bara om natten" av Liv Vistisen Rörby
"Ett mörkt eko" av Oscar Westerholm
"Det trasiga hjulet" av Ulf Lidsman
"Terapeuten" av Joakim Szczypinski
"Dö lycklig" av Jenny Eriksson

Kommentar: I år dök 999 kr åter upp som förstapris (se ovan). På 
Novellmästarnas årsmöte (som brukar hållas omkring skiftet februari/mars) 
diskuteras varje år hur deras stöd skall utalla. Då luftade någon sin rädsla 
för /K/G/B skattemyndigheterna och insisterade på att förstapriset bör ligga 
precis under 1000 kr - då blev det så. SF-Bokhandeln var inte sponsor i år, för 
att jag redan fått ihop prispengarna och dessutom kan Jörgen F på bokhandeln 
vara svår att få tag på och besked från. Har kommit på idén att göra en 
diplomfil, som alla vinnare eller hedersomnämnda kan skriva ut och sätta upp på 
hedersplats på väggen (jobbar med den idén just nu).

Åren 2013, 2015 och 2016 har genrestatistik och kön på bidragens författare 
redovisats.
  År 2013: "enligt preliminär statistik nästan exakt 1/3 science fiction, 1/3 
fantasy, 1/3 skräck. Det var ca 53% kvinnliga författare, 47% manliga." (Vill 
minnas att dessa "1/3" handlade om 32-34%.)
  År 2015: "Av bidragen var 38% science fiction, 25% fantasy och 37% skräck, 
med reservation för att genregränser är svårdragna (t ex fantasy går ofta in i 
både sf och skräck). 51% av bidragens författare var män, 49% kvinnor."
  År 2016: "Av bidragen var 35% science fiction, 30% fantasy och 36% skräck 
(att det blir 101% beror på avrundning till närmaste hela  procenttal, och 
genregränser kan vara kinkiga att avgöra). 58% av bidragen var författade av 
män, 42% av kvinnor."

-----
Om vi tillmäter varje år lika stor vikt (och låter "1/3" bli 33%) blir den 
samlade statistiken ungefär, avrundat till närmaste hela procenttal 
(statistiken för sf/f/s blir därför sammanlagt 99%);

Manliga författare 52%
Kvinnliga författare 48%

science fiction 35%
fantasy 29%
skräck 35%

Det är nära 50/50 för män/kvinnor och nära 1/3 vardera för sf, fantasy och 
skräck, men genregränser kan vara svåra att avgöra. Hur skiljer man skräck och 
fantasy t ex, om det förekommer skräckeliga monster? Och vi har fantasy med 
sf-element och vice versa, t ex s k urban fantasy (som också kan kallas science 
fantasy). Genrefördelningen behöver vi inte ta stenhårt på - det finns 
luddighetsutrymme.
  Nu huserar jag iofs uppfattningen att baserat på ämnesområden - vad en 
historia kan "handla om" - är fantasy en underavdelning till sf och skräck en 
underavdelning till fantasy. (Betänk t ex Tolkien som antydde att LOTR 
egentligen utspelas under jordisk forntid, vilket gör det till antropologisk 
sf. Drakar kan vara någon död evolutionslinje av dinosaurier, hobbitar dito av 
Homo-släktet, magin kan utgöra s k Psi-krafter, som iaf en del hävdar är en 
ännu oupptäckt vetenskap.)
  Det mesta talar för att köns-och genrefördelningen genom hela 
Fantastiknovelltävlingens historia legat mycket nära de tre ovan redovisade 
åren.

--Ahrvid

--
ahrvid@xxxxxxxxxxx / Follow @SFJournalen on Twitter for the latest news in 
short form! / Gå med i SKRIVA, för författande, sf, fantasy, kultur 
(skriva-request@xxxxxxxxxxxxx, subj: subscribe) och deltag i 
FANTASTIKNOVELLTÄVLINGEN 2017, info 
https://www.freelists.org/post/skriva/Fantastiknovelltvlingen-2017 / Om Ahrvids ;
novellsamling Mord på månen: http://zenzat.wordpress.com/bocker C Fuglesang: ;
"stor förnöjelse...jättebra historier i mycket sannolik framtidsmiljö"! / Nu 
som ljudbok: http://elib.se/ebook_detail.asp?id_type=ISBN&id‘86081462 / Läs ;
även AE i nya E-antologin Oskuld http://www.novellmastarna.se/Oskuld.htm / ;
YXSKAFTBUD, GE VÅR WCZONMÖ IQ-HJÄLP! (DN NoN 00.02.07) -----
SKRIVA - sf, fantasy och skr�ck  *  �ldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva- ;
request@xxxxxxxxxxxxx f�r listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts: