[SKRIVA] RIP Heidi von Born

  • From: Ahrvid <ahrvid@xxxxxxxxxxx>
  • To: "skriva@xxxxxxxxxxxxx" <skriva@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sat, 29 Dec 2018 11:07:40 +0000

Förfttarinnan Heidi von Born har avlidit vid 82 års ålder.  Det hände redan 29 
nov men är känt först nu, efter att hennes förlag Norstedts gått ut med 
uppgiften. (Försökt googla efter om några av hennes verk anknyter till 
fantastik, men hittar inget. Andra kanske vet bättre?)
  Från Aftonbluddret:

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/On5va3/forfattaren-heidi-von-born-ar-dod

"Heidi von Born debuterade 1956, tjugo år gammal, med diktsamlingen "Det 
förtrollade huset" och har sedan dess skrivit diktsamlingar, noveller, tv- och 
radiopjäser och romaner. Hon utmärkte sig genom sina självbiografiska 
skildringar av femtiotalets Stockholm och är mest känd för "Hungerbarnen" från 
1981, den första boken i en serie om den unga kvinnan Evas väg in i vuxenlivet.
  Under sin långa karriär har Heidi von Born tilldelats flera priser, däribland 
Svenska Dagbladets litteraturpris 1981 och Läsarnas Sveriges medalj 2013. Hon 
var även hedersdoktor vid både University of Victoria i Kanada och Stockholms 
universitet."

Kuriosum: hon var syssling med Olof Palme (enl Wikipedia).

--Ahrvid

--
ahrvid@xxxxxxxxxxx/Follow @SFJournalen on Twitter for latest skiffy news/Gå med 
i SKRIVA för författande, sf, fantasy, kultur (skriva-request@xxxxxxxxxxxxx 
subj: subscribe) &amp; Fantastiknovelltävingen http://ahrvid.bravejournal.com/ ;
AEs novellsamling Mord på månen nu som ljudbok: http://elib.se C Fuglesang: ;
"stor förnöjelse...jättebra historier i mycket sannolik framtidsmiljö"/Läs även 
i Novellmästar-antologier som Alla tiders brott &amp; fancyclopedin 
Fandboken/YXSKAFTBUD GE VÅR WCZONMÖ IQ-HJÄLP! (DN NoN 00.02.07)
-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck  *  Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva- ;
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts: