[rd_jsfsquad] Demo / Info - volgende Squad meeting

  • From: Steve Schols <steve.schols@xxxxxxxxx>
  • To: rd_jsfsquad <rd_jsfsquad@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 28 Oct 2010 14:14:17 +0200

Rudy,

Ik zou graag tegen de volgende JSF Squad eens kijken naar OpenFaces en wat
dit te bieden heeft.

Door mijn geringe ervaring met JSF en allerhande component libraries, en het
feit dat ik nog geen ervaring heb met JSF 2, weet ik niet of ik direct al
een concrete vergelijking ga kunnen maken tussen de verschillende bestaande
component libraries en OpenFaces, of ga kunnen aanduiden waarom men
OpenFaces zou moeten kiezen ten opzichte van de bestaande component
libraries en extensions.
Maar het is al een aanzet om nog eens iets concreets voor de Squad te doen,
zoals toen ik begon met ExtVal, en verder te werken met JSF.

Wordt het voorstel, dat ik wilde aanhalen in de vorige squad en waarover
Sander gemaild heeft, over de JSF 2 Event Tracker positief onthaald?
Is het de bedoeling dat we hier de volgende squad info afspraken over maken
en tegen dan de nodige informatie verzamelen?

Alvast bedankt.


Groetjes,

Steve Schols

Other related posts: