[PWC-MEDIA] Wetenschapsnieuws van de Vrije Universiteit Amsterdam

  • From: "M&C Persvoorlichting VU" <dmarc-noreply@xxxxxxxxxxxxx> ("pers")
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 4 Jan 2022 08:05:23 +0000


<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=cNX86h4CeOy0ixztYc0WNPJxEtMf5frr2USDd_%2BeYcBoSM%2Bv2eakyi1N0sbuRTLyJirkH644TkPTtTgzH8r%2B2u0OH3>[logo
 Vrije Universiteit 
Amsterdam]<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=cNX86h4CeOy0ixztYc0WNPJxEtMf5frr2USDd_%2BeYcBoSM%2Bv2eakyi1N0sbuRTLyJirkH644TkPTtTgzH8r%2B2u0OH3><https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=cNX86h4CeOy0ixztYc0WNPJxEtMf5frr2USDd_%2BeYcBoSM%2Bv2eakyi1N0sbuRTLyJirkH644TkPTtTgzH8r%2B2u0OH3>
Online versie [pijltje] 
<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=cNX8qiYOWMb1Gz9YE%2Bof3xIilKfVJjmOx%2BD5YWIpZ510YyRxQvMAM5jRyBtnCcY6_OLAwKdqAURGEk%2BNZfFubJV4cy>

Wetenschapsnieuws van de VU


[https://vu.slgnt.eu/images/VU/Persvoorlichting/Header_W-zine%201300x490.jpg]<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=cNX_YYK8KF1Qb5O9vlTXIUbtXv708ciZ8lYC7FWLLcAEeQR7kgVUPGLrlumSh9qXK7wzQoq0IqcEkXudQbFZ7w7AuPF7cx>

Slaaptekort compenseren met wilskracht

[https://vu.slgnt.eu/images/moe.jpg]Slaaptekort heeft een negatieve invloed op ;
de dagelijkse werkprestatie. Maar dit kan verholpen worden door gemoedstoestand 
van de werknemer. Dat blijkt uit onderzoek van organisatiewetenschapper Jakob 
Stollberger. Volgens zijn onderzoek helpt geloven dat je wilskracht onbeperkt 
is je om effectief te blijven op het werk, vooral op dagen met een gebrek aan 
slaap.

Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=cNXcmCd612RlErArCSWD3vV16DBOwIXDM5n2qfYt0Dz2AN%2BWf7TUuvmuOW8hMasqTgud6S6BdpDERHE31tPWWDIblkt7c0>


Het Amazoneregenwoud wordt groener tijdens droogte, en dat is geen goed nieuws

[https://vu.slgnt.eu/images/amazone.jpg]De toenemende droogte in het ;
Amazoneregenwoud kan dramatische gevolgen hebben voor het voortbestaan van de 
vele boomsoorten, evenals het koolstofvastleggend vermogen van het gebied. Uit 
onderzoek van aardwetenschapper Thomas Janssen blijkt dat een groot deel van de 
boomsoorten in het regenwoud evolutionair niet is aangepast aan droogte. Verder 
blijkt uit satellietwaarnemingen dat veel bomen in het gebied nieuwe bladeren 
aanmaken tijdens droogte en die vergroening van het kronendak valt samen met 
een sterke afname van de groei in de stam.

Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=cNXc%2B51geMmzclkWiVz8YLjShD4oo6B_irQXOXgkERmJzNP7%2BPo5FJyLZ3ZImh38SxP46oi0GFwVFcq%2B%2Bn26gIvhtqSdcW>Vermogende huishoudens minder gul voor cultuur

[https://vu.slgnt.eu/images/geld.png]De giften aan cultuur van vermogende ;
Nederlanders zijn sinds 2011 afgenomen, ondanks dat het doen van deze giften 
fiscaal aantrekkelijker zijn geworden door de Geefwet. Culturele instellingen 
in Nederland werven wel steeds meer inkomsten uit particuliere bronnen, maar 
blijven sterk afhankelijk van overheidssubsidie. Dat blijkt uit onderzoek van 
het Centrum voor Filantropische Studies.

Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=cNXc_CxtvDvg9W4YQ5auIrBzc0wzNL4gyCl1PvbypsBnFnR7iVdVkOs8pmwIaHe33kHAbDDxqtHX3ArNx76XLNUITKBlc7>


Hoe ouderen met obesitas verantwoord kunnen afvallen

Zorgprofessionals zijn vaak terughoudend om gewichtsverlies bij ouderen met 
obesitas aan te bevelen vanwege mogelijke risico’s, zoals een verlies aan 
spiermassa en botmineraaldichtheid. Uit onderzoek van voedingswetenschapper 
Amely Verreijen blijkt dat deze risico’s beperkt kunnen worden door het innemen 
van voldoende eiwitten in combinatie met krachttraining. Op deze manier kunnen 
ouderen met ernstig overgewicht op een verantwoorde wijze afvallen.

Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=cNXRBHs_ngi7BzD3RHsX8frX8iTRPLBTc%2Bm3p9WWxkOiPQRjOVkRe_g1Kn99p0Ss4tf%2BncETBDXlLlZUatlkuv1J7NNlca>


Maatschappelijke organisaties moeten bestuur, toezicht en praktijk 
democratiseren

[https://vu.slgnt.eu/images/envelop.jpg]Maatschappelijke organisaties, zoals ;
zorg- of onderwijsinstellingen, zijn vergeten dat ze een rol spelen in ons 
politiek bestel: lokale betrokkenheid van burgers bij de vraag wat 'het goede 
leven' is. Er is daarom een democratisering van bestuur, toezicht en alledaagse 
praktijk van zorg vereist. Dat blijkt uit het onderzoek van filosoof Henk den 
Uijl.

Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=cNXcA8Ca7bsCa5tgSlsOaXrZrgIsQngVo%2BrV1sGou88XvWkWaDfknBG8hthzSuoARC32Zf76NVodgLN_UwrAFVWS6BSscr>


Experts zoomen in op coalitieakkoord

Het coalitieakkoord is gepresenteerd en volgende week staan onze nieuwe 
ministers en staatssecretarissen op het bordes. Hoe kijken experts aan tegen de 
plannen van het nieuwe kabinet? Wetenschappers van de VU laten hun licht 
schijnen op een aantal uitdagingen voor de aankomende bewindslieden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[https://vu.slgnt.eu/images/Yarin%20Eski.jpg]Yarin Eski is criminoloog en doet ;
onder andere onderzoek naar illegale drugshandel, ondermijning, (maritieme) 
veiligheid, wapenhandel en corruptie. In het coalitieakkoord besteden de 
partijen veel aandacht aan het tegengaan van criminaliteit en ondermijning. 
Zijn de plannen van de coalitiepartijen voldoende, en hoe lastig is het deze 
plannen daadwerkelijk uit te voeren? Daar kan Eski meer over vertellen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[https://vu.slgnt.eu/images/2021_theoschuyt1.png]In de inleiding van het ;
coalitieakkoord worden vrijwilligers en verenigingen specifiek genoemd, waarbij 
de overheid wil toewerken naar ‘een samenleving waarin de overheid mensen in 
staat stelt samen de schouders eronder te zetten.’ Hoogleraar filantropie Theo 
Schuyt roept het nieuwe kabinet op om deze wens ook in het beleid te verankeren 
en om maatschappelijke betrokkenheid en vrijwilligers de aandacht en 
ondersteuning te geven die ze verdienen. “Zonder vrijwilligers zou Nederland 
niet bestaan. Deze unieke, maatschappelijke kracht verdient meer aandacht in de 
Haagse politiek.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------

[https://vu.slgnt.eu/images/LienekeSlingenbergCU2.jpg]Het regeerakkoord noemt ;
als doel migratie zoveel mogelijk gestructureerd te laten verlopen, ongewenste 
migratiestromen zoveel mogelijk te beperken en het draagvlak voor migratie in 
onze samenleving te behouden en te versterken. Hoogleraar Migrants and the Rule 
of Law Lieneke Slingenberg kan het kabinet adviseren over migratie en de 
democratische rechtsstaat in het algemeen en opvang en terugkeer in het 
bijzonder.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Shelley van der Graaf is klimaatwetenschapper en doet 
onderzoek<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=cNXRP5WXpzqlo32VUL6mG0mD0wPZ8bVYnGE41evjvi85nQk7Wdp1_Yg7TpUWXmnUk71eOS1n4e92nDsw4GnrQC3nrtNXcj>
 naar satellieten en simulaties voor betere stikstofschattingen. Zijn de 
plannen van het kabinet voldoende om Nederland uit de stikstofcrisis te halen? 
Haar onderzoek laat zien dat satellietwaarnemingen gebruikt kunnen worden in 
aanvulling op de bestaande metingen, om zo de modellering van stikstofdepositie 
te verbeteren. Voor de uitvoering van het stikstofbeleid door het nieuwe 
kabinet zijn deze modellen hard nodig om goede gebiedsgerichte maatregelen te 
kunnen nemen.In contact komen met een van onze experts?
Dat kan via onze afdeling Persvoorlichting:

[telefoon]
0611512753

[e-mail]
pers@xxxxx<mailto:pers@xxxxx>Op de agenda

Crowdfunding: percepties van campagnesucces. Promotie. Etienne Schraven, 
maandag 10 januari 2022. Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=cNX_bT1VRHUYCZze50AFgInyu39Jofk3o6Q1L6LOT4U7pgPjmd3%2BQq4NRsGpW5RqHdJ8JFF1OA9ppyLoZJ0PzYoYQHDpc_>

Het Amazoneregenwoud wordt groener tijdens droogte, en dat is geen goed nieuws. 
Promotie. Thomas Janssen, maandag 10 januari 2022. Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=cNXRwfyeK8n66gDqf_Y7jaJPn4QUEa7kJhP4nQ%2BADSvwZU%2BWFHKqPHhn88E%2BHii3x6u8UWTVayV_ekgICevm2HNO1%2Bksc9>

Op weg naar duurzamere voedingsadviezen voor de gezondheid en planeet. 
Promotie. Alessandra Grasso, dinsdag 11 januari 2022. Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=cNXcQfjo3MXeaIipZMVDjoWjRmuWBwzKJwbbG8DmqRSCNO%2BWI0arr6gAr9_zGb_3NP56E_kkfWxVVo9Fn7w3decUubxlcA>

Hoe werkt het opbouwen van 'veerkracht' bij het aanpakken van crises? Promotie. 
Rosanne Anholt, dinsdag 11 januari 2022. Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=cNXRB8VuXl3HiAQ5GZAFx9%2BD1CqLyJQpcprlNkNuK6PSsZk9_TJuAFEZTT4JOs%2BsMlQNkbkDRDjRasJ57gyBC2uKSzFJcw>

Hoe ouderen met obesitas verantwoord kunnen afvallen. Promotie. Amely 
Verreijen, woensdag 12 januari 2022. Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=cNXcrJySrA9MhDEAyhioJWLcteeLBzFJBrKTX74I9OHS4VRjSvR1DSCAi%2BETvXP2RcX9I9dwC5XM_yqUbghfeFxy5443ca>

Satellieten en simulaties voor betere stikstofschattingen. Promotie. Shelley 
van der Graaf, woensdag 12 januari 2022. Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=cNXRBtKh8Hw3ZKugQTXK0e4U9%2B6dpD5WXuSl38Ae1bRhkW%2B7ANB%2Bj_EUWD5pfYW4KGSW_UP%2B9VIC7FJJTtDdQNjHO68hcu>Maatschappelijke organisaties moeten bestuur, toezicht en praktijk 
democratiseren. Promotie. Henk den Uijl, woensdag 12 januari 2022. Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=cNX_e4PwD0sl29aWj7uv%2BO3ZaBUCNDV6uuni0G4xkClUIDRWr_iymHpaKQSBBNxDkl1ua%2BdlfW4p7xPJenFEIeIbfG56cw>

Fenotypische en op doelwit gebaseerde benaderingen van antiparasitaire 
geneesmiddelen. Promotie. M. Sijm, vrijdag 14 januari 2022. Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=cNXcOPABtjcMEW8p8_pohkWePQK6EjreNCQKJQbYy_EkdDP96PkLdunW9Mo2Wffu2x_AjQyJSPqT4PPbGarPz7fX4JtgcU>

Religieuze betekenis doopsgezinde Avondmaal juist nu belangrijk. Promotie. Iris 
Speckmann, maandag 17 januari 2022. Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=cNX88dMSkQUf7_2X8Pvlmmx6%2BbU%2BCR2X9sXeiAJ1ILBU28Rj0tcqNa60Q2Mw3rs6ZnNz5nKzmXSlvP67uYhAghHQjemtcJ>

Een grammatica van de Bakairi-taal. Promotie. Geraldo Pinto de Faria Junior, 
maandag 17 januari 2022. Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=cNX8EimZ0aLAFgzd9aWVnXSJ8tSaPsb8%2BTHlZok9YWsNKS%2B9pJWJyt4wnpxpb9RfejiPw_m8K3FGlI2ptaHhNP7NsA_dcI>

Optimalisatie door gedragsevolutie. Promotie. Jörg Willi Stork, dinsdag 18 
januari 2022. Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=cNX8cKImoWNA0I4DmPMmvO2VRJ8b01lYeoWIk6lZ4YZBr3%2B7Fua_mi_gXmL_Qe9tSFToyAHIjIzfOXG2H9XCsiYd%2BlixcU>

Reinforcement Learning voor gespecialiseerde gezondheidszorg. Promotie. Ali el 
Hassouni, dinsdag 18 januari 2022. Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=cNX_ZViNT8m%2BRR60PXBNYf5Y7bycCQ2KE2WDPMj4wRbdjJP9ZK33a%2BhwLW_O0ZFvFLKSZvhU4bA9NbPtuCdoFi5rj70pcQ>

Schaalbare psychologische interventies in lage- en middeninkomenslanden. 
Promotie. Aemal Akhtar, donderdag 20 januari 2022. Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=cNXRSLpjTyGqT0ubRce6QC8PTTFLzVzAWVYLufmUJdE9N%2BPjKfzKUvbEzcrjUsxp8GN_KRzE%2BvN3Z6NPRjzFUXVM4WC4cS>


[facebook]<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=cNX8Xy4DRML0g5M_dzv5iP%2Balz3BYvIt5b9qXIsNf8QbUgRWD2rdAlpSHs7T6J4eUXqnV%2Bt7mwIag_Yw5OBSNKz0QBD3cW>
[instagram]<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=cNX_t0g_wYcZgJ8cI%2Bwjyh4%2BBkCQCKooB4C6vYYja64J_%2B%2BWSZeFtdHi7yNuj3SH7Er%2BaWHq4J59YqxTUCkAUMCe10khcd>
[linkedin]<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=cNXR3ARvneZP8X0fXG%2BPFSvx_kr_1FegGIeC1vxUZAmESu%2BjrElUX_6u9Kc_2BT7uixPhUj8s_NaNPv_uBFYGrwlusx6cq>
[twitter]<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=cNXcqq9BG_xRpkKNUZ8d96xchlOWpVwXCm0iBzbGjR0dHCk93RFXKnBks2McJ2XIIexZKFDW6T8RVv5APVkPUE71ALB6cK>
[youtube]<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=cNXcHWexBqGMuKcDLqSH20zX5f42e6MqVseGxrPKyAn%2Bw1%2B9ZxozYbXR66BQvdW7hgM%2BPgrr3Rbl5MTbj2ZwhW0mDobhcb>

Aan- of afmelden voor W-zine / persberichten? Klik 
hier<https://vu.slgnt.eu/optiext/optiextension.dll?ID=vHKF_iRMm79_I%2BzgtcyADqlKhyKMR0WnAqXFBUbEa7HmRoGHmqUABEOp_lvRKfcvNrtzL%2BOyyoZfvS&LANGUAGE=NL>.

Other related posts: