[PWC-MEDIA] TU/e krijgt LNVH-penning voor haar Irène Curie Fellowship-programma

  • From: "Jongsma, Ivo" <I.L.A.Jongsma@xxxxxx>
  • To: "'pwc-media@xxxxxxxxxxxxx'" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 22 Dec 2021 11:11:24 +0000


[Logo]
TU/e krijgt LNVH-penning voor haar Irène Curie Fellowship-programma

Erkenning voor uitmuntende bijdrage aan verbetering positie vrouwen in de 
wetenschap pas vijf keer eerder uitgereikt

Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) heeft aan Eindhoven 
University of Technology een LNVH-penning uitgereikt. Het netwerk geeft deze 
eervolle erkenning aan personen of instellingen die een uitmuntende bijdrage 
hebben geleverd aan het verbeteren van de positie van vrouwen in de wetenschap 
en van een inclusieve academische cultuur. Het is pas de zesde keer sinds het 
bestaan van het LNVH dat de penning wordt uitgereikt.

Presentator Eveline van Rijswijk overhandigde de penning afgelopen week, namens 
LNVH-voorzitter Hanneke Takkenberg, aan TU/e-rector magnificus Frank Baaijens, 
zoals te zien in deze 
video<https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F658691201&data=04%7C01%7C%7C857c02a8216f4aafbfed08d9c5289573%7Ccc7df24760ce4a0f9d75704cf60efc64%7C1%7C1%7C637757600368042381%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jGSG3h1w0eZhL%2FVVoWK26JksdMlGXSXwgmP6lSy2rWk%3D&reserved=0>.

Takkenberg noemt het programma van de TU/e ‘baanbrekend’, en heeft lof “voor de 
doortastende wijze waarop de TU/e het Irène Curie Fellowship heeft vormgegeven, 
geïmplementeerd en heeft doorgezet bij tegenwind.” Het programma is niet alleen 
effectief, constateert ze, ook heeft het meer inzicht en duidelijkere 
randvoorwaarden opgeleverd voor dit soort initiatieven, dankzij het proces bij 
het College voor de Rechten van de Mens. “Dit is buitengewoon nuttig voor 
anderen die uw voorbeeld willen volgen”, aldus de voorzitter in de 
toekenningsbrief van het LNVH.

“De toekenning van de LNVH-penning is voor ons een enorme erkenning van onze 
standvastige inzet, en het succes van het programma”, reageert rector 
magnificus Frank Baaijens. “Ik ben er trots op. De penning komt te hangen in 
onze boardroom, om eraan te blijven herinneren hoe belangrijk het is dat we 
hieraan werken.”

TU/e-bestuursvoorzitter Robert-Jan Smits: “We hebben dankzij ons Irène Curie 
Fellowship-programma een grote groep zeer getalenteerde vrouwelijke 
wetenschappers aan weten te trekken, van over heel de wereld. Daarmee hebben we 
een uitzonderlijke groei gerealiseerd in het aandeel vrouwen in de 
wetenschappelijke staf. Ons streven blijft om in elke functiecategorie en in 
elke faculteit een percentage van dertig procent te bereiken. Want bij dat 
percentage houdt een minderheid op een minderheid te zijn en heeft ze de 
invloed die ze verdient.”

Het in 2019 ingevoerde Irène Curie Fellowship-programma, dat gericht is op het 
verhogen van het aandeel vrouwen in de vaste wetenschappelijke staf van de 
TU/e, is bijzonder succesvol. Sinds de start zijn er 73 vrouwen aangenomen in 
de vaste wetenschappelijke staf, een stijging van meer dan vijftig procent.

________________________________
Bijlagen
[Thumbnail]<https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fuserfiles.mailswitch.nl%2Ffiles%2F1115-90c19837d55fc32227109e66a799f50d.jpg&data=04%7C01%7C%7C857c02a8216f4aafbfed08d9c5289573%7Ccc7df24760ce4a0f9d75704cf60efc64%7C1%7C1%7C637757600368042381%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZO%2FFtMOk0MlMAsQ%2FcZvFxHRV%2FK%2FTT%2FMvt%2F9I5%2Bmibn4%3D&reserved=0>
640 KB 
jpg<https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fuserfiles.mailswitch.nl%2Ffiles%2F1115-90c19837d55fc32227109e66a799f50d.jpg&data=04%7C01%7C%7C857c02a8216f4aafbfed08d9c5289573%7Ccc7df24760ce4a0f9d75704cf60efc64%7C1%7C1%7C637757600368042381%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZO%2FFtMOk0MlMAsQ%2FcZvFxHRV%2FK%2FTT%2FMvt%2F9I5%2Bmibn4%3D&reserved=0>
 Frank Baaijens met 
LNVH-penning.jpg<https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fuserfiles.mailswitch.nl%2Ffiles%2F1115-90c19837d55fc32227109e66a799f50d.jpg&data=04%7C01%7C%7C857c02a8216f4aafbfed08d9c5289573%7Ccc7df24760ce4a0f9d75704cf60efc64%7C1%7C1%7C637757600368042381%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZO%2FFtMOk0MlMAsQ%2FcZvFxHRV%2FK%2FTT%2FMvt%2F9I5%2Bmibn4%3D&reserved=0>

________________________________

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met TU/e-woordvoerder Ivo Jongsma 
(i.l.a.jongsma@xxxxxx<mailto:i.l.a.jongsma@xxxxxx>, 0644420799), of Lidwien 
Poorthuis van de LNVH (06 15207225, 030 600 1361, 
poorthuis@xxxxxxx<mailto:poorthuis@xxxxxxx>)

Bijgaande afbeelding is vrij voor gebruik. Bijschrift: TU/e-rector magnificus 
Frank Baaijens met de zojuist ontvangen LNVH-penning, en presentatrice Eveline 
van Rijswijk.
[Logo]
________________________________

Bekijk dit bericht online<Javascript:void(0);>

[Share on Facebook]<javascript:void(0);>   [Tweet] <javascript:void(0);>    
[Share on LinkedIn] <javascript:void(0);>

Wilt u geen e-mail meer van ons ontvangen? 
Uitschrijven<https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mailswitch.nl%2Fuitschrijven.php%3Femail%3Dtest&data=04%7C01%7C%7C857c02a8216f4aafbfed08d9c5289573%7Ccc7df24760ce4a0f9d75704cf60efc64%7C1%7C1%7C637757600368042381%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=bMpuO%2BaryGldTG7%2F2mSb4PKMWe6GH104EnDcARkYiIo%3D&reserved=0>


Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] TU/e krijgt LNVH-penning voor haar Irène Curie Fellowship-programma - Jongsma, Ivo