[PWC-MEDIA] Soortenrijk grasland verhoogt opslag en efficiënt gebruik van biomassa

  • From: "Niessen, Jac" <jac.niessen@xxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 26 Feb 2020 09:37:27 +0000

[https://res.cloudinary.com/pressmailings/image/fetch/w_250,c_limit/https%3A/files.pressmailings.com/0a/54ed6176084ea881d1fa79a8f94806/WUR-Logo-FC400.png]

26 februari 2020
Persbericht Wageningen University & Research, nr 026.
https://www.wur.nl/nl/nieuws-wur/Show/Soortenrijk-grasland-verhoogt-opslag-en-efficient-gebruik-van-biomassa.htm<http://link.pressmailings.com/ls/click?upn=6kSbbF03w41sgZWbN1878-2FsF1K9YkI6kIR-2BsCQ9Gf-2F0OhS7or-2Fzw5-2BV-2BnHsyrMJoQ15fl-2FXkKP63g-2BojTdWFe4Zcq8x0bthycvQJlqtQbFCTOXKsuiIee9CrJtP9-2F-2BAxxHIFgYS6OCWZODQZ5M42hA1mCFNub5hC4RzMV0tKlv8-3DSM6Q_lwzeMr2z8Q5e76dek7NQ6ztcoSQniKzWPqGzrSBvQw-2FVyMBEh02Lsb7xthGDs4j6y-2Ft68GTrWkWUkRLIQ6rrPyRo-2FXgG6OVyowRSpLMui6sKD6ejRYnbAu2ea9t0kFZFraxS79jgoPD2VxNq0vWLyp-2BnMukFOZY-2FmudMSYYEKSxzdem3HQwfAl1POXZoc-2BES7dkxasyHSeb0EdymxMpRDIP2SEZ-2FHCTG0Bxkl-2FXJEsNO8de4E639M2CNCwothypsaUYhzwlUSkdJ8rDpQG-2BqoJb6dNzRgd4Bb3kXtHz9f3jV5f5Ap31KvC8lRc5YtuZmizlBCl-2BZNmIILBXbpym-2BTQ-3D-3D>

Soortenrijk grasland verhoogt opslag en efficiënt gebruik van biomassa
Een grote diversiteit aan plantensoorten leidt tot meer vastgelegde 
zonne-energie, niet alleen in de planten zelf, maar ook in het overige boven- 
en ondergrondse leven. Een internationaal team van onderzoekers, waaronder van 
Wageningen University & Research, NIOO-KNAW en Radboud Universiteit, laat zien 
dat een soortenrijke plantengemeenschap, zoals een bloemrijk grasland, meer 
biomassa vastlegt dan een soortenarme gemeenschap. De verhoogde status 
versterkt de energiestromen in het boven- en ondergrondse voedselweb. Bovendien 
lekt er minder energie weg. Dat schrijft het team in Nature Ecology and 
Evolution van deze week.

Zonlicht voedt het leven op aarde. Planten spelen hierin een sleutelrol omdat 
zij deze zonne-energie rechtstreeks benutten voor de omzetting van CO2 uit de 
lucht en voedingsstoffen en water uit de bodem in nieuwe biomassa. Planten zijn 
daarmee de laadpalen van ecosystemen. De overige organismen halen hun energie 
uit die planten door ze te eten (de herbivoren), of (de carnivoren) door de 
planteneters op te eten. Deze onderlinge voedselrelaties staan bekend als 
voedselwebben. Bovengronds vormen bladeren de basis van het voedselweb, 
ondergronds vervullen wortelstelsels die rol. Door het eten en gegeten worden 
stroomt er energie van de planten naar de micro-organismen en dieren die met de 
planten samenleven. Een deel van die energie wordt benut om nieuwe biomassa te 
creëren, terwijl een ander deel, inefficiënt, verloren gaat als CO2. Om veel 
biomassa in het voedselweb te behouden is het daarom van belang dat er zo 
weinig mogelijk CO2 verloren gaat in de gang van biomassa door de verschillende 
lagen van het boven- en ondergrondse voedselweb.

Plantendiversiteit leidt tot efficiënt energiegebruik
Uit eerdere studies was reeds bekend dat soortenrijke plantengemeenschappen 
gemiddeld meer energie in de vorm van biomassa vastleggen, en dus productiever 
zijn, dan soortenarme gemeenschappen. “Het nieuwe aan onze studie is het 
antwoord op de vraag of de verhoogde energie-efficiëntie ook doorwerkt in de 
hogere niveaus van het voedselweb van herbivoren, carnivoren, micro-organismen 
en strooiseleters,” stelt dr. Sebastian T. Meyer, onderzoeker bij de Technische 
Universiteit van München. De studie toont aan dat hogere plantensoortenrijkdom 
resulteert in meer biomassa van de hogere trofische niveaus. Bovendien wordt 
die energie sneller en met een grotere efficiëntie, dus zonder grote verliezen, 
van het ene organisme naar het andere doorgegeven. Uit de studie blijkt dat in 
vergelijking met monoculturen (één plantensoort), een gemeenschap van 60 
soorten dubbel zoveel biomassa vastlegt.

Biodiversiteit en stabiliteit
De resultaten van de studie zijn ook relevant in het licht van het behoud van 
diversiteit en de ecosysteemdiensten ervan, en voor het ontwerpen van 
robuustere ecosystemen. Zowel in natuurlijke als in landbouwsystemen is het van 
belang dat deze ook in een veranderend klimaat productief blijven en hun 
bijdrage aan ecosysteemdiensten boven- en ondergronds blijven vervullen. Het 
werk toont aan dat plantendiversiteit hierin een cruciale rol speelt.

Experiment startte in 2002
De studie werd uitgevoerd in het Jena Biodiversiteitsexperiment, dat in 2002 
werd opgezet en nu het langstlopende grasland biodiversiteitsexperiment in 
Europa is. De plantensoortenrijkdom varieert van 1 tot 60 plantensoorten, 
opklimmend in proefvelden van 1, 2, 4, 8, 16 en 60 soorten, en omvat 16 
verschillende soorten grassen, stikstofbinders en kleine en grote kruiden, 
ingezaaid in 80 proefvelden. Het totale proefveldenoppervlak is zo’n tien 
voetbalvelden groot.

Internationaal team
Het onderzoek werd daarom ook uitgevoerd door een team van onderzoekers uit 
Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Nederland met elkaar aanvullende 
expertises. “Om biodiversiteitseffect op het functioneren van ecosystemen te 
onderzoeken is lange-termijn onderzoek noodzakelijk, zeker wanneer het gaat om 
veranderingen in het bodemleven en bodemprocessen,” stellen prof. Gerlinde De 
Deyn en prof. Liesje Mommer van Wageningen University & Research en NIOO, 
beiden coauteurs van de studie. “Het is een enorme klus om wortels, organische 
stof en het bodemleven in onderlinge samenhang goed in kaart te brengen in zo 
veel verschillende plantengemeenschappen, laat staan om tegelijkertijd ook de 
koppeling te maken met het bovengrondse voedselweb. Alleen met teamwerk is een 
studie als deze mogelijk,” vult De Deyn aan.

Publicatie

Oksana Y. Buzhdygan, Sebastian T. Meyer, Wolfgang W. Weisser, Nico Eisenhauer, 
Anne Ebeling, Stuart R. Borrett, Nina Buchmann, Roeland Cortois, Gerlinde B. De 
Deyn, Hans de Kroon, Gerd Gleixner, Lionel R. Hertzog, Jes Hines, Markus Lange, 
Liesje Mommer, Janneke Ravenek, Christoph Scherber, Michael Scherer-Lorenzen, 
Stefan Scheu, Bernhard Schmid, Katja Steinauer, Tanja Strecker, Britta Tietjen, 
Anja Vogel, Alexandra Weigelt, Jana S. Petermann (2020). Biodiversity increases 
multitrophic energy use efficiency, flow and storage in grasslands. Nature 
Ecology & Evolution. DOI: 10.1038/s41559-020-1123-8. 
https://www.nature.com/articles/s41559-020-1123-8<http://link.pressmailings.com/ls/click?upn=6kSbbF03w41sgZWbN1878-2BpO2kslf4vKzh7jseSz1B23Qs9LifagCoOOZMmq6ED6hAJNfMdxUgQ5SOIcsGXCOw-3D-3Drh5h_lwzeMr2z8Q5e76dek7NQ6ztcoSQniKzWPqGzrSBvQw-2FVyMBEh02Lsb7xthGDs4j6y-2Ft68GTrWkWUkRLIQ6rrPyRo-2FXgG6OVyowRSpLMui6sKD6ejRYnbAu2ea9t0kFZFhFEJfNAM9a6u9iBIBxV8mER-2Fbzc3ktG-2BUulOQuObGYfoaT17vIKRT9Aqg6lqwQN9zSuYPOYkSsdvO0HlUQ8XUP17yuP15Nr7fbbwmAVQa-2BN0hmDTY3ay0gzUQ-2FMVMCsIPnzC3mJy0wIlS6woTEbRXOKnrks1zKsv0uLPbCzkibOZXRi-2FAtXSP0G-2FreGS8sZBIFe9Br03QZoeXhRXJXRWLg-3D-3D>.

Noot voor de redactie
Nadere informatie bij prof.dr. Gerlinde De Deyn, persoonlijk hoogleraar 
Bodemecologie aan Wageningen University & Research en onderzoeker aan 
NIOO-KNAW, tel. 0317 482 123, 
gerlinde.DeDeyn@xxxxxx<mailto:gerlinde.DeDeyn@xxxxxx>, Of via Jac Niessen, 
wetenschapsvoorlichter Wageningen University & Research, tel. 0317 485003, 
jac.niessen@xxxxxx<mailto:jac.niessen@xxxxxx>.


Wageningen University & Research

press@xxxxxx<mailto:press@xxxxxx>[Twitter]<http://link.pressmailings.com/ls/click?upn=-2FezuXBZhBltiEJQOIDnkzClcfMZYhK3zDo2LUEx1i5w-3DzrzU_lwzeMr2z8Q5e76dek7NQ6ztcoSQniKzWPqGzrSBvQw-2FVyMBEh02Lsb7xthGDs4j6y-2Ft68GTrWkWUkRLIQ6rrPyRo-2FXgG6OVyowRSpLMui6sKD6ejRYnbAu2ea9t0kFZFDCdx3NylFY29Cy58fsgpgtR-2FCW0RjR4b2HIimNZD-2BFbYoIg-2BspMJoVNy6TqfKHg6jNSdszmI2K4afAfUTVrv3ma6NMCFzC9ZZmZaiLx93ko4VFss7MVYF9RaSRTa14FtbqfD54j09QaQpm-2BlxgCAWc1fCxmxs9T7ocOIuug2jqAkxItbH-2FRw-2FqiXCE2HgaG7SP1CDgNB0xDFWCUFWgBpXw-3D-3D>[LinkedIn]<http://link.pressmailings.com/ls/click?upn=OwJjQ12EzM-2Ba7yuMoj3jTYIGywq0XezlB4gxDz3XmhxQ63XD5wmhWJUsSqsg099Ustxq_lwzeMr2z8Q5e76dek7NQ6ztcoSQniKzWPqGzrSBvQw-2FVyMBEh02Lsb7xthGDs4j6y-2Ft68GTrWkWUkRLIQ6rrPyRo-2FXgG6OVyowRSpLMui6sKD6ejRYnbAu2ea9t0kFZFLwk3TYzNUgRMloHYWeELDH8mRzlYcualBZAUyCzbwkWNmNxz6Tzl5ga-2F0qYiSpDqqQeh-2BqeoSr1E5ilSRnw2RL4tBDjn6gDJNPQXjsFYFZWa-2F4ow0MPaQqGupDDsqwlPBCsYP-2BBes668BZTcB9Hp2xI0WrHpAFPjmLB1V-2FlTucj5lIaj-2B1dcQNvSRe6t0m5FUTA5LGBSHUvQGZfG70y6lw-3D-3D>
Droevendaalsesteeg 4

6700 HB Wageningen


www.wur.nl<http://link.pressmailings.com/ls/click?upn=6kSbbF03w41sgZWbN18789g7LpvI0SYIoZyKzGY-2Blhc-3DoJLh_lwzeMr2z8Q5e76dek7NQ6ztcoSQniKzWPqGzrSBvQw-2FVyMBEh02Lsb7xthGDs4j6y-2Ft68GTrWkWUkRLIQ6rrPyRo-2FXgG6OVyowRSpLMui6sKD6ejRYnbAu2ea9t0kFZF0-2FAAeIQsh6mD6NlvuE9eE-2F9B6QBldUAGf8u-2F-2Fy3CRLsmwXqTYo7THyjpC1wUkxbtjo53JIue7IitlPylFWaRMuwkMxCf6vV6UwJe4e5tVQ2MY7lgEX9X77jZaOX6hYvl4iEIdUjcRiaY8XdEWAk3gCWO9cFBsW78Q-2Fzx6D4PMjJ4IM3FonhpD301ct02s4dlffDjcFlQLU8In2nPi-2FOnMg-3D-3D>
www.wur.eu<http://link.pressmailings.com/ls/click?upn=6kSbbF03w41sgZWbN18780thzCzTDpK-2FKux2cLQmyeQ-3DQkKL_lwzeMr2z8Q5e76dek7NQ6ztcoSQniKzWPqGzrSBvQw-2FVyMBEh02Lsb7xthGDs4j6y-2Ft68GTrWkWUkRLIQ6rrPyRo-2FXgG6OVyowRSpLMui6sKD6ejRYnbAu2ea9t0kFZF0-2FAAeIQsh6mD6NlvuE9eEwojUWKyLUYxqkSQk2teeFnVECr3PcqwFugvahbJ2n87UYwljD6ETTKDacyIzJgPgssIIW61NaBkKnetmwmayg16G-2FQNWX-2ByPlZsuyngWO9jmD7-2Fw5iDGzuR3iMv06POUhLMM6A3Arg0F2Kgo-2FxIwdsaVx437O22NNT26RBvbwms5NdOtj3ogDZQ9xNFmbVoOA-3D-3D>
Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Soortenrijk grasland verhoogt opslag en efficiënt gebruik van biomassa - Niessen, Jac