[PWC-MEDIA] Promotie Saskia van Goelst Meijer: Hedendaagse geweldloosheid is een actieve beweging

  • From: Yvette Nelen <Y.Nelen@xxxxxx>
  • To: Yvette Nelen <Y.Nelen@xxxxxx>
  • Date: Mon, 24 Aug 2015 12:37:19 +0000

[cid:f17cb82a-fb28-4ed5-b32c-66a573193ae0] PERSBERICHT

Hedendaagse geweldloosheid is een actieve beweging

Sinds Gandhi speelt geweldloosheid een belangrijke rol in allerlei hedendaagse
(protest)bewegingen. Maar wat verstaan we er eigenlijk onder, meer nog dan 'het
ontbreken van geweld'? Zijn er algemene elementen die overal terugkomen? Aan de
hand van recente denkers onderzocht Saskia van Goelst Meijer de betekenis van
het begrip, en kwam tot een omvattende en opbouwende definitie. Woensdag 26
augustus 2015 verdedigt zij haar proefschrift Profound Revolution. Towards an
integrated understanding of contemporary nonviolence aan de Universiteit voor
Humanistiek.

Het idee van geweldloosheid is terug te vinden in iedere grote religieuze
traditie en wordt al eeuwenlang in de praktijk gebracht, overal ter wereld.
Toch is er in geen enkele taal een algemene term te vinden die het idee op een
eigen en actieve manier uitdrukt. Geweldloosheid is een ontkenning en betekent
'geen geweld'. Daarmee heeft het soms ook een wat laffe of passieve betekenis.
Toch is het meer dan dat. Wat is het dan wel?

Tegen deze vraag liepen ook de bewegingen aan, die zich in de recente
geschiedenis actief bezighielden met geweldloosheid. Zij zochten voor zichzelf
uit wat het begrip betekende en gaven er nieuwe namen aan. Zo bedacht Gandhi de
term satyagraha (vasthouden aan waarheid) voor zijn methode om voor sociale
rechtvaardigheid te strijden. Op de Filippijnen werd dit alay dangal genoemd
(het aanbieden van waardigheid). Maar drukken zij hetzelfde uit?

Basiselementen
Van Goelst Meijer onderzocht wereldwijd de verschillende opvattingen van de
betekenis van geweldloosheid, en legde die naast elkaar. Ze kwam tot vijf
basiselementen, die alle vijf samen de kern van de hedendaagse geweldloosheid
vormen. Uitgedrukt in het Sanskriet zijn dat satya (het zoeken naar waarheid),
ahimsa (niet-schaden), tapasya (het aangaan van lijden), sarvodaya (streven
naar het welzijn van anderen) en swadeshi/swaraj (relationele autonomie).

Van Goelst Meijer: "Elk van de elementen is complex en gelaagd. Ik probeer ze
beter te doorgronden aan de hand van het werk van onder andere Vaclav Havel,
Haim Omer en René Girard. Hierbij lopen theorie en praktijken vaak in elkaar
over. Zo ontwikkelde de Israëlische psycholoog Haim Omer een methode voor
ouders en opvoeders om te kunnen omgaan met gewelddadige en zelfdestructieve
kinderen. Hierbij speelt relationele autonomie of swadeshi een belangrijke rol.
Het is een methode waarbij ouders en kinderen niet meer worden meegezogen in
elkaars reacties."

Uitoefenen van macht
Volgens Van Goelst Meijer horen de vijf elementen bij elkaar. Samen verwijzen
ze naar een manier van het uitoefenen van macht, die zij in navolging van
Kenneth Boulding 'integratieve macht' noemt: "Bij integratieve macht gaat het
er niet om de ander iets te laten doen, maar om zelf iets anders te doen
waardoor je verandering in gang zet. Het staat tegenover twee andere vormen van
machtsuitoefening: macht op basis van dreiging (als jij dit doet, doe ik iets
dat jij niet wilt) of macht op basis van uitwisseling (als jij dit doet, krijg
je iets van me). Geweldloosheid is dus zeker geen passief begrip, maar juist
een pro-actieve houding die zowel als protest als opbouwend kan worden
gebruikt."


http://www.uvh.nl/actueel/nieuws/hedendaagse-geweldloosheid-is-een-actieve-beweging

Promotie Saskia van Goelst Meijer

Profound Revolution. Towards an integrated understanding of contemporary
nonviolence
Woensdag 26 augustus 2015, 18.00 uur precies
Senaatszaal, Academiegebouw, Universiteit Utrecht, Domplein 29, Utrecht
Informatie: y.nelen@xxxxxx, 06 30400067


Yvette Nelen, communicatieadviseur Universiteit voor Humanistiek
Bezoekadres: Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht
Aanwezig: ma t/m do, T 0302390167, M 06 30400067

www.uvh.nl<http://www.uvh.nl>

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Promotie Saskia van Goelst Meijer: Hedendaagse geweldloosheid is een actieve beweging - Yvette Nelen