[PWC-MEDIA] Persbericht: Onderzoek naar Big data dwingt tot interdisciplinair teamwork

  • From: KNAW Communicatie <Communicatie@xxxxxxx>
  • To: KNAW Communicatie <Communicatie@xxxxxxx>
  • Date: Tue, 15 May 2018 08:24:14 +0000Bekijk 
online<https://us5.campaign-archive.com/?e=&u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=6bb1786a66>[Logo KNAW]


PERSBERICHT

________________________________
15 mei 2018

Onderzoek naar Big data dwingt tot interdisciplinair teamworkBig data over personen biedt de wetenschap ongekende mogelijkheden voor nieuw 
onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan mobiliteit van mensen, social mediagebruik, of 
personalized health waarbij genetische gegevens met gegevens over voeding, 
gedrag en omgeving worden gecombineerd.

Maar het stelt ook nieuwe eisen aan de wetenschappelijk onderzoekers, die hun 
vraagstelling, en methoden en technieken opnieuw moeten bezien. Ze zullen veel 
meer in teams moeten gaan samenwerken: met dataspecialisten en niet in de 
laatste plaats met ethisch experts. Dat schrijft de KNAW in een vandaag 
verschenen adviesrapport over big data in wetenschappelijk onderzoek met 
gegevens over personen.Big data verschillen niet wezenlijk van ’gewone’ data. Vrijwel alle 
wetenschapsgebieden gebruiken big data, maar wat ‘big’ precies is, hangt van 
het wetenschapsgebied af. Maar niet anders dan bij de traditionele 
gegevensbestanden, kiezen en construeren de onderzoekers ook hun eigen big data 
om hun onderzoeksvragen mee te beantwoorden.

De nieuwe overvloed aan data vraagt om andere methoden en technieken voor 
analyse, zoals datamining en machine learning. Om die goed te kunnen gebruiken, 
is specialistische kennis nodig op het gebied van dataprocessing, -beheer en 
IT-oplossingen. Dat vergt niet alleen een nieuwe manier van opleiden van 
onderzoekers zelf, maar die onderzoekers kunnen er ook niet om heen steeds meer 
en nauwer te gaan samenwerken met dataspecialisten. De Akademie wijst er op dat 
theorievorming in deze setting nog belangrijker wordt, zodat onderzoekers zich 
niet laten meeslepen door de grotere beschikbaarheid van data.Ethische en juridische expertise


Ook het wetenschappelijk onderzoek moet zich aan wettelijke kaders als de 
nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming houden. De manier waarop big 
data worden verzameld, gedeeld, bewerkt en gekoppeld, kan tot problemen leiden 
op het gebied van privacy en kwesties rond ethiek en aansprakelijkheid. Want 
wie is er verantwoordelijk voor die complexe en steeds opnieuw gecombineerde 
data?

Daarom pleit de KNAW er voor om naast dataspecialisten ook ethici en juristen 
een vaste plek te geven in de teams rond onderzoekers die werken met gegevens 
over personen. Die dataspecialisten, ethici en juristen moeten volwaardig deel 
uitmaken van het onderzoekteam, en niet ad hoc worden ingeschakeld. Dat moet 
gebeuren op het niveau van instituten en faculteiten.


Nationale infrastructuur


De Akademie is verder van mening dat er een 'nationale infrastructuur' moet 
komen die die lokale partijen ondersteunt bij het verzamelen, bewerken, delen 
en analyseren van big data over personen. Die infrastructuur dient de 
samenwerking tussen onderzoekers en met andere partijen te bevorderen en 
overkoepelende kwesties te behandelen. De Akademie vindt dat het ministerie van 
OCW daarvoor het initiatief moet nemen, in overleg met de bestaande 
instellingen en initiatieven zoals NWO, VSNU, SURF en het Nationaal Platform 
Open Science.

[https://gallery.mailchimp.com/5e8a7cef1caab2a84a6543139/images/e1b4e2ae-f35e-4fde-b779-89dfe99a6a1b.jpg]


Download publicatie

Het advies Big data in wetenschappelijke onderzoek met gegevens over personen 
is geschreven door een commissie onder voorzitterschap van Kees Aarts, 
hoogleraar politieke instituties en gedrag aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
Het is te downloaden als pdf op 
www.knaw.nl.<https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/big-data-in-wetenschappelijk-onderzoek-met-gegevens-over-personen?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=6bb1786a66-Big_data_2018_05_14&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-6bb1786a66->
Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Irene van Houten, communicatie 
KNAW, telefoon 020 551 0733 / 06 1137 5909 of 
irene.van.houten@xxxxxxx<mailto:irene.van.houten@xxxxxxx>.________________________________


<http://twitter.com/intent/tweet?text=Persbericht%3A%C2%A0Onderzoek+naar+Big+data+dwingt+tot+interdisciplinair+teamwork:%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2FduF7OL>[http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/outline-gray-twitter-48.png]<http://twitter.com/intent/tweet?text=Persbericht%3A%C2%A0Onderzoek+naar+Big+data+dwingt+tot+interdisciplinair+teamwork:%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2FduF7OL><http://twitter.com/intent/tweet?text=Persbericht%3A%C2%A0Onderzoek+naar+Big+data+dwingt+tot+interdisciplinair+teamwork:%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2FduF7OL>Tweet<http://twitter.com/intent/tweet?text=Persbericht%3A%C2%A0Onderzoek+naar+Big+data+dwingt+tot+interdisciplinair+teamwork:%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2FduF7OL>


<http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FduF7OL&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=6bb1786a66-Big_data_2018_05_14&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-6bb1786a66->[http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/outline-gray-facebook-48.png]<http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FduF7OL&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=6bb1786a66-Big_data_2018_05_14&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-6bb1786a66-><http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FduF7OL&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=6bb1786a66-Big_data_2018_05_14&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-6bb1786a66->Deel<http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FduF7OL&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=6bb1786a66-Big_data_2018_05_14&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-6bb1786a66->


<https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FduF7OL&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=6bb1786a66-Big_data_2018_05_14&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-6bb1786a66->[http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/outline-gray-googleplus-48.png]<https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FduF7OL&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=6bb1786a66-Big_data_2018_05_14&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-6bb1786a66-><https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FduF7OL&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=6bb1786a66-Big_data_2018_05_14&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-6bb1786a66->+1<https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FduF7OL&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=6bb1786a66-Big_data_2018_05_14&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-6bb1786a66->


<http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=6bb1786a66&e=>[http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/outline-gray-forwardtofriend-48.png]<http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=6bb1786a66&e=><http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=6bb1786a66&e=>Stuur
 
door<http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=6bb1786a66&e=>
KONINKLIJKE NEDERLANDSE
AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN
Afdeling Communicatie
Kloveniersburgwal 29
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam 
<https://knaw.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=552330c573&e=&c=6bb1786a66>

Telefoon 020 551 0759
communicatie@xxxxxxx<mailto:communicatie@xxxxxxx>

www.knaw.nl<http://knaw.nl?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=6bb1786a66-Big_data_2018_05_14&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-6bb1786a66->

[Twitter]<https://twitter.com/_knaw?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=6bb1786a66-Big_data_2018_05_14&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-6bb1786a66->
   [Facebook] 
<https://www.facebook.com/deKNAW?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=6bb1786a66-Big_data_2018_05_14&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-6bb1786a66->
    [Vimeo] 
<http://vimeo.com/knaw?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=6bb1786a66-Big_data_2018_05_14&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-6bb1786a66->
    [Aanmelden Nieuwsbrief] 
<http://knaw.nl/blijfopdehoogte?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=6bb1786a66-Big_data_2018_05_14&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-6bb1786a66->Illustratie omslag Carolyn Ridsdale

 
<https://knaw.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=552330c573&e=&c=6bb1786a66>

 
<https://knaw.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=552330c573&e=&c=6bb1786a66>
Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Onderzoek naar Big data dwingt tot interdisciplinair teamwork - KNAW Communicatie