[PWC-MEDIA] Persbericht: Voorspellen wateroverlast effectieve maatregel voor klimaatadaptatie

  • From: "Niessen, Jac" <jac.niessen@xxxxxx>
  • To: PWC-Media <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 2 Mar 2017 11:09:30 +0000

[http://app.meltwaterpress.com/mpress/uploadedimages/2016/9/11/1374081473654491521.png]
Persbericht Wageningen University, nr 011, 2 maart 2017. Video 
beschikbaar<https://www.youtube.com/watch?v=Ra7LDrGh3S>

http://www.wur.nl/nl/nieuws-wur/Show/Voorspellen-wateroverlast-of-tekort-effectieve-maatregel-voor-klimaatadaptatie.htm


Voorspellen wateroverlast of tekort effectieve maatregel voor klimaatadaptatie
Bij de verwachte toename van zomerse stortbuien, droogtes en winterse neerslag 
is adequaat operationeel waterbeheer een probaat middel om economische en 
maatschappelijke schade te beperken. Daartoe dienen we wel te beschikken over 
geavanceerde modellen van de veranderende waterkringloop. Dat zegt prof.dr. 
Albrecht Weerts, buitengewoon hoogleraar Hydrologische voorspelbaarheid, in 
zijn inaugurele rede aan Wageningen University & Research op 2 maart.

In zijn intreerede ‘Towards accurate, reliable hydrological predictions for 
society’ beschrijft prof. Albrecht Weerts de noodzaak voor een betere 
voorspelling van de waterhoogtes in rivieren en beken, en andere hydrologische 
infrastructuur. “Verzekeringsmaatschappijen rapporteren in de afgelopen jaren 
een stijging van schadeposten door extreme neerslag van 40 naar 90 miljoen 
euro, alleen al in Nederland. Klimaatdeskundigen voorzien een toename van zowel 
de frequentie als de heftigheid van buien. Als er niets gebeurt verwachten 
verzekeringen een stijging van de schade met 140%.”

Investeren in hydrologische voorspellingen kan worden gezien als een goedkope 
en effectieve klimaatadaptatiemaatregel. Accuratere en betrouwbare 
verwachtingen om onze watervoorraden in tijden van droogte en bij dreigende 
overstromingen beter te managen betalen zich snel terug, ook los van 
veranderingen in het klimaat. Volgens een studie van de Europese Centrum voor 
Middellange-termijn Weersvoorspelling, ECMWF, is de investering zelfs al binnen 
een aantal maanden tot een jaar terugverdiend (gemiddeld over meerdere jaren). 
“Daarom is het sowieso voor veel Europese landen en ook elders economisch 
interessant te investeren in een accuraat en betrouwbaar voorspellingssysteem 
voor hydrologische risico’s”, zegt prof. Weerts.

Slim watermanagement

Op de schaal van steden en gemeentes bestaan nu geen voorspelsystemen van 
overstromingen en worden burgers dus ook niet tijdig gewaarschuwd, terwijl het 
wel de verwachting is dat daar steeds vaker problemen gaan ontstaan, zegt prof. 
Weerts. “Ik pleit daarom voor slim watermanagement: een landelijk accuraat en 
betrouwbaar probabilistisch nowcast & forecasting-systeem voor afvoer- en 
waterstandsverwachtingen gebaseerd op radarneerslagmetingen op korte termijn 
(0-6 uur) gecombineerd met hoge resolutie weersvoorspellingen (0-48h).” Zo’n 
systeem kan zorgen dat er meer tijd is om mensen te waarschuwen en lokaal 
maatregelen te treffen. Daarmee zijn zowel de risico’s op overstromingen te 
reduceren, als ook het beter reguleren van waterafvoer via riolen en open 
waterlopen tijdens normale condities.

De pluim

Het verfijnen van modellen naar kleinere schalen in tijd en ruimte (bijv. van 
dag naar uur en van vierkante kilometer naar hectare) betekent niet dat de 
hydrologische voorspellingen automatisch beter worden. Ook is de begintoestand, 
bij aanvang van de berekeningen, in sommige rekenmodellen dominant. Dat geldt 
ook voor de berekening van de ‘pluim’ in weersverwachtingen. “Die kan nogal 
eens overmoedig zijn omdat de spreiding te smal is. Voor we de uitkomsten van 
neerslag van dat model in het onze hydrologische modellen stoppen kan het 
nuttig zijn om de meteorologische neerslagverwachting te corrigeren. Daarnaast 
is het zinvol beschikbare metingen van afvoeren of waterstanden te gaan 
gebruiken om de hydrologische modellen bij te sturen zodat de verwachtingen 
accurater worden. Dit gebeurt nu nog nauwelijks door hydrologische diensten.”

De nieuwe leerstoel van prof. Weerts wordt gefinancierd door 
Deltares<https://www.deltares.nl/nl/over-ons/> en is ondergebracht bij de 
leerstoelgroep Hydrologie en kwantitatief waterbeheer van prof. Remko 
Uijlenhoet. Prof. Weerts is Expert Hydrology and Forecasting bij Deltares te 
Delft.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Nadere informatie bij prof.dr. Albrecht Weerts, Deltares, tel. 088-3358322, 
Albrecht.Weerts@xxxxxxxxxxx<mailto:Albrecht.Weerts@xxxxxxxxxxx>, via Roeli 
Suiker, communicatieadviseur Deltares, tel. 06 1367 1407 of via Jac Niessen, 
wetenschapsvoorlichter Wageningen University & Research, tel. 0317 485003, 
jac.niessen@xxxxxx<mailto:jac.niessen@xxxxxx>. zie ook 
video<https://www.youtube.com/watch?v=Ra7LDrGh3S>De missie van Wageningen University & Research is ‘To explore the potential of 
nature to improve the quality of life’. Binnen Wageningen University & Research 
bundelen Wageningen University en gespecialiseerde onderzoeksinstituten van 
Stichting Wageningen Research hun krachten om bij te dragen aan de oplossing 
van belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving. Met 
ongeveer 30 vestigingen, 5.000 medewerkers en 10.000 studenten behoort 
Wageningen University & Research wereldwijd tot de aansprekende 
kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering van de 
vraagstukken en de samenwerking tussen verschillende disciplines vormen het 
hart van de unieke Wageningen aanpak.Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Voorspellen wateroverlast effectieve maatregel voor klimaatadaptatie - Niessen, Jac