[PWC-MEDIA] Persbericht Universiteit Maastricht: Mensen met diabetes meer gebaat bij slenteren dan bij sporten

  • From: UM Pers <pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 1 Dec 2016 08:30:05 +0100 (CET)



  Persbericht               

 01 december 2016                            

  

Dagelijks meer staan en bewegen, bijvoorbeeld door te slenteren, is 
beter voor de suikerregulatie van mensen met diabetes dan één uur per 
dag intensief sporten. “De norm voor mensen met suikerziekte houdt in 
dat zij elke dag een half tot een heel uur lang intensief moeten 
bewegen. Die norm blijkt dus onvoldoende.” Dat stelt Bernard Duvivier, 
onderzoeker aan de afdeling Humane Biologie en Bewegingswetenschappen 
van de Universiteit Maastricht. Donderdag 1 december publiceert hij zijn 
bevindingen in het Europese wetenschappelijk tijdschrift Diabetologia 
[1].



 

Drie bewegingsregimes 

Laagintensief, alledaags bewegen, zoals staan, slenteren of wandelen, 
heeft een positiever effect op de suikerregulatie van diabetespatiënten 
dan één uur per dag intensief sporten. Voorwaarde is wel dat het 
calorieverbruik bij beide vormen van beweging ongeveer aan elkaar gelijk 
is. De uit België afkomstige Duvivier stelde in zijn onderzoek drie 
bewegingsregimes op en vroeg 19 mensen met diabetes type 2 om elk van de 
drie regimes steeds vier dagen achtereen te volgen. Tussen de 
opeenvolgende regimes zat steeds een periode van 10 dagen rust. In het 
eerste regime moesten de deelnemers 14 uur per dag zitten. Ze mochten 
gedurende twee uren die ze niet sliepen, lopen en staan. In het tweede 
regime werd één uur zittijd verruild voor intensief fietsen. Tijdens het 
derde regime werd de deelnemers gevraagd vijf uur zittijd te verruilen 
voor twee uur wandelen en drie uur staan. Het fietsen gebeurde onder 
begeleiding op de universiteit. De andere activiteiten vonden bij de 
mensen thuis plaats en werden nauwkeurig gemeten met een 
activiteitenmeter.

Verbeterde suikerregulatie 

Op de laatste dag van elk regime kregen de deelnemers voorverpakte 
maaltijden mee naar huis. Daarbij voerde het onderzoeksteam een 24-uur 
suikermeting uit met behulp van een suikersensor in de buik. De 
daaropvolgende dag namen de onderzoekers bloed af om suiker, 
insulineresistentie en vetwaarden te meten. Insulineresistentie is een 
maat die bepaalt hoe goed de suiker kan worden opgenomen uit het bloed 
door het hormoon insuline. Hoe lager de insulineresistentie, des te 
beter de suikerziekte gereguleerd is. Zowel tijdens het minder-zitten 
regime als tijdens het sportregime traden verbeteringen van de suiker- 
en vetwaarden op in het bloed. Hoewel het calorieverbruik hetzelfde was 
tijdens het minder-zitten regime en het sportregime, was de 
insulineresistentie tijdens het minder-zitten regime wél beter dan 
tijdens het sportregime (zie grafiek). 

Bewegingsnorm voldoet niet 

“De onderzoeksresultaten tonen aan dat één uur sporten de nadelige 
effecten van een hele dag zitten niet volledig kan compenseren en dat 
vooral minder zitten zeer belangrijk is voor mensen met suikerziekte. 
Daarnaast suggereren de resultaten ook dat bij mensen met suikerziekte 
(langzaam) wandelen een alternatief kan zijn voor sporten om de 
suikerwaarden beter onder controle te houden”, aldus Duvivier. “De 
zogenoemde beweegnorm voor deze groep patiënten, iedere dag minimaal een 
half uur intensief sporten, blijkt op zich onvoldoende. Niet iedereen 
kan of wil sporten, waardoor veel mensen het advies ook niet opvolgen. 
Momenteel zijn er daarom richtlijnen in de maak die ook belang hechten 
aan minder zitten.” 

Andere doelgroepen 

De voordelen van minder zitten ten opzichte van één uur intensief 
sporten gelden overigens niet alleen voor mensen met suikerziekte. In 
2013 publiceerde dezelfde groep bewegingswetenschappers van de 
Universiteit Maastricht een vergelijkbaar onderzoek, waaruit bleek dat 
ook gezonde studenten tussen 19 en 24 jaar oud grotere 
gezondheidsvoordelen kennen bij een lange periode van laag intensieve 
beweging dan tijdens kortere perioden van intensieve activiteit. 
Duvivier onderzoekt momenteel of het laag intensieve regime tevens 
gezondheidsvoordelen biedt voor mensen met ernstig overgewicht. De 
eerste resultaten lijken erop te wijzen dat ook mensen met ernstig 
overgewicht baat hebben bij wandelen en staan.







Noot voor de pers:



Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u terecht 
bij Mark van der Linde, persvoorlichter UM, tel. 043 388 5071, e-mail 
mark.vanderlinde@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [2]



De afdeling Marketing and Communications van de UM is bereikbaar via 043 
388 5222, e-mail pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [3]. Voor urgente zaken 
buiten kantooruren: 06 5586 1851 / 06 4602 4992. De persberichten van de 
Universiteit Maastricht staan op de UM website: 
www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws-agenda/pers. [4] Zie ook het 
Webmagazine [5] voor interessant onderzoek aan de UM en volg ons op 
Twitter: @MaastrichtU [6].


[1] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/qd7uda5_1H105yyK6pJLiQ/UgKsXJvN6yBKcW_Y1MR2zQ/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
[2] mailto:margot.krijnen@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[3] mailto:pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[4] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/tONqIjqw83Gz9nOa+hDP2w/UgKsXJvN6yBKcW_Y1MR2zQ/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
[5] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/rltuuhraVWspLzaRPuF71Q/UgKsXJvN6yBKcW_Y1MR2zQ/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
[6] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/MGkrbdWi+lfbhy9zf1UZQw/UgKsXJvN6yBKcW_Y1MR2zQ/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q



  Deze e-mail bevat inhoud die niet in zijn geheel getoond kan worden. Via 
onderstaande link kan het volledige bericht in een browser worden geopend. 

  Bekijk de nieuwsbrief online:
  
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/3wAvxbGqLVP49lWaHKEk2g/UgKsXJvN6yBKcW_Y1MR2zQ/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q

  Met vriendelijke groet,
  Maastricht University

  P.O. Box 616 | 6200 MD Maastricht | The Netherlands

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht Universiteit Maastricht: Mensen met diabetes meer gebaat bij slenteren dan bij sporten - UM Pers