[PWC-MEDIA] Persbericht Universiteit Maastricht: IVF-kweekmedium beïnvloedt het geboortegewicht

  • From: "Pers (BU)" <pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "Pers (BU)" <pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 25 Feb 2015 10:26:15 +0100

[http://enews.nieuwskiosk.nl/template/798/trans.gif]

[http://enews.nieuwskiosk.nl/template/798/trans.gif]

[http://enews.nieuwskiosk.nl/template/798/trans.gif]

[http://enews.nieuwskiosk.nl/template/798/trans.gif]

Kunt u dit persbericht niet goed lezen? klik dan 
hier<http://enews.nieuwskiosk.nl/template/798/bDQgvgObIexm5LH+1NY4Gw==.htm>

[http://enews.nieuwskiosk.nl/template/798/umpagebrandingtop.gif]

[http://enews.nieuwskiosk.nl/template/798/maintitle.gif]

25 februari 2015

[http://enews.nieuwskiosk.nl/template/798/bannerright.gif]IVF-kweekmedium beïnvloedt het geboortegewicht
De samenstelling van de vloeistof waarin embryo’s bij een IVF-behandeling 
worden gekweekt, is van invloed op het geboortegewicht van baby’s. Het 
proefschrift van Ewka Nelissen, in opleiding tot gynaecoloog in Maastricht en 
Sittard, toont voor het eerst aan (bij de mens) dat de samenstelling van het 
kweekmedium significante verschillen bewerkstelligt. Uit andere niet 
IVF-gerelateerde studies blijkt dat mensen met een lager geboortegewicht meer 
kans hebben op het krijgen van ziektes op latere leeftijd. Of dit ook voor 
IVF-kinderen geldt is nog onbekend,  aangezien de oudste IVF-kinderen nog geen 
veertig jaar zijn, maar het roept wel zorgen op. Ze dringt dan ook aan op meer 
onderzoek, en meer openheid door fabrikanten over de samenstelling van de media.

In 2012 kwam in Nederland één op de 37 geboren baby’s ter wereld via 
IVF-techniek (bron: Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie). 
Kunstmatige voortplantingstechnieken steunen op kweekmedia die door commerciële 
fabrikanten worden geproduceerd. Wereldwijd zijn er ruim twintig verschillende 
kweekmedia te verkrijgen, waarvan niet altijd de samenstelling bekend is. 
“Fabrikanten beroepen zich op hun octrooirecht”, zegt promovenda Ewka Nelissen, 
“wat het moeilijk maakt voor artsen en klinisch embryologen om te vergelijken. 
Ook veranderen fabrikanten de samenstelling van hun media regelmatig wat 
gedegen onderzoek naar de kwaliteit van kweekmedia bemoeilijkt.” In de vier 
jaar dat ze werkte bij de IVF-kliniek in Maastricht (2006-2010) bleek wel uit 
de praktijk dat baby’s afkomstig uit een van de media die gebruikt werden 
gemiddeld 112 gram lichter waren dan die uit een ander medium. “Wat dat precies 
op latere leeftijd betekent voor deze kinderen is nog onbekend, omdat de oudste 
IVF-kinderen immers nog geen veertig zijn. Wel weten we inmiddels door 
vervolgonderzoek van deze kinderen, dat het verschil in gewicht is blijven 
bestaan, in ieder geval tot en met het tweede levensjaar.” Ook vindt er op dit 
moment in het MUMC+ een onderzoek plaats naar de gezondheid van deze kinderen 
op 9-jarige leeftijd (MEDIUM KIDS studie). Hierbij wordt wederom gekeken naar 
de groei, maar ook naar diverse aspecten van het metabool syndroom, zoals 
bloeddruk en vaatfunctie.

Moeilijke start
Normaliter verblijft een embryo twee à drie dagen in een kweekmedium voordat 
het wordt teruggeplaatst in de baarmoeder. “Die korte tijd blijkt dus al van 
invloed op de verdere zwangerschap”, aldus Nelissen. Uit vele studies is wel 
bekend dat de kans op chronische ziekten op latere leeftijd (hart- en 
vaatziekten, suikerziekte, beroerte) is gerelateerd aan een slechtere groei in 
de baarmoeder en een laag geboortegewicht. “Daaruit rijst het vermoeden dat ook 
IVF-kinderen met een minder gunstige start van de zwangerschap, in een minder 
gunstig kweekmedium, dergelijke gezondheidsrisico’s lopen.” Ze pleit dan ook 
met name voor meer onderzoek naar het effect van kweekmedium op de slechtere 
uitkomsten na IVF en een beter toezicht op de klinische veiligheid ervan. 
“Wettelijk zijn fabrikanten verplicht een preklinische studie te doen, veelal 
op proefdieren, maar daarna ook de resultaten in de kliniek te monitoren. Dat 
laatste gebeurt niet of te weinig.”

Ewka Nelissen verdedigt haar proefschrift ‘In vitro culture of human embryos; 
Effects on fetal development and the role of the placenta’, op donderdag 26 
februari om 16.00 uur aan de Universiteit Maastricht.


Noot voor de pers:
Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u terecht bij 
UM-persvoorlichter Dunja Bajic, tel. 043 388 5243, e-mail 
dunja.bajic@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:dunja.bajic@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>.
De afdeling Marketing and Communications van de UM is bereikbaar via 043 388 
5222, e-mail pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>. 
Voor urgente zaken buiten kantooruren: 06 4670 5574. De persberichten van de 
Universiteit Maastricht staan op internet: 
www.maastrichtuniversity.nl/pers<http://www.maastrichtuniversity.nl/pers>. Zie 
ook het Webmagazine 
<http://enews.nieuwskiosk.nl/jump.aspx?i=501&e=21310&u=$uid$&li=275357&url=http://webmagazine.maastrichtuniversity.nl>
 voor interessant onderzoek aan de UM en volg ons op Twitter: @MaastrichtU.

Terug naar bovenBased in Europe, focused on the world. Maastricht University is
a stimulating environment. Where research and teaching are
complementary. Where innovation is our focus. Where talent
can flourish. A truly student oriented research university.


Mocht u in de toekomst geen persberichten meer willen ontvangen, klik dan 
hier<mailto:pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> om dat aan ons door te geven.[http://demo.nieuwskiosk.nl/images/poweredby.gif]<http://enews.nieuwskiosk.nl/jump.aspx?i=1&li=2729&url=http://enews.nieuwskiosk.nl/callmenow/callme.aspx**que**u=$uid$**amp**e=21310**amp**i=0&e=67&u=$uid$>
powered by e-News
digital content distribution

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht Universiteit Maastricht: IVF-kweekmedium beïnvloedt het geboortegewicht - Pers (BU)