[PWC-MEDIA] Persbericht Universiteit Leiden: Milieuwinst in transportsector valt vaak tegen

  • From: "Universiteit Leiden" <communicatie@xxxxxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 23 Feb 2016 22:18:06 +1100

23 februari 2016

Milieuwinst in transportsector valt vaak tegen

Eco-innovaties als zuinigere auto's leveren vaak niet de milieuwinst op die de 
makers verwachten. Dat komt door het zogeheten rebound-effect, concludeert de 
Leidse industrieel ecoloog David Font Vivanco op basis van nieuwe 
rekenmethoden. Promotie op 3 maart.

De transportsector is verantwoordelijk voor meer dan 20 procent van de 
broeikasgassen die bijdragen aan de klimaatverandering. Innovaties in de sector 
kunnen dus flinke milieuwinst opleveren. Wanneer fabrikanten met nieuwe 
producten komen, proberen ze vooraf te voorspellen hoe groot de totale 
milieubelasting hiervan zal zijn. Ze doen dat bijvoorbeeld op basis van 
levenscyclusanalyses. Maar de milieuwinst die ze zo berekenen valt in de 
praktijk vaak tegen.

Reisje naar Indonesië

Door het rebound-effect, vertelt Font Vivanco, wordt de beoogde 
energiebesparing gedeeltelijk of zelfs geheel op een andere manier teniet 
gedaan. Het effect is volgens Font Vivanco het eenvoudigst uitleggen met een 
voorbeeld. 'Fabrikanten ontwikkelen personenauto's die efficiënter omgaan met 
brandstof, met als doel een hogere energie-efficiëntie. Doordat ze besparen op 
brandstof, ondervinden gebruikers dus economisch voordeel. Normaal gesproken 
gaan ze dat bespaarde geld uitgeven. Aan meer autorijden, of aan een reisje 
naar Indonesië. Zo wordt de energiebesparing alsnog gedeeltelijk teniet gedaan.'

Besparingen

Wetenschappers willen graag voorspellen hoe mensen de besparingen besteden, 
zodat ze ook de milieubelasting dáárvan kunnen incalculeren. Font Vivanco: 'Het 
makkelijkst is mensen ernaar vragen. Maar bij het voorbeeld van de emissies 
weten ze dat natuurlijk niet. Het alternatief is dat je het probeert af te 
leiden uit historische data, met behulp van statistiek.'

Dieselauto's

Op die manier berekende Font Vivanco of en hoeveel milieuwinst dieselauto's 
hebben opgeleverd. 'Ik vond dat de omvang van het rebound-effect veel groter is 
dan verwacht op basis van literatuur. Hoe kon dat?' De verschillende methoden 
om het rebound-effect te berekenen bleken zeer uiteenlopende uitkomsten op te 
leveren. 'Daarom hebben we een nieuwe definitie ontwikkeld: het environmental 
rebound effect.' Bestaande definities zijn vaak redelijk technologisch, vertelt 
Font Vivanco, en definiëren efficiëntie bijvoorbeeld als de ratio tussen de 
hoeveelheid gebruikte brandstof en transport. 'Het environmental rebound effect 
leunt op concepten uit de industriële ecologie en is veel breder; het neemt 
bijvoorbeeld ook andere emissies mee.'

Toename in emissie

Behalve van dieselauto's berekende Font Vivanco ook het rebound-effect van 
onder meer elektrische auto's, systemen om auto's en fietsen te delen en 
katalysatoren. 'Sommige innovaties kunnen niet als eco-innovaties worden 
beschouwd', concludeert hij. 'Bij dieselauto's is er zelfs een toename in 
emissie in plaats van een afname.'

Consumenten

'Veel consumenten nemen beslissingen op basis van de informatie die ze hebben 
en zijn zorgvuldig met het milieu', aldus Font Vivanco. 'Onze methode kan 
leiden tot betere informatievoorziening voor mensen die werkelijk willen 
bijdragen aan een milieuverbetering.' Ook beleidsmakers kunnen volgens hem 
profiteren van de betere berekeningen. 'Als ze hun beleid baseren op 
verbeteringen in efficiëntie, moeten ze ook onderkennen dat die altijd leiden 
tot veranderingen in vraag en consumptie. Deze methode kan helpen ze daarvan 
bewust te maken.'

Noot voor de pers, niet voor publicatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met David Font Vivanco:  
dfontv@xxxxxxxxx  [http://mailto:dfontv@xxxxxxxxx](alleen Engels, voor 
commentaar in het Nederlands is Ester van der Voet beschikbaar:  
[Voet@xxxxxxxxxxxxxxxxx]), of met Inès van Arkel, Adviseur 
wetenschapscommunicatie (071-5273282,  [i.van.arkel@xxxxxxxxxxxxxxxx]).

Over de Universiteit Leiden

De Universiteit Leiden is een internationaal georiënteerde 
onderzoeksuniversiteit. De universiteit biedt hoogwaardig onderzoek en 
academisch onderwijs in het alfa- gamma- en bètadomein. De  Universiteit Leiden 
[http://www.leidenuniv.nl] heeft 5.500 mensen in dienst en leidt 25.800 ;
studenten op.

Volg ons

Aanmelden voor de nieuwsbrief 
[http://www.nieuwsbrief.leidenuniv.nl/contact/adres.html]

Afmelden http://persberichten.cmail20.com/t/d-u-jkirxk-jlkyurili-b/

Meer nieuws- en persberichten vindt u op onze  nieuwspagina 
[http://www.nieuws.leidenuniv.nl/].

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht Universiteit Leiden: Milieuwinst in transportsector valt vaak tegen - Universiteit Leiden