[PWC-MEDIA] Persbericht Universiteit Leiden: Hoge barrières voor de inzet van kroongetuigen in Nederland

  • From: "Muns, M.A." <m.a.muns@xxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 1 May 2018 08:18:21 +0000

From: Universiteit Leiden [mailto:communicatie@xxxxxxxxxxxxx]
Sent: dinsdag 1 mei 2018 10:01
To: Muns, M.A. <m.a.muns@xxxxxxxxxxxxxxxx>
Subject: Persbericht Universiteit Leiden: Hoge barrières voor de inzet van 
kroongetuigen in Nederland
[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/55a7684429ee14eab0853f73/blobid6_1509381279336.png]<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=btYXC68syxnIlVIaW0qBweEUHWPFwuN5EgnqFgPj0oiC1OMl9zi1Rqkr7u5fDSt3fkF2PLlcrqVxINHhy95YcZSkRlEjtXsjzfxitYVXYhAmWqwdNLHkYg%2Beb1XVfuOV&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.universiteitleiden.nl%2F&I=20180501080035.00000000d1f8%40mail6-113-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhZTZlZGQzMzhhNDdiMzIwOTU3MDI3Yjs%3D&S=UtjeTJ1-ecCK4AqgjsphLmLhIKxgUQxY_wMx3a9iHLg>
1 mei 2018
Hoge barrières voor de inzet van kroongetuigen in Nederland

In vergelijking met andere landen zijn de barrières in Nederland om tot inzet 
van kroongetuigen te komen hoog. Dat concluderen Leidse rechtsgeleerden in het 
vandaag verschenen onderzoeksrapport ‘Collaboration with Justice in the 
Netherlands, Germany, Italy and Canada’. Het rapport geeft een unieke inkijk in 
de wijze waarop kroongetuigen in deze vier landen worden geworven en de eisen 
die aan hun inzet worden gesteld.

Aanleiding voor het onderzoek is de al langer bestaande wens van het Openbaar 
Ministerie om de wettelijke regeling voor de inzet van kroongetuigen te 
verruimen. Een team van Leidse onderzoekers onderzocht hoe de regeling in 
Nederland wordt toegepast en wat Nederland kan leren van de inzet van en 
regelingen omtrent kroongetuigen in Duitsland, Italië en Canada.Weinig kroongetuigen ingezet in Nederland

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de inzet van kroongetuigen in het 
Nederlandse strafproces de afgelopen tien jaar tot een aantal aansprekende 
resultaten heeft geleid, onder meer in het Passage-proces (ook wel bekend als 
het Amsterdamse liquidatieproces). Maar het gebruik van kroongetuigen staat in 
vergelijking met de andere onderzochte landen nog in de kinderschoenen. Dat 
komt onder meer door de strenge eisen die de Nederlandse wet stelt aan de inzet 
van kroongetuigen. Die strenge wetgeving is een direct gevolg van de 
IRT-affaire midden jaren negentig. Het zijn tot dusver uitsluitend verdachten 
van zware delicten die van de huidige kroongetuigenregeling profiteren, terwijl 
de regeling juist was bedoeld om ‘kleinere vissen’ tot medewerking te bewegen.Geen aantrekkelijk aanbod door justitie

Ook blijkt het aanbod dat justitie kan doen niet altijd aantrekkelijk genoeg 
voor criminelen die overwegen met justitie te gaan samenwerken. In het 
buitenland kan in bepaalde gevallen justitie bijvoorbeeld de strafoplegging 
onder omstandigheden geheel achterwege laten, in Nederland kan dit niet. 
Tegelijkertijd lopen de mogelijkheden tot strafvermindering in Nederland niet 
wezenlijk uit de pas met de mogelijkheden in het buitenland – althans voor 
zover het de verdenking van ernstige delicten betreft.Transparantie getuigenbeschermingstraject

De inzet van kroongetuigen blijkt in de praktijk nauw verweven met de noodzaak 
tot bescherming van deze getuige en diens familie. Hoewel getuigenbescherming 
juridisch en organisatorisch losstaat van de afspraken die met de kroongetuige 
worden gemaakt over diens verklaringen, zijn de beschermingsmaatregelen voor de 
kroongetuige essentieel bij de afweging om al dan niet met justitie in zee te 
gaan. De feitelijke verwevenheid van beide kwesties blijkt in de Nederlandse 
rechtspraktijk voor problematische situaties te kunnen zorgen, onder meer door 
het gebrek aan controleerbaarheid van het getuigenbeschermingstraject. In het 
buitenland is getuigenbescherming doorgaans op grotere afstand van de 
justitiële autoriteiten geplaatst, waardoor een deel van deze problemen kan 
worden voorkomen.Het onderzoek geeft aanleiding om de wettelijke regeling opnieuw te bekijken, 
mede gelet op de hoge juridische en praktische barrières om tot inzet van 
kroongetuigen te komen en het feit dat de regeling op onderdelen anders uitpakt 
dan aanvankelijk door de wetgever is bedoeld. Voor wat betreft de 
getuigenbescherming laat het onderzoek zien dat er breed draagvlak bestaat voor 
versterking van de controle op de afspraken die in dat verband met de 
kroongetuige zijn gemaakt.

Rapport
Het onderzoeksrapport ‘Collaboration with Justice in the Netherlands, Germany, 
Italy and Canada’ is integraal te 
raadplegen<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=btYXC68syxnIlVIaW0qBweEUHWPFwuN5EgnqFgPj0oiC1OMl9zi1Rqkr7u5fDSt3fkF2PLlcrqVxINHhy95YcZSkRlEjtXsjzfxitYVXYhAmWqwdNLHkYg%2Beb1XVfuOV&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.wodc.nl%2Fonderzoeksdatabase%2F2725-inzet-van-criminele-burgerinfiltranten.aspx&I=20180501080035.00000000d1f8%40mail6-113-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhZTZlZGQzMzhhNDdiMzIwOTU3MDI3Yjs%3D&S=mZoWL9nYfHisoUPtrhzZkMT_enbgquaYj5MWDP7HzLA>
 via de website van het WODC. Het onderzoek is verricht in opdracht van het 
Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie 
van Justitie en Veiligheid en is begeleid door een commissie onder leiding van 
prof. mr. G.P.M.F. Mols, verbonden aan Maastricht University.


________________________________

Noot voor de pers, niet voor publicatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:prof. mr. J.H. 
Crijns<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=btYXC68syxnIlVIaW0qBweEUHWPFwuN5EgnqFgPj0oiC1OMl9zi1Rqkr7u5fDSt3fkF2PLlcrqVxINHhy95YcZSkRlEjtXsjzfxitYVXYhAmWqwdNLHkYg%2Beb1XVfuOV&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.universiteitleiden.nl%2Fmedewerkers%2Fjan-crijns%23tab-1&I=20180501080035.00000000d1f8%40mail6-113-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhZTZlZGQzMzhhNDdiMzIwOTU3MDI3Yjs%3D&S=gGcvVs--2SRM6GTiUt0zjiIAJloLiGMPuZsJgbSAYoA>

mr. dr. M.J. 
Dubelaar<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=btYXC68syxnIlVIaW0qBweEUHWPFwuN5EgnqFgPj0oiC1OMl9zi1Rqkr7u5fDSt3fkF2PLlcrqVxINHhy95YcZSkRlEjtXsjzfxitYVXYhAmWqwdNLHkYg%2Beb1XVfuOV&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.universiteitleiden.nl%2Fmedewerkers%2Fmarieke-dubelaar%23tab-1&I=20180501080035.00000000d1f8%40mail6-113-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhZTZlZGQzMzhhNDdiMzIwOTU3MDI3Yjs%3D&S=QKzvhB-airfBWcW44wVLv-gocinvAoayTejCGoPIVuY>

mr. dr. K.M. 
Pitcher<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=btYXC68syxnIlVIaW0qBweEUHWPFwuN5EgnqFgPj0oiC1OMl9zi1Rqkr7u5fDSt3fkF2PLlcrqVxINHhy95YcZSkRlEjtXsjzfxitYVXYhAmWqwdNLHkYg%2Beb1XVfuOV&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.universiteitleiden.nl%2Fmedewerkers%2Fkelly-pitcher%23tab-1&I=20180501080035.00000000d1f8%40mail6-113-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhZTZlZGQzMzhhNDdiMzIwOTU3MDI3Yjs%3D&S=pz90hfMKjQlx9sTWpdyREG6OieXv71iMcXJ3CbO6N88>Alle onderzoekers zijn verbonden aan het Instituut voor Strafrecht en 
Criminologie van de Universiteit Leiden, bereikbaar via mevrouw Mattheus, 
e-mail 
s.j.j.mattheus@xxxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:s.j.j.mattheus@xxxxxxxxxxxxxxxxx>, tel 
071-5277528

Maarten 
Muns<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=btYXC68syxnIlVIaW0qBweEUHWPFwuN5EgnqFgPj0oiC1OMl9zi1Rqkr7u5fDSt3fkF2PLlcrqVxINHhy95YcZSkRlEjtXsjzfxitYVXYhAmWqwdNLHkYg%2Beb1XVfuOV&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.universiteitleiden.nl%2Fmedewerkers%2Fmaarten-muns%23tab-1&I=20180501080035.00000000d1f8%40mail6-113-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhZTZlZGQzMzhhNDdiMzIwOTU3MDI3Yjs%3D&S=Nld9bjUZfXiya4-ttc7Nk2zheANiOiUjTT7d6ETnHOE>,
 adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@xxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:m.a.muns@xxxxxxxxxxxxxxxx>   |   071 527 3282

________________________________

Over de Universiteit Leiden

De Universiteit Leiden is een internationaal georiënteerde 
onderzoeksuniversiteit. De universiteit biedt hoogwaardig onderzoek en 
academisch onderwijs in het alfa- gamma- en bètadomein. De Universiteit Leiden 
heeft 5.500 mensen in dienst en leidt 25.800 studenten op.
Universiteit 
Leiden<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=btYXC68syxnIlVIaW0qBweEUHWPFwuN5EgnqFgPj0oiC1OMl9zi1Rqkr7u5fDSt3fkF2PLlcrqVxINHhy95YcZSkRlEjtXsjzfxitYVXYhAmWqwdNLHkYg%2Beb1XVfuOV&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.createsend1.com%2Ft%2Fd-l-uthilrd-l-h%2F&I=20180501080035.00000000d1f8%40mail6-113-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhZTZlZGQzMzhhNDdiMzIwOTU3MDI3Yjs%3D&S=wnDUd2v2qDqS4M-424eRNB24e5DxI1krVYXy6RYNwrA>
Ons uitgelichte 
onderzoek<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=btYXC68syxnIlVIaW0qBweEUHWPFwuN5EgnqFgPj0oiC1OMl9zi1Rqkr7u5fDSt3fkF2PLlcrqVxINHhy95YcZSkRlEjtXsjzfxitYVXYhAmWqwdNLHkYg%2Beb1XVfuOV&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.universiteitleiden.nl%2Fwetenschapsdossiers&I=20180501080035.00000000d1f8%40mail6-113-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhZTZlZGQzMzhhNDdiMzIwOTU3MDI3Yjs%3D&S=QD5sssvv_KNEVe8ph4sCiFR5wAXEd0_FTdEuq8HIJDs>

Volg ons

[https://i2.createsend1.com/ti/d/8C/890/C97/235357/images/fb.gif]<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=btYXC68syxnIlVIaW0qBweEUHWPFwuN5EgnqFgPj0oiC1OMl9zi1Rqkr7u5fDSt3fkF2PLlcrqVxINHhy95YcZSkRlEjtXsjzfxitYVXYhAmWqwdNLHkYg%2Beb1XVfuOV&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.createsend1.com%2Ft%2Fd-l-uthilrd-l-u%2F&I=20180501080035.00000000d1f8%40mail6-113-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhZTZlZGQzMzhhNDdiMzIwOTU3MDI3Yjs%3D&S=24_FgOaxMkJqvS7-b7jAVvXKqqGhfACSAVJQQn9C3NM>
  [https://i6.createsend1.com/ti/d/8C/890/C97/235357/images/tw.gif] ;
<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=btYXC68syxnIlVIaW0qBweEUHWPFwuN5EgnqFgPj0oiC1OMl9zi1Rqkr7u5fDSt3fkF2PLlcrqVxINHhy95YcZSkRlEjtXsjzfxitYVXYhAmWqwdNLHkYg%2Beb1XVfuOV&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.createsend1.com%2Ft%2Fd-l-uthilrd-l-o%2F&I=20180501080035.00000000d1f8%40mail6-113-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhZTZlZGQzMzhhNDdiMzIwOTU3MDI3Yjs%3D&S=nwbHBdlMdJqHqQYMjy8yYG30vNzyUdjPSHIZ-eii23c>
   [https://i8.createsend1.com/ti/d/8C/890/C97/235357/images/yt.gif] ;
<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=btYXC68syxnIlVIaW0qBweEUHWPFwuN5EgnqFgPj0oiC1OMl9zi1Rqkr7u5fDSt3fkF2PLlcrqVxINHhy95YcZSkRlEjtXsjzfxitYVXYhAmWqwdNLHkYg%2Beb1XVfuOV&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.createsend1.com%2Ft%2Fd-l-uthilrd-l-b%2F&I=20180501080035.00000000d1f8%40mail6-113-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhZTZlZGQzMzhhNDdiMzIwOTU3MDI3Yjs%3D&S=7bktJRsftVfQmVWT1q8VzXyU4eN4FcicU6yJXoFBUDs>
   [https://i9.createsend1.com/ti/d/8C/890/C97/235357/images/li.gif] ;
<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=btYXC68syxnIlVIaW0qBweEUHWPFwuN5EgnqFgPj0oiC1OMl9zi1Rqkr7u5fDSt3fkF2PLlcrqVxINHhy95YcZSkRlEjtXsjzfxitYVXYhAmWqwdNLHkYg%2Beb1XVfuOV&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.createsend1.com%2Ft%2Fd-l-uthilrd-l-x%2F&I=20180501080035.00000000d1f8%40mail6-113-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhZTZlZGQzMzhhNDdiMzIwOTU3MDI3Yjs%3D&S=Fcfdc95WQMulOMoTVJRzLnRAMWD7bymjuNgEa7SyIHM>
   [https://i10.createsend1.com/ti/d/8C/890/C97/235357/images/g.gif] ;
<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=btYXC68syxnIlVIaW0qBweEUHWPFwuN5EgnqFgPj0oiC1OMl9zi1Rqkr7u5fDSt3fkF2PLlcrqVxINHhy95YcZSkRlEjtXsjzfxitYVXYhAmWqwdNLHkYg%2Beb1XVfuOV&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.createsend1.com%2Ft%2Fd-l-uthilrd-l-m%2F&I=20180501080035.00000000d1f8%40mail6-113-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhZTZlZGQzMzhhNDdiMzIwOTU3MDI3Yjs%3D&S=LIZQyceOfEirRNsZnzUeELaGWJ7Zezo45mqsYKmNxoY>


Adreswijziging 
doorgeven<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=btYXC68syxnIlVIaW0qBweEUHWPFwuN5EgnqFgPj0oiC1OMl9zi1Rqkr7u5fDSt3fkF2PLlcrqVxINHhy95YcZSkRlEjtXsjzfxitYVXYhAmWqwdNLHkYg%2Beb1XVfuOV&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.updatemyprofile.com%2Fd-l-2AD73FFF-l-r&I=20180501080035.00000000d1f8%40mail6-113-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhZTZlZGQzMzhhNDdiMzIwOTU3MDI3Yjs%3D&S=9A9CIxSSkGX5bXy-3SIgBRvjM_z-fu0Du48ozA5eV2I>
 | Afmelden voor persberichten van de Universiteit 
Leiden<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=btYXC68syxnIlVIaW0qBweEUHWPFwuN5EgnqFgPj0oiC1OMl9zi1Rqkr7u5fDSt3fkF2PLlcrqVxINHhy95YcZSkRlEjtXsjzfxitYVXYhAmWqwdNLHkYg%2Beb1XVfuOV&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.createsend1.com%2Ft%2Fd-u-uthilrd-l-y%2F&I=20180501080035.00000000d1f8%40mail6-113-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhZTZlZGQzMzhhNDdiMzIwOTU3MDI3Yjs%3D&S=Is8UOd7jJnf03CEqIFbKGUoDvOBh4sAUlP8clHh5YXI>

Aanmelden voor de nieuwsbrief van de Universiteit 
Leiden<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=btYXC68syxnIlVIaW0qBweEUHWPFwuN5EgnqFgPj0oiC1OMl9zi1Rqkr7u5fDSt3fkF2PLlcrqVxINHhy95YcZSkRlEjtXsjzfxitYVXYhAmWqwdNLHkYg%2Beb1XVfuOV&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.createsend1.com%2Ft%2Fd-l-uthilrd-l-c%2F&I=20180501080035.00000000d1f8%40mail6-113-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhZTZlZGQzMzhhNDdiMzIwOTU3MDI3Yjs%3D&S=6TibC2gQkHjDSt2bJVov5qCFmqb2BnvAp_chqlePoCY>
Meer nieuws- en persberichten vindt u op onze 
nieuwspagina<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=btYXC68syxnIlVIaW0qBweEUHWPFwuN5EgnqFgPj0oiC1OMl9zi1Rqkr7u5fDSt3fkF2PLlcrqVxINHhy95YcZSkRlEjtXsjzfxitYVXYhAmWqwdNLHkYg%2Beb1XVfuOV&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.createsend1.com%2Ft%2Fd-l-uthilrd-l-q%2F&I=20180501080035.00000000d1f8%40mail6-113-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhZTZlZGQzMzhhNDdiMzIwOTU3MDI3Yjs%3D&S=fIPXnEb3_2fNxjdn25O8wkdMrAmvIc_19BF7APMZlfM>.
Deze email is verzonden aan 
m.a.muns@xxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:m.a.muns@xxxxxxxxxxxxxxxx>
Universiteit Leiden, PO box 9500, Leiden, Zuid Holland 2300 RA, 
NetherlandsUitschrijven<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=btYXC68syxnIlVIaW0qBweEUHWPFwuN5EgnqFgPj0oiC1OMl9zi1Rqkr7u5fDSt3fkF2PLlcrqVxINHhy95YcZSkRlEjtXsjzfxitYVXYhAmWqwdNLHkYg%2Beb1XVfuOV&G=0&R=https%3A%2F%2Finfluencers.meltwater.com%2Funsubscribe%2FICM%3Fc%3D2e98ba3cfa6168c2d58913dac3186bc1974a1077848f09a79190bb4c893e3ce996f95413434a5bbe9c46d1ec05e1fb9cc9d513f1b48bcb83b9de106c22a6a7762e12e25952550534e440efa9cf6ea40c584a39171c5271c1dd57a06b680a431846409cd82d25d5040395e559fa336a1748d05834e28410965011a3485e6cabcd397b981656a3761bae4c7bc45ccafecf21643f268fa9608170b68e6a46ced860b3622ac14691f71bd7c5e70649bf5d2a5e7b8641065b55162b15c7a981ddef3a81224f0bc8b08e2dff4abbdc81c8a3df9e0387724ead9f4f74b38de23bd2a9c94b47111f8083d450c78b05337f220dd673c3f4f7fbfacbbe561d9aca432117c2082bc50d7b0c322fc34ed66ef7d606586c97d7017d41d615df5ec9166c143989c7ca5754a8876ac2d543d1a9557821e8%26iv%3D431ceda8c5a255e9a169c91e469146ed&I=20180501080035.00000000d1f8%40mail6-113-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhZTZlZGQzMzhhNDdiMzIwOTU3MDI3Yjs%3D&S=B1GhhByTKSEzBHfpv928NP_tCNVX7ogqniV4wHQDuJs>

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht Universiteit Leiden: Hoge barrières voor de inzet van kroongetuigen in Nederland - Muns, M.A.