[PWC-MEDIA] Persbericht Universiteit Leiden: Hersenverbindingen voorspellen impulsiviteit bij pubers

  • From: "Universiteit Leiden" <communicatie@xxxxxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 01 Feb 2016 21:23:13 +1100

1 februari 2016

Hersenverbindingen voorspellen impulsiviteit bij pubers

Hersenverbindingen hangen bij pubers samen met impulsiviteit. Bovendien 
voorspellen ze welke pubers over twee jaar impulsievere keuzes maken, ontdekten 
Leidse psychologen.

Samenhang

De wetenschappers zijn verbonden aan het  Brain & Development Lab 
[http://www.universiteitleiden.nl/en/research/research-projects/social-and-behavioural-sciences/research-description-of-the-brain-and-development-lab]
 van de Universiteit Leiden. Ze vonden dat de banen in de hersenen die 
samenhangen met impulsiviteit (het 'emotionele' striatum en de 'controlerende' 
prefrontale cortex), ook voorspellen wie twee jaar later impulsievere keuzes 
maakt. Dit werd onderzocht door jongeren met een tussenpoos van twee jaar 
keuzes te laten maken tussen een kleinere beloning nu, of een grotere beloning 
later. Daarnaast stelden ze vast dat een hogere beloningsgevoeligheid in het 
striatum in de puberteit samenhangt met huidig en toekomstig alcoholgebruik.

Brain Time

De wetenschappers volgden in het kader van  het project  Brain Time 
[http://www.universiteitleiden.nl/en/research/research-projects/social-and-behavioural-sciences/longitudinal-brain-development-brain-time-study]
 onder leiding van professor Eveline Crone circa driehonderd jongeren tussen 8 
en 28 jaar gedurende vijf jaar (2011-2015). Gedurende die periode werd bij de 
jongeren tweemaal naar hun hersenstructuur en hersenactiviteit gekeken bij het 
uitvoeren van bepaalde taken. Het is voor het eerst dat op een dergelijke 
schaal de hersenontwikkeling bij jongeren in kaart is gebracht.  Er komen 
publicaties in de wetenschappelijke tijdschriften The Journal of Neuroscience 
en Developmental Cognitive Neuroscience over het onderzoek.

Emotionele en rationele hersengebieden

In het Brain Time-project onderzoeken de wetenschappers  de balans tussen 
emotionele en rationele hersengebieden bij jongeren. Het onderzoek spitst zich 
toe op leren, risicogedrag en vriendschapsvorming. Eveline Crone: 'Hoe komt het 
dat we steeds beter kunnen leren, rekenen en moeilijke opdrachten uitvoeren? 
Wanneer nemen we risico's en wanneer spelen we op safe? Hoe ontstaan 
vriendschappen? Welke jongeren zijn kwetsbaarder dan anderen? Waarom vinden ze 
de mening van anderen zo belangrijk? Wat is de rol van de hersenen hierbij en 
hoe ontwikkelen die hersenen zich? Op deze vragen hebben we antwoorden gevonden 
in dit spannende project.'

Documentaire en app gepresenteerd op Brain Time Festival

Op 29 januari presenteerde het Brain & Development Lab van de Universiteit 
Leiden de uitkomsten van het Brain Time-hersenonderzoek aan de deelnemers en 
hun ouders op een speciaal daartoe georganiseerd Brain Time-festival. Daar vond 
ook de eerste vertoning plaats van de documentaire  BRAINTIME, onderzoek naar 
hersenen in de groei [https://www.youtube.com/watch?v=OtQ-CLxOtx4], waarin ;
filmmaker Erik Heuvelink enkele jonge deelnemers door de jaren heen volgde.  
Voorts werd een telefoonapplicatie gelanceerd om hersenontwikkeling te bekijken 
op basis van de Brain Time-data voor emotionele en cognitieve breingebieden 
[zie bijgaande QR-code].

Dit project werd mogelijk gemaakt door een ERC starting Grant en NWO 
vernieuwingsimpuls.

Noot voor de pers, niet voor publicatie

Meer vragen over dit persbericht? Contactpersonen:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Inès van Arkel, Adviseur 
wetenschapscommunicatie (071-5273282,  [i.van.arkel@xxxxxxxxxxxxxxxx]) of met 
Eveline Crone (071- 5273681,  [ecrone@xxxxxxxxxxxxxxxxx])

Over de Universiteit Leiden

De Universiteit Leiden is een internationaal georiënteerde 
onderzoeksuniversiteit. De universiteit biedt hoogwaardig onderzoek en 
academisch onderwijs in het alfa- gamma- en bètadomein. De  Universiteit Leiden 
[http://www.leidenuniv.nl] heeft 5.500 mensen in dienst en leidt 25.800 ;
studenten op.

Volg ons

Volg ons

Aanmelden voor de nieuwsbrief 
[http://www.nieuwsbrief.leidenuniv.nl/contact/adres.html]

Aanmelden voor de nieuwsbrief 
[http://www.nieuwsbrief.leidenuniv.nl/contact/adres.html]

Afmelden http://persberichten.cmail20.com/t/d-u-jhkiliy-ttiidiuyu-m/

Meer nieuws- en persberichten vindt u op onze  nieuwspagina 
[http://www.nieuws.leidenuniv.nl/].

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht Universiteit Leiden: Hersenverbindingen voorspellen impulsiviteit bij pubers - Universiteit Leiden