[PWC-MEDIA] Persbericht Tilburg University - 1 Miljoen voor onderzoek naar transparante blockchain applicaties binnen de overheid

  • From: "C.H. Schouten" <C.H.Schouten@xxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 26 Nov 2019 12:49:27 +0000


[https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/templates.smart.pr/v2/custom/uvt/tilburguniversity/img/UVTI200-PERS-PORTAL-persbericht.jpg]26 november 2019
1 Miljoen voor onderzoek naar transparante blockchain applicaties binnen de 
overheid
Aan onderzoekers van Tilburg Law School is 1 miljoen euro aan financiering 
toegekend voor onderzoek naar transparante en legitieme toepassingen van 
blockchain technologie door de Nederlandse overheid in de complexe 
netwerksamenleving. Het project wordt voor driekwart gefinancierd door NWO en 
daarnaast door een consortium van publieke en private partijen.

Om haar diensten te verbeteren, ontwikkelt de overheid blockchain applicaties 
samen met bedrijven. Dit kan leiden tot complexiteit en onzekerheid over 
verantwoordelijkheden van de overheid en de optimale vormgeving van 
regelgeving. In het project The Role and Responsibilities of Public Actors in 
Distributed Networks. Transparency, Trust and Legitimacy by Design  (De rol en 
verantwoordelijkheden van overheden in gedistribueerde netwerken. 
Transparantie, vertrouwen en legitimiteit by design) wordt onderzocht hoe 
blockchain kan worden ontworpen op transparante en legitieme wijze, zodat 
burgers kunnen vertrouwen op de overheid.

Publieke waarden
Welke publieke waarden komen in conflict met elkaar als overheidsgezag wordt 
uitgeoefend door middel van gedistribueerde technologie, zoals blockchain, 
waarbij hyperconnectiviteit van publieke en private actoren leidt tot 
complexiteit? En welke rechtsstatelijke voorwaarden zijn vereist om sturing te 
geven aan de rol en verantwoordelijkheden van overheden die deze technologie 
gebruiken? Dat zijn de centrale vragen van het onderzoeksproject. Ze worden 
interdisciplinair beantwoord vanuit de techniekfilosofie, rechts- en 
datawetenschappen aan de hand van twee case studies: de Financiële 
Noodstop<http://link.pressmailings.com/wf/click?upn=1N-2F8fkDnVDa02lyj8AY-2FdVTVrtM3D28vHciMb1qW-2FVIr-2FZr4R8Gl-2FxaKAPau85BLaC6KuWkd-2BczvFZS96YDyTJnchnSWlDF4q4ljJ2kU2GelS4wx6e4RkLHGBEiNoRin_aVu1Dbh-2B0vPUwd7iw0rc8th4i8uKNeRTiYe5Y83icK1wpzNOXnMklhNOksoHifrr-2F-2FJP110oMaijKzjAEauVOe-2Fhk6S-2F8BsefO2ych0PQepnFBPx9RHgo-2Bmknnvo5jx0cSnw27rSKxAQlmV3OrHmWqsSIMhg5sNBZHauw7ZeMX08fhWrP-2BUchOqVuP-2BV7Tfnr8g6ZSYJU6vNwRM-2FkTtcJCIVRVi4VJcYL97UCxIuFZaGIOi3WWgc-2Fj6uEjFGeTfoBqmRdxL1flqZhae0xIwsAHCgClUF6wNCjh6za-2F5Ggl1zRG47J65WaAkoCNQZsHSkmgu8FfilRhTC-2BftRBKWFueFvK-2BIlk-2Fma0bwSgdyzFXqwtUmqwAlKR8y9kcNt-2BSKH>
 blockchain pilot van het Centraal Justitieel Incasso Bureau en de toekenning 
van overheidssubsidies via blockchain. Het onderzoek zal het mogelijk maken om 
blockchain applicaties te ontwerpen en gebruiken op juridisch en sociaal 
verantwoorde wijze. Hiervoor zal het onderzoek bijzondere aandacht schenken aan 
het perspectief van de eindgebruiker, de burger, en zal het rechtsstatelijke 
waarborgen operationaliseren.

Het project wordt geleid door hoofdaanvrager dr. Jurgen 
Goossens<http://link.pressmailings.com/wf/click?upn=1N-2F8fkDnVDa02lyj8AY-2Fdbc5prO0LKDkUjok8ooXwoGi-2FEvcIR8-2BNjT1cbkQK2b3mGxVjjA55DImvrQbiK8QzA-3D-3D_aVu1Dbh-2B0vPUwd7iw0rc8th4i8uKNeRTiYe5Y83icK1wpzNOXnMklhNOksoHifrr-2F-2FJP110oMaijKzjAEauVOe-2Fhk6S-2F8BsefO2ych0PQepnFBPx9RHgo-2Bmknnvo5jx0cSnw27rSKxAQlmV3OrHmWqsSIMhg5sNBZHauw7ZeMX08fhWrP-2BUchOqVuP-2BV7TfnCixM-2B4YDtonyKgvaNEQrG9Z1mVCGfJTNHwLs0FDOJOr8OIlpSUFSGR-2FMNTcEwKpH2V55dM-2BVuUC9lBTNtevepk6f2QrIXlNMOO0uqhOZuWCCmz7-2FXhaOmMJSP217WXroY9xaAoJRkL1wbWdGrCmfSpRTiOufw6DN1XuU-2Fgr7jjYgAFXrwuL3CEdRO8-2BF48s6>
 (PLG: Public Law and Governance Department, Tilburg Law School). Dr. Esther 
Keymolen<http://link.pressmailings.com/wf/click?upn=1N-2F8fkDnVDa02lyj8AY-2Fdbc5prO0LKDkUjok8ooXwoHa16SU1GrLw-2BAFUuKTsm0BHsMiY9YzIxEmuFG3ksTrKA-3D-3D_aVu1Dbh-2B0vPUwd7iw0rc8th4i8uKNeRTiYe5Y83icK1wpzNOXnMklhNOksoHifrr-2F-2FJP110oMaijKzjAEauVOe-2Fhk6S-2F8BsefO2ych0PQepnFBPx9RHgo-2Bmknnvo5jx0cSnw27rSKxAQlmV3OrHmWqsSIMhg5sNBZHauw7ZeMX08fhWrP-2BUchOqVuP-2BV7TfnjZfxjxmx3r-2FV9ilGjSxUvyBZwTj8-2B-2BNf6ghR3Umw1reKNFLLQ8Pu3bgh1KuaLJkeK5Z6CEuPYbazulmZjJJntblkI7PpWoEnelaSfH4tVQ-2FCjAgWw5Og-2B7FVQLLv5rfrvsyjltbyoaMcRxZJLI94hGcuUZBzm5NXCt-2FZfCk8AqgKBpqCWNth3yAS-2FLIaWKLV>
 (TILT: Tilburg Institute for Law, Technology, and Society) is mede-aanvrager 
en mede-projectleider. Dr. Damian 
Tamburri<http://link.pressmailings.com/wf/click?upn=LqfLynCckH1mYUhSIhR2K76RuAGcnxjxalR51nVz8ZcfjWyTDYrSql1eSeUqwOyr1x3hPAOM3DKoe0OBBSw5ag-3D-3D_aVu1Dbh-2B0vPUwd7iw0rc8th4i8uKNeRTiYe5Y83icK1wpzNOXnMklhNOksoHifrr-2F-2FJP110oMaijKzjAEauVOe-2Fhk6S-2F8BsefO2ych0PQepnFBPx9RHgo-2Bmknnvo5jx0cSnw27rSKxAQlmV3OrHmWqsSIMhg5sNBZHauw7ZeMX08fhWrP-2BUchOqVuP-2BV7TfnjZfxjxmx3r-2FV9ilGjSxUv81Q4KlrG1JbQpI4t3VUq5cajrGsAZyAC3ku-2FIb4xasI8njUGIjnx9k4ovyh6XEcRW4AeJEgPlitmIYbH-2Fyk0EvGKJXsvd8DjYqDGDCljkI34I1Eh4gTT5HUfFjNE8Q1o-2BXmSjKmqmldCcWHaiqlVfbZmWtWDav1NB5-2FRYTwNHDT>
 (JADS: Jheronimus Academy of Data Science) is de derde mede-aanvrager van het 
project.

Consortium
Naast de toegekende projectfinanciering van het NWO-MVI programma ‘Verantwoord 
innoveren. Ontwerpen voor publieke waarden in een digitale 
wereld<http://link.pressmailings.com/wf/click?upn=1N-2F8fkDnVDa02lyj8AY-2FdV1ixW2g9mmJqGzo14uU2AKnd3rXEFM7Jo42iEgodzfRtnsYGtDP8SeULiXrDISofIZ-2FQ5D-2FHBYxwDSG-2FMx5FwdmuQ4T-2B7qi1CmCftltmf8byIUG54H16yNtspMQt0ZIl7-2BMXPGwqLjaa6PyR6sYPWbXJYttRM5gsCNjSCD6vQci8QvaNYCPSzL-2BlAn2g-2BLk6vrWvbhanbM3M9HXggv7R-2BuTk-2BmRJ9wEirPUilG8xf-2BAvAwZXP9upKdv3TwAQl23x4GXWAqKXoZWAMLWujxZp13Eyqfy2G5YfqmNeNSu4RWK_aVu1Dbh-2B0vPUwd7iw0rc8th4i8uKNeRTiYe5Y83icK1wpzNOXnMklhNOksoHifrr-2F-2FJP110oMaijKzjAEauVOe-2Fhk6S-2F8BsefO2ych0PQepnFBPx9RHgo-2Bmknnvo5jx0cSnw27rSKxAQlmV3OrHmWqsSIMhg5sNBZHauw7ZeMX08fhWrP-2BUchOqVuP-2BV7TfnjZfxjxmx3r-2FV9ilGjSxUv9-2F2ZW5CZNb-2FrTlGEsQR37W-2By8lb22LvHnVavZ6ZFyQ-2FYTAbuKRZV1YrpmPFEMZ7AZ72qQVhGGTPC398OS12sih4ev8CbUeejeRsmOMU-2BEdnkoWd-2FaBLYI-2BscjsOSTuXml3-2F9D4FIFNgxXQCoRiwl8htTKlaXUULHv4lZULnw3bR>’,
 een unieke samenwerking tussen NWO, de gemeente Den Haag en de ministeries van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Defensie, 
Veiligheid en Justitie, wordt het project tevens gefinancierd door de actieve 
medewerking van zes private partners (blockchainbedrijf Ledger Leopard, 
advocatenkantoor CMS, de Dutch Blockchain Coalition, ECP Platform voor de 
InformatieSamenleving, organisatieadviesbureau Berenschot, Privacy First, 
ICT-bedrijf Smals) en vijf publieke partners (het Centraal Justitieel 
Incassobureau, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de gemeente Tilburg, 
Blockchain Projecten Nederlandse Overheid, en de Vereniging Juridische 
Kwaliteitszorg lokaal bestuur). De samenstelling van dit consortium biedt 
unieke kansen voor valorisatie en impact van het onderzoek.

Noot voor de pers
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider dr. Jurgen 
Goossens, e-mail j.goossens@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:j.goossens@xxxxxx>, 
tel. 013 466 3130.

[footer]Geen berichten meer ontvangen van ons? Klik 
hier<http://link.pressmailings.com/wf/click?upn=75XQN-2F8R2rmETZYOAlfCyxOHaCrdpl2JvAo4ywGwcseqGn3FtjyF9m-2Fq-2FZ89sVyWgC8XO3LM6kGfYMGBgmOsTrhEIw9sp92O7NOgO-2BAPG4r4KxdIvkZZlNLHRsom8GY6YPO3ypPVfXQj7o81xOjE53TYNTbTP2VqjPbhxqj61s4-3D_aVu1Dbh-2B0vPUwd7iw0rc8th4i8uKNeRTiYe5Y83icK1wpzNOXnMklhNOksoHifrr-2F-2FJP110oMaijKzjAEauVOe-2Fhk6S-2F8BsefO2ych0PQepnFBPx9RHgo-2Bmknnvo5jx0cSnw27rSKxAQlmV3OrHmWqsSIMhg5sNBZHauw7ZeMX08fhWrP-2BUchOqVuP-2BV7TfnjZfxjxmx3r-2FV9ilGjSxUv3DV984xHubvQwfq3WVE13EydObYmYg5wW6snbJRCSCqkAPYCS59GjU6dttEPySEgYLyg0VNdMGNJtfzg1Lz8cNin8RzaBGWkejvyF-2FIcFMSmzbHoCdEwvcqLuZrCyHJdDxeU8PnhZQeD67QsZXZaeqrUhgrDGqC9fhEKNLPVD-2Fo>.
Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht Tilburg University - 1 Miljoen voor onderzoek naar transparante blockchain applicaties binnen de overheid - C.H. Schouten