[PWC-MEDIA] Persbericht: TU Delft lanceert nieuwe reeks ‘TU Delft AI Labs’

  • From: Ilona van den Brink <I.vandenBrink@xxxxxxxxxx>
  • To: Ilona van den Brink <I.vandenBrink@xxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 28 Jan 2021 15:58:58 +0000

TU Delft lanceert nieuwe reeks ‘TU Delft AI Labs’

De TU Delft lanceert vandaag een nieuwe reeks van acht ‘TU Delft AI Labs’. 
Binnen deze labs gebruiken wetenschappers artificiële intelligentie (AI) om 
wetenschappelijke vooruitgang te versnellen en maatschappelijke vraagstukken 
het hoofd te bieden. In de loop van 2021 zullen nog eens acht labs gelanceerd 
worden, waarmee het totaal op 24 labs komt. De werving voor 32 PhD posities 
voor de nieuwe TU Delft AI Labs wordt eind februari gestart. Daarnaast zal de 
TU Delft op 25 februari de labs presenteren op de MIT European career fair.

De razendsnelle ontwikkelingen in AI, datawetenschappen en digitalisatie kunnen 
zorgen voor een versnelling in wetenschappelijke vooruitgang in alle domeinen, 
van medische wetenschappen tot onderzoek naar infrastructuur, en van 
fundamenteel tot toegepast onderzoek. In 2020 lanceerde de TU Delft daarom de 
eerste acht ‘TU Delft AI Labs’. In deze labs staat de samenwerking tussen 
experts in de meest geavanceerde AI-technologieën met domeinexperts centraal. 
Met de lancering van de tweede reeks van acht labs zijn er vanaf heden 16 labs 
actief. Afgelopen jaar zijn vrijwel alle 16 van de tot nu toe in dit programma 
nieuw opengestelde Assistant Professor posities vervuld.

Onderwijs
AI-gerelateerde kennis is ook onmisbaar voor de toekomstige generatie 
ingenieurs en wetenschappers in technologie. Daarom wordt via de labs het 
onderwijs op het gebied van AI, datawetenschappen en digitalisatie versterkt, 
en worden bruggen geslagen met het onderwijs in de verschillende 
wetenschapsdomeinen.
Geert-Jan 
Houben<https://www.tudelft.nl/2020/tu-delft/tu-delft-stelt-pro-vice-rector-ai-data-en-digitalisering-aan/>,
 pro vice rector AI, data & digitalisation aan de TU Delft: ‘Binnen de TU Delft 
was al veel ervaring met het werken in ‘labs’, die een soort snelkookpan vormen 
voor discipline-overstijgende samenwerking. Op het gebied van AI werkten we 
bovendien al samen met belangrijke stakeholders via bijvoorbeeld de ICAI labs. 
Toen we in 2020 de eerste TU Delft AI Labs lanceerden, bleken ze een magneet 
voor wetenschappelijk talent. Zo’n 65 onderzoekers, zowel nieuw geworven als 
reeds actief binnen de TU Delft, zijn inmiddels met elkaar aan de slag in die 
labs. Hun enthousiasme is aanstekelijk en de ervaring die ze opdoen onmisbaar 
voor de acht nieuwe labs die nu van start gaan.’

Gehonoreerde TU Delft AI Labs
De acht TU Delft AI Labs die van start gaan zijn:

AiDAPT<https://www.tudelft.nl/en/ai/aidapt>                 Artificial 
Intelligence for Design, Analysis, and Optimization in Architecture & the Built 
Environment
AIFluids<https://www.tudelft.nl/en/ai/aifluids>                Artificial 
Intelligence in Fluid Mechanics
DAIEnergy Lab<https://www.tudelft.nl/en/ai/dai-energy-lab>   Delft AI Lab for 
Sustainable Energy Systems
D@S Lab<https://www.tudelft.nl/en/ai/dats-lab>              Design at Scale 
with Human-AI Collaboration
HERALD Lab<https://www.tudelft.nl/en/ai/herald-lab>        Human-awarE Robust 
ArtificialinteLligence for automated Driving
Hippo DAI Lab<https://www.tudelft.nl/en/ai/hippo-dai-lab>    Hyper-heuristics 
for Interpretable Public Policy Analysis
KDAI<https://www.tudelft.nl/en/ai/kdai>                      Knowledge-Driven 
AI Lab
SLIMMLab<https://www.tudelft.nl/en/ai/slimmlab>           Statistical Learning 
for Intelligent Material Modelling

Over TU Delft AI Labs
Elk TU Delft AI Lab bestaat uit een team van talentvolle wetenschappers, 
waarvan de helft onderzoek doet in AI, en de helft in een ander domein. Aan het 
eind van 2021 zullen binnen 24 TU Delft AI Labs zo’n 150 academici vanuit alle 
acht faculteiten van de TU Delft actief zijn. Voor de labs is door de TU Delft 
structureel ruim 6 miljoen euro per jaar vrijgemaakt. Het TU Delft AI 
Lab-programma voorziet ambitieuze academici vijf jaar lang van 
impulsfinanciering om gezamenlijk nieuwe, zich nog ontwikkelende 
onderzoeksgebieden uit te bouwen tot op zichzelf staande volwassen disciplines 
zoals bioinformatica. Na vijf jaar wordt deze structurele investering aangewend 
om een volgende serie van 24 labs te kick-starten.

Meer informatie
Meer informatie over de TU Delft AI 
Labs<https://www.tudelft.nl/ai/onderzoek/tu-delft-ai-labs>
De PhD-werving voor deze nieuwe serie van acht TU Delft AI Labs start eind 
februari. De vacatures zijn dan te vinden via de 
vacaturepagina<https://www.tudelft.nl/?id=11242&L=1&searchCriteria%5b0%5d%5bkey%5d=keywords&searchCriteria%5b0%5d%5bvalues%5d%5b%5d=DAI-lab&searchCriteria%5b1%5d%5bkey%5d=Resultsperpage&searchCriteria%5b1%5d%5bvalues%5d%5b%5d=10>
 van de TU Delft
Contactinformatie:
Ilona van den Brink (pers- en wetenschapsvoorlichting TU Delft, 015-2784259, 
i.vandenbrink@xxxxxxxxxx<mailto:i.vandenbrink@xxxxxxxxxx>)

U ontvangt dit bericht via de PWC-medialijst. U kunt zich afmelden via
http://platformwetenschapscommunicatie.nl/
Dit bericht is afkomstig van de TU Delft, Communication, Postbus 5, 2600 AA 
Delft, www.tudelft.nl<http://www.tudelft.nl/>.

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: TU Delft lanceert nieuwe reeks ‘TU Delft AI Labs’ - Ilona van den Brink