[PWC-MEDIA] Persbericht: TU Delft lanceert eerste acht ‘TU Delft AI Labs’

  • From: Ilona van den Brink <I.vandenBrink@xxxxxxxxxx>
  • To: Ilona van den Brink <I.vandenBrink@xxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 2 Jun 2020 10:27:27 +0000

TU Delft lanceert eerste acht ‘TU Delft AI Labs’
Hoe kun je met behulp van artificiële intelligentie (AI) wetenschappelijke 
vooruitgang versnellen? Naar deze vraag gaan Delftse wetenschappers de komende 
jaren onderzoek doen in acht nieuwe ‘TU Delft AI Labs’. Omdat AI een rol speelt 
in alle wetenschapsgebieden, komen wetenschappers die onderzoek doen in AI en 
met AI in deze labs bij elkaar. In de loop van 2020 en 2021 worden deze acht 
interdisciplinaire AI labs uitgebreid met nog eens zestien labs. De werving 
voor wetenschappelijk talent wordt vanaf 2 juni gestart.
De razendsnelle ontwikkelingen in AI, datawetenschappen en digitalisatie kunnen 
zorgen voor een versnelling in wetenschappelijke vooruitgang in alle domeinen, 
van medische wetenschappen tot onderzoek naar infrastructuur, en van 
fundamenteel tot toegepast onderzoek. De TU Delft geeft de samenwerking tussen 
wetenschappers in AI en wetenschappers in andere domeinen een extra impuls door 
de lancering van een serie ‘TU Delft AI Labs’.
Zo werken binnen het MACHINA-lab onderzoekers in onder andere machine learning 
samen met materiaalwetenschappers aan de analyse van bestaande materialen en de 
ontwikkeling van nieuwe materialen. Binnen het AidroLab werken onderzoekers in 
geometric deep learning samen met onderzoekers in watermanagement aan het 
verbeteren van de waterhuishouding en het voorspellen van overstromingen in de 
stedelijke omgeving. De onderzoekers van het CiTyAI-Lab gaan met behulp van 
zeer gevarieerde databronnen in kaart brengen welke impact het ‘weefsel’ van de 
stad heeft op de inwoners, om zo de leefomgeving te kunnen verbeteren.
Onderwijs
AI-gerelateerde kennis is onmisbaar voor de toekomstige generatie ingenieurs en 
wetenschappers in technologie. Daarom wordt via de labs ook het onderwijs op 
het gebied van AI, datawetenschappen en digitalisatie versterkt, en worden 
bruggen geslagen met het onderwijs in de verschillende wetenschapsdomeinen.
Investeringen
TU Delft is van plan om het budget op het gebied van AI, data & digitalisatie 
te verdubbelen tot 70 miljoen euro per jaar. Deze middelen zullen worden 
gebruikt voor nieuw talent en onderzoekseenheden (‘labs’), onderwijsprogramma’s 
over AI, data en digitalisatie, versnelde onderwijsinnovatie en de 
intensivering van samenwerking, partnerschappen en netwerken.
Tim van der Hagen, rector magnificus van de TU Delft: ‘Onze ingenieurs staan 
erom bekend dat ze kunnen denken én doen. We hebben zowel fundamentele als 
toepassingsgerichte disciplines in huis, die samenwerken aan maatschappelijke 
uitdagingen. Ik ben er trots op dat er met de lancering van de eerste acht TU 
Delft AI Labs zo’n 50 onderzoekers vanuit verschillende disciplines met nieuwe 
uitdagingen aan de slag gaan, en kijk uit naar de vele initiatieven die nog 
zullen volgen.’
Over de TU Delft AI Labs
Elk TU Delft AI Lab bestaat uit een team van talentvolle wetenschappers, 
waarvan de helft onderzoek doet in AI, en de helft in een ander domein. Samen 
werken zij minimaal vijf jaar lang aan wetenschappelijke en maatschappelijke 
uitdagingen.
De eerste acht TU Delft AI Labs:
3DUU - 3D Urban Understanding<https://www.tudelft.nl/ai/ai-labs/3duu/>
AidroLab - Artificial intelligence research in water 
management<https://www.tudelft.nl/ai/ai-labs/aidrolab/>
CTAI-Lab - CiTy AI Lab<https://www.tudelft.nl/ai/ai-labs/ctai-lab/>
DeTAIL - Delft Tensor AI Lab<https://www.tudelft.nl/ai/ai-labs/detail/>
DI_Lab - Designing Intelligence Lab<https://www.tudelft.nl/ai/ai-labs/di-lab/>
IRIS - Intelligent & Reliable Imaging 
Systems<https://www.tudelft.nl/ai/ai-labs/iris/>
MACHINA - Machine Intelligence Advances for 
Materials<https://www.tudelft.nl/ai/ai-labs/machina/>
AI*MAN-lab - Transparent & Traceable AI in Human-AI 
Teamwork<https://www.tudelft.nl/ai/ai-labs/aiman-lab/>
Meer informatie
Meer informatie over de TU Delft AI Labs 
https://www.tudelft.nl/ai/onderzoek/ai-labs-talent-recruitment
De werving voor de eerste acht TU Delft AI Labs start per 2 juni. De eerste 
vacatures voor de TU Delft AI Labs zijn te vinden via 
https://www.tudelft.nl/over-tu-delft/werken-bij-tu-delft/vacatures
Contactinformatie:
Ilona van den Brink (persvoorlichter TU Delft, 
i.vandenbrink@xxxxxxxxxx<mailto:i.vandenbrink@xxxxxxxxxx>, 015-2784259)

U ontvangt dit bericht via de PWC-medialijst. U kunt zich afmelden via 
http://platformwetenschapscommunicatie.nl/
Dit bericht is afkomstig van de TU Delft, Communication, Postbus 5, 2600 AA 
Delft, www.tudelft.nl<http://www.tudelft.nl/>.

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: TU Delft lanceert eerste acht ‘TU Delft AI Labs’ - Ilona van den Brink