[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Zwemveiligheid rond de Zandmotor nauwkeurig in kaart gebracht

  • From: Carola Poleij <C.Poleij@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 12 Jun 2018 09:23:47 +0000

Zwemveiligheid rond de Zandmotor nauwkeurig in kaart gebracht
[cid:image003.jpg@01D4023F.D2D7F2F0]
Grote zandopspuitingen aan de kust hebben effect op stroming, golven en 
zwemveiligheid. Max Radermacher bracht deze effecten voor het eerst in kaart, 
zodat waar nodig gerichte maatregelen, zoals extra strandwachten, kunnen worden 
genomen. Radermacher promoveert op vrijdag 15 juni op dit onderwerp aan de TU 
Delft.

Zand opspuiten
'Het opspuiten van zand is in Nederland een veelgebruikte maatregel om erosie 
van stranden tegen te gaan. Maar deze suppleties kunnen ook de stromingen en 
golven dicht bij de kust beïnvloeden en daarmee een gevaar vormen voor 
zwemmers', zegt Max Radermacher. 'Daarom heb ik in dit onderzoek de invloed van 
suppleties op stromingen, golven en zwemveiligheid in kaart gebracht. De 
Zandmotor, een experimentele grote suppletie ten zuiden van Den Haag, was 
daarbij mijn centrale case study.'

Drie stromingen
Dankzij stromingsmetingen op zee en computermodellen, heeft het onderzoek een 
aantal interessante stromingspatronen rond de Zandmotor aan het licht gebracht. 
Om de invloed van zulke stromingspatronen op de zwemveiligheid te bepalen, is 
ook de aanwezigheid en spreiding van strandgebruikers op de Zandmotor 
gemonitord met camera's.
'Er bleken drie aandachtsgebieden te zijn', vertelt Radermacher. 'Ten eerste 
vormt de Zandmotor een obstakel voor de getijstroom die langs de kust loopt, 
wat kan leiden tot het 'loslaten' van die getijstroom. Rond het verst 
uitstekende punt van de Zandmotor kan dit een sterke stroming zijn voor 
zwemmers en baders. Ten tweede kan de getijslag in de kunstmatige lagune op de 
Zandmotor sterke getijstroming in de toegangsgeul van die lagune veroorzaken. 
En ten derde kunnen er variabele zandbanken ontstaan, die op hun beurt tot 
zogenoemde muistromen kunnen leiden.'

Beperkt
Hoewel de getijdewervels een duidelijke impact hebben op de stroming en het 
zandtransport rond de Zandmotor, is hun invloed op de zwemveiligheid hier 
uiteindelijk beperkt, zegt Radermacher. 'Op het gedeelte van de Zandmotor waar 
deze wervels potentieel gevaarlijke stromingen veroorzaken, zijn namelijk 
vrijwel geen strandgebruikers aanwezig. Dit vanwege de grote afstand tot 
strandopgangen, parkeerplaatsen en strandtenten.'
Het risico van muivorming is volgens Radermacher wél aanwezig langs het gehele 
kustvak, dus ook op plekken met mogelijk veel strandgebruikers. 'Maar dit 
fenomeen vindt alleen plaats wanneer de golven hoog zijn. En dat valt aan de 
Noordzeekust dan weer bijna altijd samen met slecht strandweer, en dus met 
weinig zwemmers.'

Lagune
Het meest reële risico wordt dan ook gevormd door getijdestromingen in de 
kunstmatige lagune, die een onderdeel is van het ontwerp van de Zandmotor. 
'Vooral in de eerste jaren na aanleg konden de stroomsnelheden in de geul die 
de lagune verbindt met de Noordzee flink oplopen, terwijl er op dat deel van de 
Zandmotor op mooie dagen ook veel strandgebruikers aanwezig zijn. Dit risico is 
echter in de loop der tijd kleiner geworden doordat de toegangsgeul door 
natuurlijke processen vanzelf van vorm verandert.'
Met het onderzoek zijn ingenieurs nu in staat om de zwemveiligheid rond 
toekomstige zandopspuitingen vooraf in te schatten en te sturen tijdens de 
ontwerpfase. Ook kunnen waar nodig gerichte extra maatregelen worden getroffen, 
zoals extra strandbewaking (hetgeen ook gebeurd is bij de Zandmotor).

Bescherming
Radermacher: 'Het is belangrijk zwemveiligheid goed in kaart te brengen. Ík heb 
vooral geprobeerd het gat te dichten tussen sociaal onderzoek (hoe gedragen 
mensen zich) en technisch onderzoek (hoe zijn de fysieke processen). Daarnaast 
dragen de fundamentele inzichten in stromingen en golven rond de Zandmotor bij 
aan het begrip van zandtransport, kusterosie en uiteindelijk de bescherming 
tegen overstromingen.'

Meer Informatie
Max Radermacher, M.Radermacher@xxxxxxxxxx<mailto:M.Radermacher@xxxxxxxxxx>
Carola Poleij, Wetenschapsvoorlichter TU Delft, 
C.Poleij@xxxxxxxxxx<mailto:C.Poleij@xxxxxxxxxx>, +31 (0)15 27 87538, +31 (0)6 
41611510

Verwante verhalen:
Golven meten met Max Radermacher 
https://www.tudelft.nl/citg/onderzoek/stories-of-science/met-een-smartphone-de-golven-meten/
Zandmotor onderzoek 
https://www.tudelft.nl/citg/onderzoek/stories-of-science/seawad-onderzoek-naar-een-zandmotor-voor-de-wadden/

U ontvangt dit bericht via de PWC-medialijst. U kunt zich afmelden via 
www.platformwetenschapscommunicatie.nl<file:///\\www.platformwetenschapscommunicatie.nl>.
Dit bericht is afkomstig van de TU Delft, Communication, Postbus 5, 2600 AA 
Delft, www.tudelft.nl<http://www.tudelft.nl/>.


JPEG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Zwemveiligheid rond de Zandmotor nauwkeurig in kaart gebracht - Carola Poleij