[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Rijgedrag minder ‘robotachtig’ door nieuw Delfts model

  • From: Ilona van den Brink <I.vandenBrink@xxxxxxxxxx>
  • To: Ilona van den Brink <I.vandenBrink@xxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 29 Sep 2020 10:10:41 +0000

Rijgedrag minder ‘robotachtig’ door nieuw Delfts model

Menselijk rijgedag wordt in de wetenschap eigenlijk verkeerd gemodelleerd. 
Daarom hebben wetenschappers van de TU Delft een nieuw model ontwikkeld dat 
rijgedrag beschrijft op basis van één onderliggend ‘menselijk’ principe: het 
hanteren van een risicodrempel. Daardoor kan het model menselijk gedrag tijdens 
een groot aantal rijtaken goed voorspellen. Het model zou op termijn kunnen 
worden toegepast in intelligente auto’s, zodat deze als minder ‘robotachtig’ 
worden ervaren. Het onderzoek van promovendus Sarvesh Kolekar en zijn 
begeleiders Joost de Winter en David Abbink wordt op dinsdag 29 september 2020 
gepubliceerd in Nature Communications.

Risicodrempel
Rijgedrag wordt meestal beschreven met modellen die een optimaal pad 
voorspellen, maar dat is vaak niet zoals mensen rijden. ‘Je past niet de hele 
tijd je rijgedrag aan om één optimaal pad aan te houden,’ zegt onderzoeker 
Sarvesh Kolekar van de vakgroep Cognitive Robotics. ‘Je rijdt bijvoorbeeld niet 
continu precies in het midden van de rijbaan: als het risico maar binnen 
bepaalde grenzen blijft die voor jou nog acceptabel zijn, doe je niet zo veel.’

Modellen die een optimaal pad voorspellen zijn niet alleen populair in de 
wetenschap maar ook in voertuigtoepassingen. ‘De huidige intelligente auto’s 
rijden erg netjes. Ze zoeken continu het veiligste pad: dus één pad met 
bijbehorende snelheid. Dit leidt tot ‘robotachtig’ rijden’, vervolgt Kolekar’. 
‘Om een beter begrip te krijgen van menselijk rijgedrag, probeerden we een 
nieuw model te ontwikkelen met de menselijke risicodrempel als onderliggend 
principe.’

Driver’s Risk Field
Om dit nader uit te werken, introduceerde Kolekar het zogenoemde Driver’s Risk 
Field (DRF). Dit is een veranderend tweedimensionaal veld rond de auto, dat per 
punt aangeeft hoe groot het risico is dat de rijder zelf denkt te lopen. Deze 
risico-inschattingen zijn in eerder onderzoek door Kolekar experimenteel 
bepaald. Vervolgens is in het DRF verdisconteerd hoe zwaar de gevolgen van het 
risico in kwestie dan zouden zijn. Op deze manier wordt de menselijke factor in 
het model voor rijgedrag gebracht. ‘Het DRF is geïnspireerd op een concept uit 
de psychologie dat lang geleden (in 1938) is voorgesteld door Gibson en Crooks. 
Deze auteurs postuleerden dat autobestuurders als het ware een risicoveld om 
zich heen voelen, op basis waarvan door het verkeer gemanoeuvreerd wordt.’ 
Kolekar is er in geslaagd dit idee te vertalen naar een computeralgoritme, 
waarin snelheid en baanpositie worden aangepast om het voorspelde risico binnen 
acceptabele grenzen te houden..

[cid:image003.png@01D69655.47845610]
Het Driver’s Risk Field model maakt gebruik van één onderliggend principe, 
waarmee bestuurders hun snelheid en baanpositie aanpassen. Dit voorspelt 
aanpassingen tijdens zeven scenario’s uit de literatuur

Voorspellingen
Kolekar heeft het model vervolgens voor zeven rijscenario’s getest, zoals het 
inhalen van een auto en het ontwijken van een obstakel. ‘We hebben de 
voorspellingen die het model doet vergeleken met de experimentele data van 
menselijk rijgedrag uit de literatuur. Daar is gelukkig al heel veel informatie 
over beschikbaar. Het blijkt dat ons model maar een klein aantal parameters 
nodig heeft om het onderliggende principe van menselijk rijgedrag te kunnen 
‘pakken’, zodat het daarna menselijke aanpassingen in snelheid en baanpositie 
kan voorspellen in alle zeven scenario’s, zonder dat het model die scenario’s 
van te voren hoeft te hebben gezien. Het rijgedrag komt er als het ware vanzelf 
uit rollen; het is ‘emergent’.

Elegant
Deze elegante beschrijving van menselijk rijgedrag heeft een grote 
voorspellende en generaliserende waarde. En los van de wetenschappelijke 
waarde, kan het model worden toegepast in intelligente auto’s. ‘Als deze meer 
rekening houden met hoe mensen in het echt rijden, kan dit de acceptatie van 
zulke auto’s bevorderen. Het rijgedrag van de auto voelt dan immers minder als 
een robot aan.’

Meer informatie
Human-like driving behaviour emerges from a risk-based driver model
Sarvesh Kolekar, Joost De Winter, David Abbink
Nature Communications, 29 September 2020
https://www.nature.com/articles/s41467-020-18353-4

Het promotieonderzoek van Sarvesh Kolekar is onderdeel van het VIDI-onderzoek 
Symbiotic Driving<https://delfthapticslab.nl/programme/vidi-research/> van 
prof. David Abbink en de begeleiding van dr.ir. Joost de Winter werd 
ondersteund vanuit zijn VIDI-onderzoek How should automated vehicles 
communicate with other road 
users?<https://www.tudelft.nl/2017/3me/twee-vidis-voor-3me-joost-de-winter-en-fritz-koermann/>,
 beide mede mogelijk gemaakt door NWO-TTW.

Contactinformatie
Sarvesh Kolekar, S.B.Kolekar@xxxxxxxxxx<mailto:S.B.Kolekar@xxxxxxxxxx>
Ilona van den Brink (persvoorlichting TU Delft), 
i.vandenbrink@xxxxxxxxxx<mailto:i.vandenbrink@xxxxxxxxxx>, 015-2784259

U ontvangt dit bericht via de PWC-medialijst. U kunt zich afmelden via 
http://platformwetenschapscommunicatie.nl/
Dit bericht is afkomstig van de TU Delft, Communication, Postbus 5, 2600 AA 
Delft, www.tudelft.nl<http://www.tudelft.nl/>.

PNG image

Attachment: DRF.png
Description: DRF.png

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Rijgedrag minder ‘robotachtig’ door nieuw Delfts model - Ilona van den Brink