[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Extra hitte in Nederlandse steden goed te verminderen door reflecterende daken

  • From: Sharita Balgobind <U.S.Balgobind@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 7 Dec 2017 13:18:44 +0000

[cid:image002.jpg@01D36F66.49504120]Extra hitte in Nederlandse steden goed te 
verminderen door reflecterende daken

Aanpassing van de kleur van dakpannen kan helpen om extreme temperaturen in 
Nederlandse steden aanzienlijk te reduceren. Dat stelt Leyre Echevarría Icaza, 
die op vrijdag 8 december aan de TU Delft promoveert op dit onderwerp.

Hitte-eiland
In de stad is het doorgaans warmer dan op het omringende platteland, vooral 
doordat bebouwing warmte meer vasthoudt. Dit heet het Urban Heat Island-effect 
(UHI). Het fenomeen kan belangrijke gevolgen hebben, vooral bij extreme hitte. 
Zo werden tijdens de hittegolf van 2006 in Nederland extra sterfgevallen 
geregistreerd door het UHI-effect.

Satellietbeelden
Leyre Echevarría Icaza onderzocht tijdens haar promotie-onderzoek wat de beste 
manier zou zijn om in Nederlandse steden het UHI-effect te temperen.  Zij pleit 
voor het gebruik van satellietbeelden om UHI-effecten in kaart te brengen en te 
analyseren. "Satellietbeelden kunnen niet alleen gebruikt worden om het 
fenomeen van het hitte-eiland in Nederlandse wijken, steden en regio's te 
analyseren, maar ook om aanbevelingen te doen. De analyses en aanbevelingen 
zijn nauwkeurig genoeg om efficiënt te zijn en bovendien compatibel met andere 
stedenbouwkundige overwegingen."

Albedo
Op buurtniveau onderzocht Echevarría Icaza onder meer de stadscentra van Delft, 
Leiden, Gouda, Utrecht en Den Bosch. Deze centra worden gekenmerkt door hun 
rode keramische dakpannen, stenen bestrating en grachten. Er zijn verschillende 
methoden om het UHI-effect in deze gebieden te temperen, maar complicerend is 
dat deze stadscentra vol staan met veel beschermde monumenten. De maatregel die 
het gemakkelijkst kan worden uitgevoerd is de reflectie (albedo) van daken te 
verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door de kleur van de dakpannen te veranderen.

Meer zonnestraling weerkaatsen
"De bestaande dakpannen zouden aan het einde van hun levenscyclus kunnen worden 
vervangen door dakpannen met kleuren die meer zonnestraling weerkaatsen. 
Traditioneel hebben dakpannen albedo-waarden tussen de 18 en 22%, terwijl 
bepaalde oranje pannen een reflectie van rond de 50% hebben.
Een consistente verbetering van alle platte en hellende daken zou kunnen helpen 
om de temperaturen in bepaalde stadsgebieden met 1,4 tot 3 graden te reduceren. 
Dit lijkt dus een efficiënte manier om UHI-effecten te verminderen in 
Nederlandse steden".


Meer informatie
8 december 2017, vanaf 12:30 , Aula TU Delft
Promotie Ir. L. Echevarria Icaza, Urban and regional heat island adaption 
measures in the 
Netherlands<https://journals.open.tudelft.nl/index.php/faculty-architecture/article/view/1874>
Promotors: Prof.dr.ir. A.A.J.F. van den Dobbelsteen en Dr.ir. F.D. van der 
Hoeven (Bouwkunde)
Contact Leyre Echevarria Icaza: 
leyreechevarria@xxxxxxxxx<mailto:leyreechevarria@xxxxxxxxx>, Frank van der 
Hoeven: F.D.vanderHoeven@xxxxxxxxxx<mailto:F.D.vanderHoeven@xxxxxxxxxx>, 015 
2788462
Persvoorlichter TU Delft: Sharita Balgobind, 
U.S.Balgobind@xxxxxxxxxx<mailto:U.S.Balgobind@xxxxxxxxxx>, 015 2781588

JPEG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Extra hitte in Nederlandse steden goed te verminderen door reflecterende daken - Sharita Balgobind