[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Delftse sensoren meten topprestaties in de rolstoelsport

  • From: Claire Hallewas <C.R.Hallewas@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 18 May 2018 08:56:07 +0000

Delftse sensoren meten topprestaties in de rolstoelsport

Rienk van der Slikke heeft een techniek ontwikkeld om met kleine sensoren de 
individuele rolstoelprestatie (Wheelchair Mobility Performance) te meten. Hij 
promoveert op vrijdag 25 mei op dit onderwerp aan de TU Delft.

[cid:image001.png@01D3EE8E.69E79DF0]
In beeld Bo Kramer, rolstoelbasketbalster van TeamNL
Foto's: marchollander.nl

Verlengstuk
Maatwerk is bij rolstoelsport nog belangrijker dan bij reguliere sport, stelt 
onderzoeker Rienk van der Slikke. 'De interactie tussen atleet, rolstoel en 
sport is bepalend voor de prestatie in rolstoelsporten. De rolstoel is als het 
ware een verlengstuk van de atleet en moet meegenomen worden in de 
prestatiemeting, maar brengt ook weer zijn eigen eigenschappen en effecten op 
de prestatie mee. Het ontwarren van de interacties tussen rolstoel, atleet en 
sport, is van waarde voor de rolstoelsport in het algemeen, maar helpt ook de 
individuele atleet in zijn pogingen om prestatie te verbeteren en overbelasting 
blessures te voorkomen', zegt Van der Slikke.

Sensoren
Van der Slikke heeft daarom een techniek ontwikkeld om met kleine sensoren de 
individuele rolstoelprestatie (Wheelchair Mobility Performance) te meten. De 
Wheelchair Mobility Performance Monitor (WMPM) is ontworpen om op eenvoudige en 
objectieve wijze rolstoelactiviteiten te kunnen meten. De methode is vervolgens 
toegepast bij verschillende rolstoelsporters, van verschillende niveaus, onder 
verschillende condities en bij drie verschillende rolstoelsporten (tennis, 
rugby en basketbal). Van der Slikke heeft onder meer gemeten bij de beste teams 
in rolstoelbasketbal en bij internationale toppers tijdens het ABNAMRO 
tennistoernooi<https://www.tudelft.nl/2017/tu-delft/tu-delft-meet-bewegingen-rolstoeltennissers-tijdens-abn-amro-world-wheelchair-tennis-tournament/>
 in 2017.

Inzicht
'De metingen geven inzicht in de relatie tussen de fysieke beperking van de 
atleet en de prestatie, in de relatie tussen trainingen en wedstrijden, in de 
relatie tussen rolstoel-instelling en prestatie en in de verschillen in 
prestatie tussen de rolstoelsporten', vervolgt Van der Slikke. 'De informatie 
helpt bij het professionaliseren van de rolstoelsporten, want het geeft 
fundament aan het aanscherpen van de regels, om de sporten zo eerlijk mogelijk 
te maken. Daarnaast zijn de uitkomsten toepasbaar voor coaches en individuele 
atleten, om de eigen prestatie beter in kaart te brengen en te optimaliseren 
door nieuwe trainingen of betere rolstoelinstellingen. Het is volgens mij een 
kwestie van tijd voordat het gebruik van de WMPM gemeengoed zal zijn in 
rolstoelsport en -sportonderzoek.'
Van der Slikke hoopt bij de Paralympische Spelen van Tokyo 2020 het 
rolstoeltennis en -basketbal te ondersteunen.

Dagelijks gebruik
De vergaarde kennis is overigens ook goed toepasbaar voor rolstoelgebruikers in 
het dagelijks leven. Inzicht in de fysieke belasting en belastbaarheid tijdens 
rolstoel-rijden kan helpen in het revalidatieproces. Uiteindelijk zou iedere 
rolstoelgebruiker eenvoudig zijn eigen prestatie moeten kunnen meten.
Een ander doel is ook om feedback aan het publiek te kunnen geven over wat een 
rolstoelsporter allemaal doet tijdens een wedstrijd; kortom het inzichtelijk 
maken wat een topprestatie rolstoelsport eigenlijk is.

Het promotieonderzoek van van der Slikke (onderzoeker en docent bij de 
opleiding Bewegingstechnologie van  de Haagse Hogeschool) is onderdeel van het 
project 'de perfecte sportrolstoel' waarin de TU Delft, de Haagse Hogeschool en 
de Vrije Universiteit Amsterdam samenwerkten. Op woensdag 23 mei vindt er op de 
Vrije Universiteit in Amsterdam ter afsluiting van het project een symposium 
plaats waar ook van der Slikke zijn onderzoek en ideeën voor de toekomst van de 
sportrolstoel zal toelichten.

Op de zondag na de promotie van van der Slikke (27 mei) vindt het All Star Gala 
Event<http://bvhoofddorp.nl/index.php/homebvh/algemeen/2115-all-star-gala-2018
in Hoofddorp plaats, waar hij zijn methode in het rolstoelbasketbal op verzoek 
kan demonstreren.

Contact
Rienk van der Slikke, 
R.M.A.vanderSlikke@xxxxxx<mailto:R.M.A.vanderSlikke@xxxxxx>, 06 28799311
Claire Hallewas, C.R.Hallewas@xxxxxxxxxx<mailto:C.R.Hallewas@xxxxxxxxxx>, 06 
40953085

Beeldmateriaal is te gebruiken onder vermelding van marchollander.nl en te 
downloaden via 
https://marchollander.photoshelter.com/gallery/Rolstoelbasketbal-HighRes/G0000WKIMRxmSbZc
 met wachtwoord: RSbasketbal.

U ontvangt dit bericht via de PWC-medialijst. U kunt zich afmelden via 
www.platformwetenschapscommunicatie.nl<file:///\\www.platformwetenschapscommunicatie.nl>.
Dit bericht is afkomstig van de TU Delft, Communication, Postbus 5, 2600 AA 
Delft, www.tudelft.nl<http://www.tudelft.nl/>.PNG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Delftse sensoren meten topprestaties in de rolstoelsport - Claire Hallewas