[PWC-MEDIA] Persbericht: Speciaal fornuis voor sloppenwijkbewoners zorgt voor 90 procent minder fijnstof

  • From: Universiteit Maastricht <pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 13 Jun 2018 09:30:00 +0200 (CEST)  Persbericht               

 13 juni 2018                            

  

Negentig procent minder uitstoot van ultrafijnstof tijdens het koken 
dankzij een speciaal rook reducerend fornuisje betekent een wereld van 
verschil voor Indiase sloppenwijkbewoners. Onderzoek door een 
onafhankelijke Indiase onderzoeksorganisatie heeft dit recent 
uitgewezen. Het speciale fornuisje is geboren uit het internationale 
project Exhale, een initiatief van professor Onno van Schayck, 
hoogleraar Preventieve Geneeskunde aan de Universiteit Maastricht (UM). 
Onlangs is het team rond Van Schayck gestart met een studie die de 
daadwerkelijke gezondheidswinst van het gebruik van dit fornuisje in de 
Indiase sloppen gaat meten.FornuisIn India koken bewoners van de sloppenwijken veelal binnenshuis op 
brandhout of ander organisch materiaal en dat is zeer schadelijk voor de 
gezondheid van vooral vrouwen en kinderen. Jaarlijks overlijden daardoor 
meer dan een half miljoen mensen. Van Schayck en zijn projectpartners 
ontwikkelden samen met sloppenwijkbewoners in de Indiase miljoenenstad 
Bangalore een rook reducerend fornuis dat er ook voor zorgt dat de rook 
niet in huis blijft hangen, maar wordt afgevoerd. Bovendien sluit het 
fornuisje goed aan op de culturele gebruiken van de bewoners in de 
Indiase sloppenwijken. Dat aspect moet structureel gebruik van het 
fornuisje stimuleren. De Nederlandse en Indiase overheid hebben in het 
project van de UM en Indiase ziekenhuizen geïnvesteerd. Het is de 
bedoeling dat de bewoners van de sloppenwijken het fornuisje 
uiteindelijk zelf zullen maken en aan de man brengen.StudieHet probleem van ernstige luchtvervuiling binnenshuis door zoiets 
alledaags als koken speelt niet alleen in India. Naar schatting 3 
miljard mensen zijn wereldwijd afhankelijk van biomassa als brandstof om 
mee te koken. Meestal gebeurt dat op open vuur binnenshuis en het leidt 
tot miljoenen doden per jaar, vooral vrouwen en kinderen. Het team van 
professor Van Schayck voerde recent een literatuurstudie uit, waaruit 
blijkt dat het gebruik van zogenoemde cookstoves ten opzichte van de 
traditionele manier van koken een duidelijke vermindering van het aantal 
sterftegevallen laat zien. Deze review wordt deze maand gepubliceerd in 
het wetenschappelijk tijdschrift Thorax. Bij de studie zijn echter twee 
belangrijke aantekeningen te maken: bij kinderen kon geen vermindering 
van het aantal sterftegevallen door longziekten als gevolg van 
luchtvervuiling binnenshuis worden aangetoond. Bovendien vonden bijna 
alle onderzochte studies plaats in plattelandsgebieden, waar mensen de 
mogelijkheid hebben om ook buitenshuis te koken. In sloppenwijken 
bestaat die mogelijkheid hoegenaamd niet. Dat maakt de huidige studie 
van Van Schayck en zijn team in de sloppenwijken van Bangalore bijzonder 
nodig.Noot voor de pers:Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u terecht 
bij prof. dr. Onno van Schayck, tel. 06 558 609 58 of via Mark van der 
Linde, persvoorlichter UM, tel. 043 388 5071, e-mail 
mark.vanderlinde@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [1]. De afdeling Marketing and 
Communications van de UM is bereikbaar via 043 388 5222, e-mail 
pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [2]. Voor urgente zaken buiten kantooruren: 
06 409 200 86. De persberichten van de Universiteit Maastricht staan op 
de UM website: www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws-agenda/pers. [3] 
Zie ook het Webmagazine [4] voor interessant onderzoek aan de UM en volg 
ons op Twitter: @MaastrichtU [5]


[1] mailto:mark.vanderlinde@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[2] mailto:pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[3] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/YUMgSKyFhKijW3TBGcc4HQ/8k5TCs40oe+815c2QflHRw/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
[4] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/RrpODO2cOsCIQ7oFsoiTkQ/8k5TCs40oe+815c2QflHRw/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
[5] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/rlgQv4B3feF0jea+8tbdNA/8k5TCs40oe+815c2QflHRw/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q  Deze e-mail bevat inhoud die niet in zijn geheel getoond kan worden. Via 
onderstaande link kan het volledige bericht in een browser worden geopend. 

  Bekijk de nieuwsbrief online:
  
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/vSCEct2AX9NxpnU7b3Rv7g/8k5TCs40oe+815c2QflHRw/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q

  Met vriendelijke groet,
  Maastricht University

  P.O. Box 616 | 6200 MD Maastricht | The Netherlands

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Speciaal fornuis voor sloppenwijkbewoners zorgt voor 90 procent minder fijnstof - Universiteit Maastricht