[PWC-MEDIA] Persbericht NIOO: Duurzame voedselproductie leren voorspellen en verbeteren met bodemleven - groot onderzoeksproject toegekend

  • From: "Rienks Froukje" <dmarc-noreply@xxxxxxxxxxxxx> ("F.Rienks")
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 30 May 2022 13:40:43 +0000

Persbericht, 30 mei 2022
Groot onderzoeksproject toegekend:
Duurzame voedselproductie leren voorspellen en verbeteren met bodemleven

Akkers en weiden kunnen behalve voedsel nog veel meer diensten leveren, als het 
bodemleven gezond is. Deze veelvoud van functies staat onder druk, omdat het 
moeilijk is om ze te combineren met voedselproductie. Met een project van bijna 
4 miljoen euro komt daar hopelijk verandering in. Op dinsdag 31 mei reikt NWO 
officieel de subsidie uit van het TTW-Perspectiefprogramma.

Landbouwgronden leveren, behalve voedsel, ook belangrijke 
[cid:image002.jpg@01D8743A.4D886820] diensten zoals schone lucht en schoon 
drinkwater. Daarnaast bufferen ze klimaatverandering door broeikasgassen op te 
slaan en worden ziekten en plagen onderdrukt. Al deze functies zijn afhankelijk 
van het bodemleven.

"Door intensieve landbouw komt het bodemleven steeds meer onder druk te staan," 
legt programmaleider Wim van der Putten van het Nederlands Instituut voor 
Ecologie (NIOO-KNAW) uit. "Een brede coalitie van onderzoekers en bedrijven 
gaat nu bekijken op welke wijze landbouwgronden hun multifunctionaliteit terug 
kunnen krijgen en welke gewassen, rassen, bodemorganismen en substraten daarbij 
een rol kunnen spelen."

Kunstmatige intelligentie
De onderzoekers gaan samen met 17 bedrijven, NGO's en overheden het bodemleven 
van Nederlandse landbouwgronden in kaart brengen. Dat is een enorme klus, want 
een handvol grond bevat al gauw zo'n vijfduizend soorten bodemleven en tien 
miljard individuele organismen.

"Dit is nog maar het begin van het werk," zegt Van der Putten. "De enorme 
biodiversiteit gaan we namelijk bewerken met kunstmatige intelligentie om 
patronen te ontdekken. Die leren ons hoe het bodemleven haar 
multifunctionaliteit terug kan krijgen." De bedrijven kunnen deze kennis 
inzetten om duurzamere gewassen, micro-organismen en substraten te ontwerpen. 
NGO's en overheden kunnen de kennis gebruiken bij hun advisering en 
beleidsontwikkeling.

[cid:image004.jpg@01D8743A.4D886820]Traditie uitbreiden
Nederland kent een lange traditie van bodemonderzoek. Tot voor kort was dat 
vooral gericht op het meten van de chemische en fysische bodemeigenschappen. 
Het nieuwe SoilProS-programma (Soil biodiversity analysis for sustainable 
production systems) gaat hier een belangrijk onderdeel aan toevoegen: 
biologische bodemanalyses. Op dit moment worden die al wel uitgevoerd, maar de 
interpretatie van de gegevens vormt een belangrijke bottleneck.

Dit gaat SoilProS oplossen met machine learning en netwerkanalyses. De 
voorspellingen worden in de praktijk gevalideerd, samen met boeren en 
bedrijven. Van der Putten: "We voorzien de landeigenaren en grondgebruikers van 
nieuwe kennis en gaan samen op zoek naar toepassingen."

Urgent probleem
Het TTW-Perspectiefprogramma omvat in totaal zeven consortia van onderzoekers, 
bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden, die technologische 
innovaties gaan ontwikkelen voor een scala aan maatschappelijke uitdagingen. 
Dit gebeurt met financiering van het Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat aan NWO.

Het SoilProS-programma wordt uitgevoerd door het NIOO-KNAW, samen met een 
aantal andere kennisinstellingen: Universiteit van Amsterdam, Utrecht 
Universiteit, Universiteit Twente, Wageningen University & Research en HAS 
Hogeschool in Den Bosch. De bedrijven en andere maatschappelijke partners in 
het programma zijn: Agrifirm, Barenbrug, Kekkilä-BVB, Friesland-Campina, 
Syngenta, Vitens, Hilbrandlab, Plant Health Cure, Stichting Aardbei Onderzoek, 
ESTI-impact BV, Eijkelkamp, Wij.land, LTO Nederland, Provincie Gelderland, 
Provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit.

__________________________________________________________________________________________
Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) is met ruim 200 medewerkers 
en studenten een van de grootste onderzoeksinstituten van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het is gespecialiseerd in de 
ecologie van het water en het land: hoe werkt de natuur? Biodiversiteit, 
klimaatverandering en het duurzaam gebruik van land en water zijn de 
belangrijke thema's waarvoor de onderzoekers hun ecologische expertise 
inzetten. Sinds 2011 is het NIOO gevestigd in een duurzaam gebouwd 
onderzoekspand in Wageningen. De historie van het onderzoek gaat meer dan 65 
jaar terug en loopt door ons hele land, en ver daarbuiten. 
www.nioo.knaw.nl<http://www.nioo.knaw.nl>

Voor meer informatie:

  *   Projectleider Wim van der 
Putten<https://nioo.knaw.nl/nl/employees/wim-van-der-putten>, Afdelingshoofd 
Terrestrische Ecologie NIOO-KNAW, tel. 0317-473400 / 06-51193157, 
w.vanderputten@xxxxxxxxxxxx<mailto:w.vanderputten@xxxxxxxxxxxx>
  *   Hoofd wetenschapscommunicatie Froukje Rienks, Nederlands Instituut voor 
Ecologie (NIOO-KNAW), tel. 06-10487481 / 0317-473400, 
f.rienks@xxxxxxxxxxxx<mailto:f.rienks@xxxxxxxxxxxx>

Korte film over het onderzoek: https://youtu.be/dLiMyFffp6Y

Foto's: zie de online-versie van dit bericht voor 
downloads<https://nioo.knaw.nl/nl/pers/duurzame-voedselproductie-leren-voorspellen-en-verbeteren-met-bodemleven>.
 Bron: NIOO-KNAW

Achtergrondinformatie NWO: Van duurzame voedselproductie tot verhinderen 
virusoverdracht: 32 miljoen voor nieuwe 
Perspectief-programma's<https://www.nwo.nl/nieuws/van-duurzame-voedselproductie-tot-verhinderen-virusoverdracht-32-miljoen-voor-nieuwe>.
Dinsdag 31 mei wordt de subsidie overhandigd tijdens NWO's innovatiefestival 
TEKNOWLOGY<https://www.teknowlogy.nl/>.

Twitter: @niooknaw<https://twitter.com/niooknaw>
Website NIOO: www.nioo.knaw.nl<http://www.nioo.knaw.nl>

Als u dit persbericht ten onrechte ontvangt of geen persberichten meer wenst te 
ontvangen, meldt dat dan s.v.p. via 
communicatie@xxxxxxxxxxxx<mailto:communicatie@xxxxxxxxxxxx>.Froukje Rienks
Wetenschapscommunicator /Hoofd PR & Wetenschapscommunicatie
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)
Droevendaalsesteeg 10, 6708 PB Wageningen /Postbus 50, 6700 AB Wageningen
T 0317-473590 / M 06-10487481
f.rienks@xxxxxxxxxxxx<mailto:f.rienks@xxxxxxxxxxxx> / 
www.nioo.knaw.nl<http://www.nioo.knaw.nl/> / @niooknaw 
(Twitter)<twitter.com/niooknaw>
Het NIOO is het onderzoeksinstituut voor ecologie van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht NIOO: Duurzame voedselproductie leren voorspellen en verbeteren met bodemleven - groot onderzoeksproject toegekend - Rienks Froukje