[PWC-MEDIA] Persbericht: Lancering groot Pilotfonds Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd!

  • From: "KNAW Communicatie" <dmarc-noreply@xxxxxxxxxxxxx> (Redacted sender "Communicatie" for DMARC)
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 21 Oct 2020 07:39:17 +0000Bekijk 
online<https://mailchi.mp/knaw/pilotfonds-wetenschapscommunicatie-door-wetenschappers-gewaardeerd?e=aee6c3a49f>

[Logo KNAW]
persbericht
________________________________19 oktober 2020

Lancering groot Pilotfonds Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: 
Gewaardeerd!Met het pilotfonds Gewaardeerd!, dat is ingesteld door het ministerie van OCW, 
komt 1 miljoen euro beschikbaar voor erkenning en waardering van onderzoekers 
die zich al enige tijd inspannen voor wetenschapscommunicatie. In totaal is er 
voor zo’n honderd groepen onderzoekers een bijdrage uit het fonds beschikbaar.De tijd dat wetenschapscommunicatie alleen het domein was van journalisten en 
communicatiemedewerkers is voorbij: tegenwoordig zien de meeste onderzoekers 
wetenschapscommunicatie ook als een onderdeel van hun werk. Het merendeel van 
dit werk doen ze echter naast een overvolle agenda van onderwijs en onderzoek. 
Juist in deze tijd, waarin er kritisch naar instituties wordt gekeken, is 
interactie met de maatschappij belangrijk.
[https://mcusercontent.com/5e8a7cef1caab2a84a6543139/images/b0d8f9f6-db5a-4f4e-b5fe-b9c6f0305dc1.jpg]

Daarom stelt minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap ruim 1 miljoen euro ter beschikking voor een fonds dat moet 
bijdragen aan erkenning van wetenschapscommunicatie als een volwaardig 
onderdeel van het takenpakket van wetenschappers. Het is de bedoeling dat het 
fonds inzicht geeft in de verscheidenheid aan 
wetenschapscommunicatie-activiteiten en de toegevoegde waarde voor de 
Nederlandse wetenschap. Het pilotfonds wordt uitgevoerd door de KNAW.


Over het fonds
Alle decanen van faculteiten van Nederlandse universiteiten ontvangen medio 
oktober een oproep om een aanvraag te doen voor € 10.000 voor een groep 
wetenschappers binnen hun instelling die aantoonbaar structureel werk maakt van 
wetenschapscommunicatie. Deze middelen kunnen door de wetenschappers in kwestie 
naar eigen inzicht besteed worden voor ondersteuning van hun 
wetenschapscommunicatie-activiteiten.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot 15 januari 2021 via de website van de 
KNAW<https://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=cbd9e8193e&e=aee6c3a49f>.
 Het pilotfonds ‘Gewaardeerd!’ past in een andere wijze van beoordeling van 
wetenschappers die recent is ingezet door het Nederlandse kennisveld en waarin 
wetenschapscommunicatie wordt erkend als een volwaardig onderdeel binnen een 
academische carrière.Noot voor de pers
Meer informatie over het fonds vindt u op de 
KNAW-website<https://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=e3550dbfc7&e=aee6c3a49f>.
 Voor vragen kunt u contact opnemen met Esther Ladiges, communicatieadviseur 
KNAW. esther.ladiges@xxxxxxx<mailto:esther.ladiges@xxxxxxx>; 06-15419493________________________________
[outline-gray-twitter-48.png]   
Tweet<https://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=736914e6b8&e=aee6c3a49f>

[outline-gray-facebook-48.png]   
Deel<https://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=f636950528&e=aee6c3a49f>

[outline-gray-forwardtofriend-48.png]   Stuur 
door<http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=707a07acd2&e=aee6c3a49f>

KONINKLIJKE NEDERLANDSE
AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN
Communicatie & Informatievoorziening
Kloveniersburgwal 29
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam

Telefoon 020 551 0759
communicatie@xxxxxxx<mailto:communicatie@xxxxxxx>

www.knaw.nl<https://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=a0c7e91e7d&e=aee6c3a49f>

 
<https://knaw.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=552330c573&e=aee6c3a49f&c=707a07acd2>


Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Lancering groot Pilotfonds Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd! - KNAW Communicatie