[PWC-MEDIA] Persbericht: Belangrijke bodemdiertjes geteld in Nederlandse tuinen - Pissebedden onttroond door spinnen en regenwormen

  • From: "Rienks, Froukje" <F.Rienks@xxxxxxxxxxxx>
  • To: "'pwc-media@xxxxxxxxxxxxx'" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 1 Nov 2017 14:04:45 +0000

Versie incl. filmpjes, foto's en achtergrondinfo is online 
beschikbaar<https://nioo.knaw.nl/nl/pers/pissebedden-verslagen-door-regenwormen-en-spinnen>

Persbericht, 1 november 2017
Belangrijke bodemdiertjes geteld in Nederlandse tuinen:
pissebedden onttroond door spinnen en regenwormen

Voor het eerst zijn het niet de pissebedden die in de meeste Nederlandse tuinen 
zijn gezien. Tijdens de derde editie van de Bodemdierendagen grijpen de 
spinachtigen de macht, op de voet gevolgd door de regenwormen. De oorzaak 
moeten we waarschijnlijk zoeken in het weer. Het najaar begon namelijk zeer 
nat. Desondanks gingen rond Dierendag bijna 600 enthousiaste bodemdierentellers 
op zoek, en samen vonden deze citizen scientists zo'n 3.500 kleine maar heel 
belangrijke dieren.

[cid:image007.jpg@01D35322.0C564450]De Bodemdierendagen vragen aandacht voor 
het onmisbare maar vaak vergeten bodemleven: zonder hen geen gezonde bodem. 
Verspreid over Nederland duiken mensen begin oktober hun achtertuin in, of 
onderzoeken klassen hun schoolplein. De Top 3 van bodemdieren in de Nederlandse 
tuinen ziet er dit jaar wel anders uit! In de voorgaande jaren stonden de 
pissebedden onbetwist bovenaan. Maar hoe kan het ook anders: in het natte 
najaar van 2017 zijn vaker regenwormen en spinnen gesignaleerd!

"Voor de meeste bodemdieren was het goed weer: nat en niet te koud. Dat zie je 
terug in de waarnemingen. Voor de waarnemers was het wel wat minder 
natuurlijk," zegt bodemecoloog Gerard Korthals van het Nederlands Instituut 
voor Ecologie (NIOO-KNAW) en het Centre for Soil Ecology. "Dit jaar kozen we 
'het weer' als thema van de Bodemdierendagen, dus we hebben er ook wel een 
beetje om gevraagd," lacht de organisator.

Top 3 van 2017
In bijna 90% van de onderzochte tuinen, schoolpleinen, balkons en groene daken 
komen ze voor: de spinachtigen zoals spinnen en hooiwagens. Op 2 staan de 
verschillende soorten regenwormen die samen in 88% van de tuinen gesignaleerd 
zijn. De huisjesslakken maken de Top 3 compleet met 84%.

[cid:image008.jpg@01D35322.0C564450]Pissebedden en de insecten (mieren en 
kevers) duikelden juist in het klassement. Blijkbaar houden zij wat minder van 
al die nattigheid en koude. Per waarneming zijn er gemiddeld zo'n 30 dieren 
gemeld, berekende bodemonderzoeker Ron de Goede van Wageningen University & 
Research. Dat is net als in het eerste jaar een goede score, en een stuk meer 
dan de ruim 20 in de erg warme en droge nazomer van 2016.

Om de invloed van het weer te testen, deed een deel van de waarnemers dit jaar 
een extra proef met eenvoudige middelen. De zogenaamde 'Keukenpapierproef': zie 
het filmpje<https://www.youtube.com/watch?v=nQKsusWgnxg&feature=youtu.be>.

Bodemdiervriendelijk
[cid:image009.jpg@01D35322.0C564450]Om de kwaliteit van de 121 deelnemende 
locaties te vergelijken, hebben de onderzoekers diversiteit en aantallen 
algemene bodemdieren omgerekend in rapportcijfers. Dit natte najaar staan de 
groene tuinen weer bovenaan met een mooie 9. Ook voor minder algemene 
diersoorten kan dit een geschikte plek zijn om te leven.
Gemiddeld scoren de deelnemende tuinen een 8,6. Halfgroene tuinen, parken en 
schoolpleinen doen goed mee. Maar de bestrate tuinen zijn met een 6,6 ver 
weggezakt. Ook groene daken lijken nog steeds wat hulp voor bodemdieren te 
kunnen gebruiken. Op de speciaal gemaakte 
resultatenwebsite<http://bodemdierendag.nioo.knaw.nl> kan iedereen het zelf 
allemaal bekijken, met de verspreiding op de kaart van Nederland en de cijfers 
voor de verschillende typen tuinen.

De foto- en de 
filmpjeswedstrijd<https://nioo.knaw.nl/nl/foto-filmwedstrijd#quicktabs-qt_bdd17_resultaten=0>
 van de Bodemdierendagen laat de zoektocht, en de resultaten, mooi zien. De 
winnaars staan op de site.

Drie jaar & graven kan nog!
Na drie meetjaren kun je wel zeggen, dat tuinen een belangrijke rol spelen voor 
het bodemleven en de (stads)natuur. Meer dan 600 complete tuinwaarnemingen met 
zo'n 18.000 bodemdieren zijn er inmiddels verzameld. En de teller loopt nog...

Waarnemingen zijn nog steeds welkom! Dit bodemdierenseizoen kent namelijk een 
vervolgonderzoek. Als je je waarneming invult op 
www.bodemdierendagen.nl<http://www.bodemdierendagen.nl> krijg je ook meteen een 
score voor je tuin. Kan je tuin wel wat 'bodemdiervriendelijker', dan zijn er 
zeven tips van de 
experts<https://nioo.knaw.nl/nl/bodemdierendagen-2017-zeven-tuintips>. Laat 
bijvoorbeeld de bladeren zoveel mogelijk liggen, leg niet teveel tegels neer en 
snoei laat.

Onmisbare beestjes
"Het belang van kleine beestjes wordt vaak over het hoofd gezien. Berichten als 
de enorme afname van vliegende insecten in Duitsland, openen de ogen voor het 
grote publiek " zegt Korthals. Of je nu 6 poten hebt als insect, veel meer - 
pissebedden, spinnen, duizend- of miljoenpoten - of geen zoals wormen en 
slakken. De meeste zijn onmisbaar om de natuur en ook onze maatschappij 
'gezond' te houden. Zo zorgen bodemdieren bijvoorbeeld voor een vruchtbare 
aarde, gezuiverd water en afvoer van overvloedige regen.

De organisatoren van de Bodemdierendagen zijn het Nederlands Instituut voor 
Ecologie (NIOO-KNAW) en het Centrum voor Bodemecologie (Centre for Soil Ecology 
CSE). Het CSE is een onderzoekscentrum van het NIOO en Wageningen University 
(o.a. Sectie Bodemkwaliteit). Ondersteuning komt van de Vrije Universiteit 
(Faculteit Aard- en Levenswetenschappen), het Nederlands Instituut voor 
Biologie (NIBI), NL Greenlabel, YouWe, Puzzling Panda, IVN en de landelijke 
organisatie van het Weekend van de Wetenschap.
___________________________________________________________________________________________
Het NIOO<http://www.nioo.knaw.nl> is met ruim 300 medewerkers en studenten een 
van de grootste onderzoeksinstituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen (KNAW). Het is gespecialiseerd in de ecologie van het water 
en het land: hoe werkt de natuur? Sinds 2011 is het gevestigd in een duurzaam 
gebouwd onderzoekspand in Wageningen. De historie van het onderzoek gaat meer 
dan 60 jaar terug en loopt door ons hele land, en ver daarbuiten.

Voor meer informatie:

·         Bodemecoloog en organisator Gerard Korthals, coördinator Centre for 
Soil Ecology (NIOO en WUR), tel. 0317-473596 / 06-12882710, 
g.korthals@xxxxxxxxxxxx<mailto:g.korthals@xxxxxxxxxxxx>

·         Hoofd wetenschapscommunicatie en organisator Froukje Rienks, 
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), tel. 06-10487481 / 0317-473590, 
f.rienks@xxxxxxxxxxxx<mailto:f.rienks@xxxxxxxxxxxx>
Illustraties: er zijn allerlei foto's en andere illustraties beschikbaar. Zie 
de online versie van dit bericht voor 
voorbeelden<https://nioo.knaw.nl/nl/pers/pissebedden-verslagen-door-regenwormen-en-spinnen>.

Links:

·         Hoofdsite op www.bodemdierendagen.nl<http://www.bodemdierendagen.nl>

·         Resultatenpagina<http://bodemdierendag.nioo.knaw.nl>

·         Kaart met alle (> 600) 
waarnemingen<https://nioo.knaw.nl/node/9672#quicktabs-qt_bdd17_res=2>

·         Winnende foto's en 
filmpjes<https://nioo.knaw.nl/node/9671#quicktabs-qt_bdd17_resultaten=0> van 
deelnemers

·         
Tuintips<http://www.nioo.knaw.nl/nl/bodemdierendagen-2017-zeven-tuintips> voor 
een bodemdiervriendelijkere tuin

·         Compilage sociale 
'betrokkenheid'<https://nioo.knaw.nl/nl/news/de-bodem-leeft>

·         Filmpje 
keukenpapierproef<https://www.youtube.com/watch?v=nQKsusWgnxg&feature=youtu.be>

·         Zoekkaart bodemdieren met uitleg<https://nioo.knaw.nl/node/9667> of 
direct naar de 
pdf<https://nioo.knaw.nl/sites/default/files/Bodemdierenkaart2017Groot.pdf>

·         
Lesmateriaal<https://nioo.knaw.nl/node/9670#quicktabs-qt_bdd2017_scholen=2> en 
bodemdierenweetjes<https://nioo.knaw.nl/node/6033>

Website Centre for Soil Ecology (CSE): 
www.soilecology.eu<http://www.soilecology.eu>

Website NIOO: www.nioo.knaw.nl<http://www.nioo.knaw.nl>
Twitter: @niooknaw<https://twitter.com/niooknaw>Als u dit persbericht ten onrechte ontvangt of geen persberichten meer wenst te 
ontvangen, meld dat dan s.v.p. via 
communicatie@xxxxxxxxxxxx<mailto:communicatie@xxxxxxxxxxxx>.

Froukje Rienks
Wetenschapsvoorlichter  / Hoofd PR & Wetenschapscommunicatie
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)
Bureau Bedrijfsvoering
Droevendaalsesteeg 10, 6708 PB Wageningen
Postbus 50, 6700 AB Wageningen
T 0317-473590
M 06-10487481
f.rienks@xxxxxxxxxxxx<mailto:f.rienks@xxxxxxxxxxxx>
www.nioo.knaw.nl<http://www.nioo.knaw.nl/>
@niooknaw (Twitter)<twitter.com/niooknaw>
Het NIOO is het onderzoeksinstituut voor ecologie van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Belangrijke bodemdiertjes geteld in Nederlandse tuinen - Pissebedden onttroond door spinnen en regenwormen - Rienks, Froukje