[PWC-MEDIA] Persbericht: Archief Marx en Engels volledig online beschikbaar

  • From: Aukje Lettinga <ale@xxxxxxx>
  • To: Aukje Lettinga <ale@xxxxxxx>
  • Date: Tue, 11 Aug 2015 07:29:12 +0000

Persbericht
Amsterdam, 11 augustus 2015_Vanaf vandaag zijn de papieren van Karl Marx en
Friedrich Engels gratis en in hun geheel te bekijken via de cataloguswebsite
van het IISG.
De geschriften van Marx en Engels behoren tot de invloedrijkste in de
wereldgeschiedenis. In de twintigste eeuw werd een groot deel van de wereld
geregeerd door regimes die zich Marxistisch noemden en de papieren spelen nog
altijd een belangrijke rol in het denken over kapitalisme, arbeid, economische
crises en revoluties. Het Communistisch Manifest is in bijna alle talen
vertaald.
Voor veel mensen zal het een historische sensatie zijn de originele documenten
onder ogen te krijgen - al is ze lézen voorbehouden aan de echte doorzetters,
want met name het handschrift van Marx is extreem priegelig.
Door de gedigitaliseerde documenten kan worden gebladerd en ieder stuk kan
full screen worden bekeken. Alles kan als pdf worden gedownload en geprint.
Kijk op
socialhistory.org<http://socialhistory.org/nl/nieuws/archief-marx-engels-volledig-online-beschikbaar>
voor meer informatie.
Over het Marx-Engels Archief

Het Marx-Engels archief wordt sinds 1938 door het IISG bewaard. Naast
manuscripten en persoonlijke documenten - waaronder brieven van Marx' vrouw
Jenny Marx-Von Westphalen en correspondentie met de Nederlandse familie Philips
- bevat het 5.6 meter tellende archief de enige overgebleven handgeschreven
pagina van het Communistisch Manifest (1848) en de eerste druk van Das Kapital
(deel 1, 1867) met opmerkingen van Marx in de kantlijn. In juni 2013 werden
deze documenten opgenomen in het Memory of the World Register van UNESCO.
De digitalisering van dit archief vond plaats binnen een grootschalige project
waarin de archieven die in de jaren dertig door het IISG zijn verworven, worden
gedigitaliseerd. Eerder kwamen de archieven van onder andere Michail Bakunin,
Lev Trotsky Louise Michel online.
Marx-Engels documenten in het echt zien?

Ter ere van de digitalisering organiseert het IISG op 28 augustus een speciale
rondleiding 'Marx achter de schermen'. U krijgt zelden vertoonde documenten uit
het Marx-Engels Archief te zien en u komt meer te weten over de turbulente
geschiedenis van deze collectie. De rondleiding worden gegeven door Marien van
der Heijden<http://socialhistory.org/nl/staff/marien-van-der-heijden>, hoofd
collectievorming van het IISG. Tijd: 11.00 tot 12.30 uur. Kijk op
socialhistory.org voor meer informatie.

Over het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Werk en arbeidsverhoudingen bepalen het leven van miljoenen mensen in hoge
mate. Daarom onderzoekt het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
(IISG) hoe deze verhoudingen zich wereldwijd op de lange termijn ontwikkelen.
Om dit historisch onderzoek te kunnen verrichten en andere onderzoekers te
faciliteren, verzamelt het archieven en data op mondiale schaal.
Het IISG is opgericht in 1935. Sinds 1979 is het een instituut van de KNAW. De
(soms politiek gevoelige) collecties zijn eigendom van - of in bruikleen
afgestaan aan - de onafhankelijke Stichting IISG.
...............................................................................................................
Voor de redactie, niet ter publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van
het IISG: 020-6685866 of ale@xxxxxxx<mailto:ale@xxxxxxx>

[cid:748B9B36-4480-49B8-84AA-04B9A6704E1C@thonik.lan]

Aukje Lettinga Pers & Communicatie

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Bezoekadres: Cruquiusweg 31 | 1019 AT Amsterdam
Postadres: Postbus 2169 | 1000 CD Amsterdam
t + 31 (0)20 668 58 66 | socialhistory.org

JPEG image

Attachment: Only surviving page of the Communist Manifesto (1848) Collection IISH.jpg
Description: Only surviving page of the Communist Manifesto (1848) Collection IISH.jpg

Attachment: Karl Marx.jpg
Description: Karl Marx.jpg

Attachment: Fact Sheet Marx.pdf
Description: Fact Sheet Marx.pdf

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Archief Marx en Engels volledig online beschikbaar - Aukje Lettinga