[PWC-MEDIA] PERSUITNODIGING: Oratie Alice Schippers over de noodzaak de unieke kennis van leven met beperkingen te ontsluiten

  • From: Yvette Nelen <Y.Nelen@xxxxxx>
  • Date: Mon, 4 Oct 2021 09:53:31 +0000

PERSUITNODIGING: Een oratie om te zien, horen en ruiken!
Bijzonder hoogleraar Alice Schippers: "Leven met beperkingen brengt unieke 
kennis, die kunnen we met creativiteit ontsluiten"

4 oktober 2021

Het leven met beperkingen brengt veel unieke kennis die we in onze samenleving 
onbenut laten, aldus prof.dr. Alice Schippers, bijzonder hoogleraar Disability 
Studies aan de Universiteit voor Humanistiek. Het vakgebied Disability Studies 
beoogt deze kennis te herkennen, erkennen en ontsluiten. Dat vraagt wél 
creativiteit van de onderzoeker. Donderdag 7 oktober houdt Schippers haar 
inaugurele rede 'Gouden verbindingen - Kennis ervaren, herkennen én erkennen' 
in de Pieterskerk in Utrecht. Om haar argumenten kracht bij te zetten 
ondersteunt ze haar rede met muziek, beeld én geur.

Veel mensen met beperkingen en hun naasten zijn gemarginaliseerd en maken nog 
niet vanzelfsprekend deel uit van de samenleving. "We hebben onze samenleving 
ingericht op een manier die mensen die van de norm afwijken buitensluit", zo 
legt Alice Schippers uit. "Hierdoor lopen we veel belangrijke en unieke kennis 
mis. Er zijn zóveel manieren om betekenis te geven aan onze ervaringen en 
waarnemingen. We herkennen de ervaringen van mensen met een beperking 
onvoldoende, laat staan dat we deze erkennen. Hierdoor komt deze bron van 
kennis nauwelijks tot haar recht." In haar oratie stelt zij deze specifieke 
vorm van onrecht, - ze noemt het een epistemologisch onrecht- , aan de orde.

In haar oratie beschrijft Schippers het belang van Disability Studies, een 
geëngageerd vakgebied dat het leven met exceptionaliteiten bestudeert als een 
maatschappelijk complex verschijnsel. Het vakgebied richt zich niet alleen op 
de meer gangbare expliciete kennis, maar beoogt ook impliciete kennis te 
ontsluiten. Om dat te doen, moeten we ruimte maken voor onconventionele en 
alternatieve benaderingen in de wetenschap. "Mensen met een beperking vormen 
zélf een bron van kennis die er toe doet. Zij kunnen bijvoorbeeld zelf 
onderzoeker zijn, of meedoen aan een onderzoek als co-onderzoeker." De kennis 
komt uiteindelijk iedereen ten goede, aldus Schippers: "We doen onszelf tekort 
als we bepaalde kennisaspecten buiten beeld houden. In het aangaan van 
verbindingen tussen diverse vormen van kennis en kennisdragers vinden we goud!"

Alice Schippers is sinds 1 januari 2021 bijzonder hoogleraar Disability Studies 
aan de Universiteit voor Humanistiek. Zij is al ruim dertig jaar betrokken bij 
kennisontwikkeling en onderzoek in het brede gehandicaptenveld, zowel nationaal 
als internationaal. Zij is daarnaast directeur van stichting Disability Studies 
in Nederland en vice-president van IASSIDD, de internationale wetenschappelijke 
onderzoeksvereniging voor verstandelijke - en ontwikkelingsbeperkingen. De 
bijzondere leerstoel is gevestigd door stichting Disability Studies in 
Nederland.

Praktisch
Oratie prof.dr. Alice Schippers, bijzonder hoogleraar Disability Studies, 
donderdag 7 oktober, 16.00 uur precies
Pieterskerk Utrecht, aanmelden verplicht, ook online: 
https://www.uvh.nl/actueel/agenda/oratie-alice-schippers
Vragen? Stuur een mailtje aan: y.nelen@xxxxxx<mailto:y.nelen@xxxxxx>

Met vriendelijke groet,

Yvette Nelen
Communicatieadviseur

M 06 30 40 00 67  |  T 030 2390 100  |  E y.nelen@xxxxxx<mailto:y.nelen@xxxxxx
 |  www.uvh.nl<http://www.uvh.nl>
A Kromme Nieuwegracht 29, 3500 AT Utrecht (NL)
Aanwezig: ma-di-wo-do

[Afbeelding met tafel, tekening  Automatisch gegenereerde beschrijving]    
[cid:image002.jpg@01D7B916.71A978F0]

PNG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] PERSUITNODIGING: Oratie Alice Schippers over de noodzaak de unieke kennis van leven met beperkingen te ontsluiten - Yvette Nelen