[PWC-MEDIA] PERSBERICHT: Wat maakt dat leerlingen een leerkracht authentiek vinden?

  • From: "Winnubst, Marga" <Marga.Winnubst@xxxxx>
  • To: "'pwc-media@xxxxxxxxxxxxx'" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 6 Jun 2017 11:45:54 +0200[https://templates.smart.pr/v2/custom/open-universiteit/open-universiteit/img/ou.png]


6 juni 2017
Wat maakt dat leerlingen een leerkracht authentiek vinden?
Leraren in opleiding krijgen vaak te horen dat ze ‘authentiek’ moeten zijn. 
Maar wat is dat dan: authentiek zijn? Gewoon jezelf zijn? Maar wat als jouw 
‘jezelf zijn’ heel vriendelijk en behulpzaam is? Of misschien heel ongeduldig 
en snel boos? Moet je dan ook vooral jezelf zijn en ben je dan een goede 
leraar? Het promotieonderzoek van Pedro De Bruyckere richt zich op de vraag: 
wat is ‘authentiek’ zijn; niet in absolute zin maar in de ogen van de 
leerlingen. Wat maakt dat leerlingen de ene leerkracht authentiek vinden en de 
andere minder of zelfs ‘nep’? Op vrijdag 9 juni 2017 verdedigt hij zijn 
proefschrift Authenticity Lies in the Eye of the Beholder bij de Open 
Universiteit in Heerlen.

Vier criteria
De Bruyckere deed zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek bij leerlingen 
aan Vlaamse middelbare scholen. Aan de hand van uitgebreide interviews ging hij 
op zoek naar de criteria die maken dat leerlingen de ene leerkracht als 
authentiek, oftewel ‘echt’, beoordelen en een andere als ‘niet echt’. Hij vond 
vier criteria. Docenten zijn volgens de leerlingen authentiek als zij weten 
waar zij het over hebben (expertise). Verder moeten zij positief gepassioneerd 
zijn, dus vol enthousiasme over hun vakgebied kunnen vertellen zonder een 
vakidioot te zijn (passie). Zij moeten hun leerlingen het gevoel geven dat elke 
leerling en elke klas uniek is (uniciteit). En tot slot hebben ‘echte’ 
leerkrachten belangstelling voor hun leerlingen, zonder ook vrienden met hen te 
willen zijn (afstand).

Het belang van verwachtingen
Nadat De Bruyckere deze vier criteria had gevonden, deed hij eenzelfde 
onderzoek in niet-formele lessituaties: bij sportclubs en muzieklessen. Uit dit 
tweede onderzoek kwamen dezelfde criteria naar voren, met uitzondering van 
‘afstand’. In niet-formele lessituaties verwachten ambitieuze studenten 
dezelfde afstand als bij docenten in het reguliere onderwijs. Maar jongeren die 
naar sport- of muzieklessen gaan voor hun plezier, verwachten van ‘authentieke’ 
docenten juist een meer vriendschappelijke houding. Hieruit blijkt hoe 
belangrijk de verwachtingen van de leerlingen zijn voor de manier waarop zij 
authenticiteit behoordelen.

Over Pedro De Bruyckere
Over Pedro De Bruyckere (Brugge 1974) volgde een lerarenopleiding om vervolgens 
Onderwijswetenschappen te studeren aan de Universiteit van Gent. Na het behalen 
van zijn master werd hij docent aan de Arteveldehogeschool in Gent. Hij 
combineerde zijn docentschap met deelname aan Europese onderzoeksprogramma’s en 
het schrijven van boeken over de relatie tussen jeugdcultuur en onderwijs en 
over mythes in het onderwijs. Hij is een veelgevraagd spreker, en wordt veel 
gevraagd als onderwijsexpert in overheidscommissies en in de media.

Pedro De Bruyckere (Brugge 1974) verdedigt zijn proefschrift getiteld 
Authenticity Lies in the Eye of the Beholder The Perception of Teachers' 
Authenticity by their Students op vrijdag 9 juni 2017 bij de Open Universiteit 
te Heerlen om 13.30 uur precies. Promotor is prof. dr. P.A. Kirschner, 
hoogleraar bij het Welten-instituut.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met dr. Marga 
Winnubst, communicatieadviseur Open Universiteit, 
marga.winnubst@xxxxx<mailto:marga.winnubst@xxxxx>, 045-5762999.

Over de Open Universiteit
De Open Universiteit (OU) is een universiteit voor afstandsonderwijs. Studenten 
studeren online en combineren hun studie met andere activiteiten, zoals werk. 
Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. De Open 
Universiteit biedt bachelor- en masteropleidingen in deeltijd in zeven 
vakgebieden. Het onderzoek is verweven met het onderwijs en waarborgt 
aansluiting op de nieuwste ontwikkelingen. In opleidingen, projecten en 
programma's met partners worden de nieuwste technologieën en onderwijskundige 
inzichten toegepast. Het Welten-instituut, het onderzoekscentrum voor leren, 
doceren en technologie van de Open Universiteit, speelt nationaal en 
internationaal een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs.
Voor meer informatie over de Open Universiteit kunt u terecht op 
www.ou.nl<http://mail.smart.pr/wf/click?upn=1N-2F8fkDnVDa02lyj8AY-2FdQDUZBRuTpLTaBhC82pXaKY-3D_85TUrTdDruUlMFW3DhqqmQQGnbU43SqyjfyIoZ5gy4ME3rGjkl0vuI1ggbMvhHUtd6pvQqIiWBfraPGp8yLUKL384lZGNegxgySPjYPOa1KhYn909Koc9vutsGijpqiukQYpbiyJ84hiK3R1g8A45o0L-2FTwi-2FEX5UX4fySk4e8e-2FBNh50iSZa51D3gMLemgTYgHveT59m7M-2FNq9-2BeT-2B7sdSQjQtkUA3e5J9IiBUw8FemB-2FaAobZtr9xhpwhhUiZ-2Bd2uO5AVjLvQPaBCH8X2w9twU1eejZzyOe3Sh3vDHunO3N4d1KLWZ2OFLNaXz4MNX>
 
<http://mail.smart.pr/wf/click?upn=gNiz8ZwLqUrfpO3v-2B6RNfiFIpFt70xb7goEHTV59IUc-3D_85TUrTdDruUlMFW3DhqqmQQGnbU43SqyjfyIoZ5gy4ME3rGjkl0vuI1ggbMvhHUtd6pvQqIiWBfraPGp8yLUKL384lZGNegxgySPjYPOa1KhYn909Koc9vutsGijpqiutK5-2FBLl4I-2Fgxl73UqZbRedKFysfJ-2FQmL71-2BC7T-2F87jAIU0AomhwCo9KCxaZ-2FJ3ppH8HgmU4Y4gaPBu-2Bh3nKYnGgR0mBsag9ft7mi6IXAEr8p1f9WJbCNJbmuFgcXtW0LgQ6nXmzYKnWSMVZlTMOY5ZFt0f13dz9aBOzvOYNH1bU5b8gVHHPnpm4FnS06sz2A>
Voor meer informatie over het Welten-instituut kunt u terecht op 
welten-instituut.ou.nl 
<http://mail.smart.pr/wf/click?upn=1N-2F8fkDnVDa02lyj8AY-2FdX2vjfQAp58CnAxRTU-2FAMseot0Ke4VFmaYJpl0Z-2F-2FIkGZjU1thufYXMjtloyZSD2yA-3D-3D_85TUrTdDruUlMFW3DhqqmQQGnbU43SqyjfyIoZ5gy4ME3rGjkl0vuI1ggbMvhHUtd6pvQqIiWBfraPGp8yLUKL384lZGNegxgySPjYPOa1KhYn909Koc9vutsGijpqiu2sGjU-2Ft4oS-2FdelphKzjrbiQDCXRgnn4BS0hTyxJlPMstiOUUtHuCr6f-2BU-2FQBvbo3KPBSSSEi-2FrIIEcSKSzl0w9pwcWUQusw7dHHfmAH0eWasKR04YSYQc-2Fgc-2B9BlTcpsguGRPy1fK90qNAi65fTKQjPZv6hBYzxmnHabZXGkqa6lQt0xG6oymZcdBp-2FBOdMJ>

[https://images.weserv.nl/?url=files.smart.pr%2F68%2F63bae04a8d11e79192571b6ecae8fa%2Fpedro_de_bruyckere_zw-wit.jpg&w=549]


[https://templates.smart.pr/v2/custom/open-universiteit/open-universiteit/img/ou2.png]

Geen berichten meer ontvangen van ons? Klik hier<%5bUNSUBSCRIBE%5d>.
Open Universiteit, Postbus 2960, 6401 DL Heerlen, Nederland 
www.ou.nl<http://www.ou.nl>
Bezoekadres: Valkenburgerweg 177, 6419 AT Heerlen, T: (045) - 576 28 88

________________________________
Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan 
en gebruik door anderen is niet toegestaan. Open Universiteit sluit iedere 
aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending. Aan de 
inhoud van deze e-mail en/of eventueel toegevoegde bijlagen kunnen geen rechten 
worden ontleend.

This e-mail is intended exclusively for the addressee(s), and may not be passed 
on to, or made available for use by any person other than the addressee(s). 
Open Universiteit rules out any and every liability resulting from any 
electronic transmission. No rights may be derived from the contents of this 
message.

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] PERSBERICHT: Wat maakt dat leerlingen een leerkracht authentiek vinden? - Winnubst, Marga