[PWC-MEDIA] PERSBERICHT NWO: NWO Natuurkunde Valorisatie Prijs 2017 voor VU-onderzoekers Erwin Peterman en Gijs Wuite

  • From: "Kok, de M. [Margit]" <m.dekok@xxxxxx>
  • To: "'pwc-media@xxxxxxxxxxxxx'" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 18 Dec 2017 08:49:26 +0000

[https://www.nwo.nl/binaries/content/gallery/logos/nwo/nwo_logo_nl_lowres.jpg]

18 december 2017

NWO Natuurkunde Valorisatie Prijs 2017 voor VU-onderzoekers Erwin Peterman en 
Gijs Wuite

De NWO Natuurkunde Valorisatie Prijs 2017 gaat naar prof.dr.ir. Erwin Peterman 
en prof. dr. ir. Gijs Wuite, beiden toponderzoeker aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam. Zij ontvangen de prijs, in gelijke mate en in samenhang, voor "hun 
individuele inzet en succesvolle samenwerking voor de valorisatie van de 
fundamentele kennis en kunde die voortvloeit uit hun onderzoek in het veld van 
single-molecule biophysics". De prijsuitreiking is op 23 januari 2018 tijdens 
het jaarlijkse, landelijke natuurkundecongres Physics@Veldhoven.

Beide onderzoekers zijn succesvol geweest in het opzetten van een excellente 
onderzoeksgroep met eigen expertise, zo geeft de jury onder leiding van prof. 
dr. Henri Werij (TU Delft) aan. Met het samenbrengen van hun expertises in 
optical tweezers en single-molecule fluorescence microscopy hebben ze een 
belangrijke stap gezet. Ze hebben nieuwe instrumenten kunnen creëren voor 
baanbrekend onderzoek naar biologische systemen en voor toepassingen in 
DNA-onderzoek. Hun samenwerking blijft ook vernieuwend. Recentelijk hebben ze 
een geheel andere technologie in het veld uitgevonden: Acoustic Force 
Spectroscopy, met sterke toepassingsmogelijkheden in de biomedische diagnostiek.

Om hun vindingen effectief in andere labs aan het werk te krijgen realiseerden 
ze dat het nodig was dat er commerciële versies beschikbaar kwamen. Dit heeft 
geleid tot het starten van het bedrijf Lumicks, dat met veel succes aan het 
groeien is en zelfs na drie jaar al winstgevend is en meer dan 20 mensen in 
dienst heeft in hightech-banen.

Peterman en Wuite zijn een schoolvoorbeeld van hoe het kan: twee onderzoekers 
die hun eigen specialistische excellentie combineren, en daaruit zowel 
succesvolle wetenschap creëren als valorisatie van hun fundamentele kennis. Ze 
dragen hun ervaring op dit gebied actief uit naar studenten en collega's, en 
zelfs hun concurrenten. Daarnaast heeft hun inzet en ervaring ook nog een 
invloed gehad in hoe IXA, de tech-trans office van hun universiteit, naar 
valorisatie kijkt.

De NWO Natuurkunde Valorisatie Prijs
Het doel van de NWO Natuurkunde Valorisatie 
Prijs<https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/wetenschappelijke-prijzen/valorisatie-prijs/>
 is de kennisbenutting van fysisch onderzoek te stimuleren. NWO reikt de prijs 
van 250.000 euro uit aan een Nederlandse onderzoeker (of groep van 
onderzoekers) in de fysica die erin geslaagd is resultaten uit het eigen 
onderzoek op succesvolle wijze tot nut voor de maatschappij te maken. Hiervan 
is 235.000 euro bestemd voor een nieuw, door de winnaars vast te stellen 
onderzoek met een duur van twee tot vier jaar. De overige 15.000 euro is door 
de winnaars geheel vrij te besteden.

Contactinformatie
Jeroen van Houwelingen (NWO Natuurkunde Valorisatie Prijs), (030) 600 12 44

[cid:image002.jpg@01D377E5.7CA32880]

Foto: Erwin Peterman en Gijs Wuite (fotograaf: Anne Reitsma Fotografie)


Over NWO
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek is een van de 
belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland en zorgt voor kwaliteit en 
vernieuwing in de wetenschap. NWO investeert jaarlijks ruim 650 miljoen in 
nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek en onderzoek rond maatschappelijke 
uitdagingen. Op basis van adviezen van deskundige wetenschappers en relevante 
experts uit binnen- en buitenland selecteert en financiert NWO 
onderzoeksvoorstellen. NWO stimuleert nationale en internationale samenwerking, 
investeert in grote onderzoeksfaciliteiten, bevordert kennisbenutting en 
beheert onderzoeksinstituten. NWO financiert meer dan 5.600 onderzoeksprojecten 
aan universiteiten en kennisinstellingen.
--

Margit de Kok | Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) | 
Domein Exacte en Natuurwetenschappen | communicatieadviseur | Telefoon: 06 22 
21 69 49 | m.dekok@xxxxxx | Postadres: Postbus 93138, 2509 AC Den Haag | 
Bezoekadres: Laan van Nieuw Oost-Indië 300, 2593 CE Den Haag
Margit de Kok | Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) | 
Science Domain | Communications Advisor | Telephone: +31 6 22 21 69 49 | 
m.dekok@xxxxxx| Postal address: PO Box 93138, 2509 AC The Hague, the 
Netherlands | Visiting address: Laan van Nieuw Oost-Indië 300, The Hague

JPEG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] PERSBERICHT NWO: NWO Natuurkunde Valorisatie Prijs 2017 voor VU-onderzoekers Erwin Peterman en Gijs Wuite - Kok, de M. [Margit]