[PWC-MEDIA] Oratie Nele Jacobs: Hoe help je mensen floreren?

  • From: "Winnubst, Marga" <Marga.Winnubst@xxxxx>
  • To: "'pwc-media@xxxxxxxxxxxxx'" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 20 Jun 2017 09:29:01 +0200
[https://templates.smart.pr/v2/custom/open-universiteit/open-universiteit/img/ou.png]


20 juni 2017
Oratie: Hoe help je mensen floreren?
Een mens floreert als hij optimaal functioneert en daarnaast ook positieve 
emoties ervaart zoals geluk, voldoening, opgewektheid en kalmte. Sterker nog: 
positieve emoties zijn een basisvoorwaarde voor floreren. Nele Jacobs, 
hoogleraar levenslooppsychologie van de Open Universiteit, wil met haar 
onderzoek zicht krijgen op de factoren die maken dat mensen positieve emoties 
ervaren in het dagelijks leven. Met die kennis kunnen coachingtrajecten én het 
onderwijs mensen helpen om te floreren. Op vrijdag 23 juni 2017 spreekt Nele 
Jacobs haar oratie uit getiteld: Levenslooppsychologie: over wetenschap en het 
leven van alledag.
Helpen floreren

De levenslooppsycholoog houdt zich bezig met de ontwikkeling die mensen 
gedurende hun hele leven doormaken. Hij wil niet alleen zicht krijgen op de 
individuele ontwikkeling en de determinanten ervan, maar wil ook mensen in alle 
levensfasen optimaal begeleiden en ondersteunen. In de praktijk kan dit 
vertaald worden als het streven om het mentale welzijn van het individu te 
bevorderen, oftewel mensen helpen om te floreren. Daarvoor is kennis nodig van 
de aspecten in het dagelijks leven én in de persoon die het ervaren van 
positieve emoties bevorderen of belemmeren.

Onderzoek
Het onderzoek binnen de vakgroep Levenslooppsychologie richt zich op de 
positieve geestelijke gezondheid. Positieve emoties worden daarbij gezien als 
de motor van ontwikkeling, als de sleutel tot emotioneel, sociaal en 
psychologisch welbevinden. De wetenschappelijke studies binnen deze leerstoel 
willen zicht krijgen op factoren die geassocieerd zijn met positieve emoties in 
de context van het dagelijkse leven, zoals bijvoorbeeld het ervaren van 
dankbaarheid, het hebben van een huisdier. Daarnaast willen de studies vooral 
ook handvatten geven om het levenspad in verschillende levensfasen invulling te 
geven richting floreren, onder andere door inzicht in de eigen gedragspatronen 
te bevorderen door evidence-based coachen, door het bevorderen van 
post-traumatische groei en door specifieke (school)interventies gericht op het 
bevorderen van welbevinden.

Oratie
Nele 
Jacobs<http://mail.smart.pr/wf/click?upn=gNiz8ZwLqUrfpO3v-2B6RNfhdOqmRN3GMz5K3-2Fe-2FEcddbb-2Bz9PqE1-2FIqir-2Fo80-2BJcX_85TUrTdDruUlMFW3DhqqmQQGnbU43SqyjfyIoZ5gy4PRaNsfFAcOneyMpZjYQiUDgkPSrjuP4sANXImnWfL5fuV2V7k-2Fsbi3c9F-2F9tEjFwUIStH15-2Bo8baFMsVyhnLuU-2BWLqgbRu3S0x3zvSk2rxyDh7Ar-2FKyixZNLHOXhGm0PzWJNCw8pNVBXmql5SFUGMOKUAtCqNObe4NL-2BQNxHcjX1qk6g0z-2BJpHEbxs8KSZPbESJ6LM-2BpHPDWUnyJ6SJlKyYL2TgRVdDONjb9bF0-2Ba-2BwwOMehCxtaQC2z8ff9q-2BIrk-3D>
 vertelt over het vakgebied levenslooppsychologie en haar onderzoek tijdens de 
oratie ‘Levenslooppsychologie: over wetenschap en het leven van alledag’ die 
plaatsvindt op vrijdag 23 juni 2017 op 16.00 bij de Open Universiteit in 
Heerlen. De oratie is ook via livestream te volgen via 
www.ou.nl/live<http://mail.smart.pr/wf/click?upn=gNiz8ZwLqUrfpO3v-2B6RNftE3LaJbNGPs11VOlebRzlU-3D_85TUrTdDruUlMFW3DhqqmQQGnbU43SqyjfyIoZ5gy4PRaNsfFAcOneyMpZjYQiUDgkPSrjuP4sANXImnWfL5fuV2V7k-2Fsbi3c9F-2F9tEjFwUIStH15-2Bo8baFMsVyhnLuUbDpmSl5PAvZKzsC6Op9WiRmGLqmuDI57TZyVLpBi4k2BVz1Dt-2BctCyfrqB0BDaJeM4HVmBfsgqm6PpbwcrFWkdZ6sOcEE-2Fgz79f5hRDPvV-2B3V8CDsVpYK01Fkf4cfeOq2L9wV5i595zE0MToYE3x-2B28SHMyJgZPVxe11aJj-2F2TY-3D>.

Symposium
Voorafgaand aan de oratie vindt een symposium plaats getiteld: Living Life to 
the Fullest: sturen op geluk en positieve emoties. In dit symposium wordt 
ingezoomd op geluk en positieve emoties als belangrijke elementen van de 
mentale gezondheid en worden handvatten gegeven om in de psychologische 
hulpverlening te sturen op geluk en positieve emoties. Voor meer informatie 
over het symposium en aanmelding kunt u terecht op de 
symposiumpagina.<http://mail.smart.pr/wf/click?upn=1N-2F8fkDnVDa02lyj8AY-2FdX2vjfQAp58CnAxRTU-2FAMsc5-2BB8lkF-2FqDoDargrNHSlprl5pb8pjctjbOot9lFWHvCH8t4g5dfrOfxOv43GfXCc-3D_85TUrTdDruUlMFW3DhqqmQQGnbU43SqyjfyIoZ5gy4PRaNsfFAcOneyMpZjYQiUDgkPSrjuP4sANXImnWfL5fuV2V7k-2Fsbi3c9F-2F9tEjFwUIStH15-2Bo8baFMsVyhnLuUgSvjwGTtB8Yd-2FBP4cHt-2F4k4eN5Ks6m-2FyK1IibwJYu0RwRNCog5lsgl84LZKaWx71osmGxRVmV1P3iCq3QDM7nCktNvJWCMV3FJvE-2FVfJRGshsNWJKvGt6NEf4Ab4oJQMdoC4EYiyKsOxF-2F8aWTChHo8pQ7ssv6saXYEusavOrIU-3D>

Over Nele Jacobs
Nele Jacobs (1974 Gent) studeerde Klinische Psychologie aan de Universiteit van 
Gent. Ze promoveerde in 2005 aan de Universiteit Maastricht op haar onderzoek 
naar Gene-environment interaction in depressive disorders: a population-based 
twin study. In 2005 trad ze in dienst bij de Open Universiteit als universitair 
docent Klinische psychologie waar ze in 2011 werd benoemd tot universitair 
hoofddocent Levenslooppsychologie en in april 2016 tot hoogleraar. Daarnaast is 
ze ook als hoogleraar verbonden aan de School of Mental Health and 
Neurosciences aan de UM.  Ze maakte onder andere deel uit van verschillende NWO 
Toptalent beoordelingscommissies, de NWO VENI-beoordelingscommissie en de 
visitatiecommissie Master Affective Neuroschience. Ze is reviewer voor 
verschillende wetenschappelijke tijdschriften waaronder The Archives of General 
Psychiatry, Biological Psychiatry en Journal of Happiness Studies.

Noot voor de redactie (Niet voor publicatie)
Voor meer informatie over de Open Universiteit kunt u terecht op 
www.ou.nl<http://mail.smart.pr/wf/click?upn=gNiz8ZwLqUrfpO3v-2B6RNfiBxOD-2FxqLWnfWwlrm15K6k-3D_85TUrTdDruUlMFW3DhqqmQQGnbU43SqyjfyIoZ5gy4PRaNsfFAcOneyMpZjYQiUDgkPSrjuP4sANXImnWfL5fuV2V7k-2Fsbi3c9F-2F9tEjFwUIStH15-2Bo8baFMsVyhnLuU3EPEDzkBQ8CA1xTOyfExOIhXXOkzXVl9ooYnSKG5uKtJmNPKnvop-2B7S2do-2BKH6oeFsx79mlY2e2TgGP576LN8MomxOJxpw3i-2FEk3G8N6Xu5TVJ6D5bkF8u7YkTCDxN10XBtl0-2BxCqw88cvP-2BrYEfNP5NjRFGHzcI8hNOfZ4i4DM-3D>
Voor meer informatie over dit persbericht, of de volledige tekst van de oratie, 
kunt u contact opnemen met dr. Marga Winnubst, communicatieadviseur Open 
Universiteit, marga.winnubst@xxxxx<mailto:marga.winnubst@xxxxx>, 045-5762999.

Bekijk het interview met Nele Jacobs bij L1 
Avondgasten<http://mail.smart.pr/wf/click?upn=y0fHEI2gOjlu758CTKaNlgDM5-2FVtXCpjOmqzyMLf89AYT4utdP-2FXN-2Bn8L8niH01JyDJzKmvALV52j1ygiuZ-2BVwZJRoo9ruLQ-2Bqeid8X2GL8-3D_85TUrTdDruUlMFW3DhqqmQQGnbU43SqyjfyIoZ5gy4PRaNsfFAcOneyMpZjYQiUDgkPSrjuP4sANXImnWfL5fuV2V7k-2Fsbi3c9F-2F9tEjFwUIStH15-2Bo8baFMsVyhnLuURbc9SMBKf1Vu1LqI7X2aKMBd1-2FSrVxj0Mzai-2BZMrLip3qezlr7i96D5aMfVba65GLvHPENrj-2FA2UIlpmgXfZOM4rPdp3qbwNilEOKICtK9q6qOxpEuz9M4OUq02HYWndrO0TfTjLmR7e7BIeNVqyUIYF-2BBC3EttKQB4Gm5Zeljg-3D>.
Of luister naar het 
radio-interview<http://mail.smart.pr/wf/click?upn=y0fHEI2gOjlu758CTKaNlr8R1zcbJLF-2BOlEL-2FYE3jcOIjmu7PGCpLh9Q0jP3g8T21q-2FduqCx1d1oSsC-2Fs-2BAPXoXUCo2-2BOqO2cM510sBGx5iZD9M3zXozvgUcH9t5xcyi_85TUrTdDruUlMFW3DhqqmQQGnbU43SqyjfyIoZ5gy4PRaNsfFAcOneyMpZjYQiUDgkPSrjuP4sANXImnWfL5fuV2V7k-2Fsbi3c9F-2F9tEjFwUIStH15-2Bo8baFMsVyhnLuUn342KEM5203uD4YKokAWhHhJjvRn7h6NL5j-2Bmcym-2BYm-2B3rpbEY841gWNAcoVx73d0aXLG95nkMDWQtM8yb894Nwncus8mIPkwKPkUZ7CQeqn1CVoO3uAAfdt52bjEpDfYVny7vjQapQqEE82q-2FDuExKhA1vYT46Bph4P0nH60K8-3D>
 bij De Stemming.

Over de Open Universiteit
De Open Universiteit (OU) is een universiteit voor afstandsonderwijs. Studenten 
studeren online en combineren hun studie met andere activiteiten, zoals werk. 
Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. De Open 
Universiteit biedt bachelor- en masteropleidingen in deeltijd in zeven 
vakgebieden. Het onderzoek is verweven met het onderwijs en waarborgt 
aansluiting op de nieuwste ontwikkelingen. In opleidingen, projecten en 
programma's met partners worden de nieuwste technologieën en onderwijskundige 
inzichten toegepast. Het Welten-instituut, het onderzoekscentrum voor leren, 
doceren en technologie van de Open Universiteit, speelt nationaal en 
internationaal een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. De 
OU heeft ca. 17.000 studenten en 650 medewerkers. De OU heeft zestien 
vestigingen in Nederland en zes in Vlaanderen. De hoofdvestiging bevindt zich 
in Heerlen.

[https://images.weserv.nl/?url=files.smart.pr%2Fd2%2F017920558611e7b1e37349bf021c85%2FNele.jpg&w=357]

[https://images.weserv.nl/?url=files.smart.pr%2Fd9%2F6a7220558611e7abd6a7b488c3b5f5%2FJacobs01.jpg&w=182]


[https://templates.smart.pr/v2/custom/open-universiteit/open-universiteit/img/ou2.png]

Geen berichten meer ontvangen van ons? Klik hier<%5bUNSUBSCRIBE%5d>.
Open Universiteit, Postbus 2960, 6401 DL Heerlen, Nederland 
www.ou.nl<http://www.ou.nl>
Bezoekadres: Valkenburgerweg 177, 6419 AT Heerlen, T: (045) - 576 28 88

________________________________
Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan 
en gebruik door anderen is niet toegestaan. Open Universiteit sluit iedere 
aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending. Aan de 
inhoud van deze e-mail en/of eventueel toegevoegde bijlagen kunnen geen rechten 
worden ontleend.

This e-mail is intended exclusively for the addressee(s), and may not be passed 
on to, or made available for use by any person other than the addressee(s). 
Open Universiteit rules out any and every liability resulting from any 
electronic transmission. No rights may be derived from the contents of this 
message.

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Oratie Nele Jacobs: Hoe help je mensen floreren? - Winnubst, Marga