[PWC-MEDIA] Nieuwe opleiding Pedagogische Wetenschappen bij Erasmus Universiteit Rotterdam van start - nu met juiste bericht.

  • From: Persvoorlichting Erasmus Universiteit <press@xxxxxx>
  • To: press-l@xxxxxx
  • Date: Wed, 09 Mar 2011 09:51:41 +0100Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam wrote:
Klik hier als u deze nieuwsbrief niet kan lezen.

Nieuws

 

 
 

Nieuwe opleiding Pedagogische Wetenschappen bij de Erasmus Universiteit Rotterdam van start.

Er is groen licht van de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie) en het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) voor een bachelor- en masteropleiding Pedagogische Wetenschappen in Rotterdam. De bacheloropleiding start per september 2011, twee jaar later - in september 2013 - start de masteropleiding.
Met de opleiding Pedagogiek wordt een verdere professionalisering van de pedagogische sector in Rotterdam beoogd. Studenten worden opgeleid tot innovatief denkende pedagogen, onderwijswetenschappers en leerkrachten. Door hun grondige kennis van de omgevingsfactoren en wetenschappelijk instrumenten kunnen zij het verschil maken in opvoedingsorganisaties en onderwijsinstellingen in de Maasstad en in de Rotterdamse regio.

Rotterdam
De afgelopen jaren werd de roep om ‘eigen’ - in Rotterdam opgeleide - pedagogen en onderwijswetenschappers steeds groter. De noodkreten kwamen niet alleen uit de onderwijspraktijk en de pedagogische hulpinstanties; ook burgemeester Aboutaleb pleitte tijdens zijn toespraak bij de opening van het Academisch Jaar 2009-2010 voor een Rotterdamse academische opleiding in de pedagogische wetenschappen. “Voor een stad als Rotterdam met een ingewikkelde sociaal-economische en etnisch-culturele setting is het van groot belang dat deze opleidingen van de grond komen”, aldus de burgemeester.

Maatschappelijk relevant
Met het opstarten van de opleiding Pedagogische Wetenschappen realiseert de EUR een van haar doelen in het kader van de strategie ‘Érasmus 2013’ om te komen tot een internationale universiteit met een stevige lokale verankering. Door de opleiding wordt het mogelijk om aan de EUR pedagogen en onderwijswetenschappers op te leiden die nieuwe kennis en innovatieve ideeën zullen aandragen voor complexe opvoedingssituaties in het algemeen en in een grootstedelijke context in het bijzonder.

Voorlichtingsdag
Tijdens de Erasmus Bachelor Open Dag Voorjaar 2011 op 2 april presenteert de bacheloropleiding zich voor het eerst aan de scholieren die op zoek zijn naar een studie.


Noot voor de redactie
Meer informatie over de bachelor Pedagogische Wetenschappen: www.eur.nl/bachelor/pedagogiek

Meer informatie Erasmus Bachelor Open Dag Voorjaar 2011: http://www.eur.nl/scholieren/voorlichting/erasmus_open_dagen/opendagvoorjaar/

Contact: Marjolein Kooistra, mediarelaties Faculteit der Sociale Wetenschappen, kooistra@xxxxxxxxxx, 010 408 2135 
 

woensdag, 09 maart 2011


Volg de EUR op:
 

© 2010 Erasmus Universiteit Rotterdam | Disclaimer

-------------------------------------------------------------------------------------------disclaimer-------------------------------------------------------------------------------------------
De informatie verzonden in dit e-mail bericht inclusief de bijlage(n) is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Lees verder.
The information in this e-mail message is confidential and may be legally privileged. Read more.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Nieuwe opleiding Pedagogische Wetenschappen bij Erasmus Universiteit Rotterdam van start - nu met juiste bericht. - Persvoorlichting Erasmus Universiteit