[PWC-MEDIA] KNAW: geen directe zorgen over vrijheid van wetenschapsbeoefening in Nederland

  • From: KNAW Communicatie <Communicatie@xxxxxxx>
  • To: KNAW Communicatie <Communicatie@xxxxxxx>
  • Date: Mon, 12 Mar 2018 21:06:37 +0000Bekijk 
online<https://us5.campaign-archive.com/?e=&u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=dad66efbc5>[Logo KNAW]


PERSBERICHT

________________________________
13 maart 2018

Geen directe zorgen over vrijheid van wetenschapsbeoefening in NederlandEr zijn geen signalen dat er in de wetenschap in Nederland structureel sprake 
is van zelfcensuur en beperking van diversiteit aan perspectieven, maar we 
moeten wel alert blijven. Zo kan de steeds grotere nadruk op maatschappelijk 
relevant onderzoek de academische vrijheid beperken. Om een verscheidenheid aan 
perspectieven de ruimte te bieden, is een open organisatie nodig waarin 
wetenschappelijk debat wordt gewaardeerd. Diversiteit van ideeën hoeft er niet 
noodzakelijkerwijs op het niveau van onderzoeksgroepen te zijn: essentieel is 
dat diversiteit er wel is op landelijk niveau. Dat schrijft de KNAW in het 
vandaag verschenen advies Vrijheid van wetenschapsbeoefening in 
Nederland<https://knaw.nl/vrijheidvanwetenschapsbeoefening?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=dad66efbc5-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_12&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-dad66efbc5->.De KNAW heeft zich naar aanleiding van een motie van de kamerleden Straus en 
Duisenberg gebogen over de vraag of er aanwijzingen zijn dat er in ons land 
sprake is van zelfcensuur of gebrek aan diversiteit in de wetenschap, en of er 
specifiek Nederlandse mechanismes zijn die de kans daarop vergroten.

Om goede en integere wetenschap te waarborgen heeft Nederland een systeem van 
wetten, gedragscodes en regelingen, waarin veel aandacht is voor thema's als 
onpartijdigheid, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Dat systeem werkt 
best goed, constateert de Akademie, maar het is van belang om het actueel te 
houden en regelmatig te evalueren.

Bij de programmering van onderzoek ziet de KNAW wel risico's. De samenleving 
krijgt steeds meer invloed op de onderzoeksvragen waarnaar de academische 
wereld onderzoek moet doen. Daardoor kan de ruimte voor onderzoeker-gedreven 
onderzoek in de knel komen. Ook projectfinanciering van wetenschappelijk 
onderzoek vormt, als de financier te veel invloed krijgt, een risico voor de 
academische vrijheid. Goede afspraken daarover (bijvoorbeeld doordat 
opdrachtgever en opdrachtnemer samen de Verklaring van wetenschappelijke 
onafhankelijkheid ondertekenen) kunnen dat voorkomen.
Het advies benadrukt tevens het belang van een open organisatieklimaat binnen 
academische instellingen, waarin verschillen in perspectief en onderling debat 
worden gestimuleerd. Hierdoor ontstaat een diversiteit van ideeën waardoor de 
organisatie beter profiteert van divers samengestelde teams. In het 
onderzoeksbeleid moeten we per wetenschappelijke discipline streven naar 
diversiteit op landelijk niveau wat betreft onderzoeksbenadering en/of 
methodologieën.

De Akademie wijst op twee momenten waarop vooringenomenheid en het ongewenst 
beperken van ideeën het grootste risico vormt voor vrijheid van 
wetenschapsbeoefening: de benoeming van wetenschappelijk personeel, en het 
proces van peer review. De academische instellingen moeten zorgen voor een open 
vizier bij het opstellen van profielschetsen voor leerstoelen, voldoende 
externe inbreng in benoemingsadviescommissies, en transparante procedures.

Het briefadvies Vrijheid van wetenschapsbeoefening in 
Nederland<https://knaw.nl/vrijheidvanwetenschapsbeoefening?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=dad66efbc5-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_12&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-dad66efbc5->
 is geschreven door de Commissie Vrijheid van Wetenschapsbeoefening van de 
KNAW, onder leiding van Nico Schrijver, hoogleraar internationaal publiekrecht 
aan de Universiteit Leiden en Staatsraad (lid van de Afdeling Advisering van de 
Raad van State).Bijeenkomst
Op 22 mei 2018 is er een bijeenkomst over het advies, met aandacht voor de 
verschillende gedragscodes voor wetenschappers en het gebruik daarvan in de 
praktijk. U kunt zich daarvoor alvast 
aanmelden<https://www.knaw.nl/aanmelden-vrijheid-wetenschapsbeoefening?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=dad66efbc5-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_12&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-dad66efbc5->.


Noot voor de pers
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Irene van Houten, telefoon 020 
551 0733, mobiel 06 1137 5909, 
irene.van.houten@xxxxxxx<mailto:irene.van.houten@xxxxxxx>________________________________


<http://twitter.com/intent/tweet?text=KNAW%3A+geen+directe+zorgen+over+vrijheid+van+wetenschapsbeoefening+in+Nederland:%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2FdnH2Mn>[http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/outline-gray-twitter-48.png]<http://twitter.com/intent/tweet?text=KNAW%3A+geen+directe+zorgen+over+vrijheid+van+wetenschapsbeoefening+in+Nederland:%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2FdnH2Mn><http://twitter.com/intent/tweet?text=KNAW%3A+geen+directe+zorgen+over+vrijheid+van+wetenschapsbeoefening+in+Nederland:%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2FdnH2Mn>Tweet<http://twitter.com/intent/tweet?text=KNAW%3A+geen+directe+zorgen+over+vrijheid+van+wetenschapsbeoefening+in+Nederland:%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2FdnH2Mn>


<http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FdnH2Mn&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=dad66efbc5-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_12&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-dad66efbc5->[http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/outline-gray-facebook-48.png]<http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FdnH2Mn&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=dad66efbc5-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_12&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-dad66efbc5-><http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FdnH2Mn&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=dad66efbc5-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_12&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-dad66efbc5->Deel<http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FdnH2Mn&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=dad66efbc5-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_12&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-dad66efbc5->


<https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FdnH2Mn&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=dad66efbc5-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_12&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-dad66efbc5->[http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/outline-gray-googleplus-48.png]<https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FdnH2Mn&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=dad66efbc5-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_12&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-dad66efbc5-><https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FdnH2Mn&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=dad66efbc5-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_12&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-dad66efbc5->+1<https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FdnH2Mn&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=dad66efbc5-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_12&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-dad66efbc5->


<http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=dad66efbc5&e=>[http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/outline-gray-forwardtofriend-48.png]<http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=dad66efbc5&e=><http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=dad66efbc5&e=>Stuur
 
door<http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=dad66efbc5&e=>
KONINKLIJKE NEDERLANDSE
AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN
Afdeling Communicatie
Kloveniersburgwal 29
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam 
<https://knaw.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=552330c573&e=&c=dad66efbc5>

Telefoon 020 551 0759
communicatie@xxxxxxx<mailto:communicatie@xxxxxxx>

www.knaw.nl<http://knaw.nl?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=dad66efbc5-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_12&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-dad66efbc5->

[Twitter]<https://twitter.com/_knaw?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=dad66efbc5-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_12&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-dad66efbc5->
   [Facebook] 
<https://www.facebook.com/deKNAW?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=dad66efbc5-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_12&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-dad66efbc5->
    [Vimeo] 
<http://vimeo.com/knaw?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=dad66efbc5-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_12&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-dad66efbc5->
    [Aanmelden Nieuwsbrief] 
<http://knaw.nl/blijfopdehoogte?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=dad66efbc5-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_12&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-dad66efbc5-> 
<https://knaw.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=552330c573&e=&c=dad66efbc5>

 
<https://knaw.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=552330c573&e=&c=dad66efbc5>
Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] KNAW: geen directe zorgen over vrijheid van wetenschapsbeoefening in Nederland - KNAW Communicatie