[PWC-MEDIA] Inhaleren geneesmiddelen kan beter

 • From: RUG nieuwsberichten <communicatie@xxxxxx>
 • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Tue, 02 Dec 2014 14:37:20 +0000 (UTC)

![](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=mLyZNtCwnYgg1N-2FMk-2F0p3TC9V6bi9suEQfLetPOWWbJrbSj8bAvP5O7RKHYp6cPpdrFr04d6mwAL0hgzEQjsJg-3D-3D_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZREwlljd9bP014zYWsoMJGFHOaqNS4DYanS5FO1tmLNaQfpYXyA6Rduv1PAlCeEHTBDb2rq6FNKhvA52nq2YRYgGkBWO6AgV0wNl-2F6KKvFUU66TZnkm7WMGFCHShmeDGKlsthn41DfxIm126FdIZPmU3WUsSYZOXnpZJaqxxYJ5DTW3rp-2FurhsYRLsdvPoUzdWH-2BHYmBvhiPC3S7BGWsgXbO9tIZBp-2Fo1D76VI-2F4Ym4pg-3D-3D

&nbsp_place_holder;

Persbericht

Rijksuniversiteit Groningen / 2 december 2014

 

# Inhaleren geneesmiddelen kan beter

 

**Het inhaleren van geneesmiddelen is belangrijk voor patiënten met 
bijvoorbeeld astma of taaislijmziekte. Anne Lexmond onderzocht hoe het 
geneesmiddel en het type inhalator zijn af te stemmen op elkaar en op de 
patiënt. Haar bevindingen sluiten direct aan bij vragen uit de kliniek. Zij 
promoveert op 5 december aan de Rijksuniversiteit Groningen.**

&nbsp_place_holder;

Op de afdeling Farmaceutische Technologie en Biofarmacie van UMCG/RUG, waar
Anne Lexmond haar onderzoek uitvoerde, is veel ervaring in het ontwikkelen van
inhalatoren en inhalatiegeneesmiddelen. Twee modellen die daar ontwikkeld
zijn, de Novolizer en de Genuair, worden inmiddels algemeen gebruikt. Een
goedkope wegwerpinhalator, de Twincer, is in een vergevorderd stadium van
ontwikkeling.

&nbsp_place_holder;

**Snel**

'Dit onderzoek naar geneesmiddelinhalatoren heeft in vier jaar tijd een
klinische vraag uit het UMCG omgezet in een nieuwe test. En dat is heel snel,’
vertelt farmaceutisch technoloog Lexmond. Er was vraag naar een test die kan
worden gebruikt in het onderzoek naar nieuwe astmamedicijnen. Daarvoor moet
eerst heel gecontroleerd een soort astma-aanval oproepen worden, met
adenosine. 'De adenosine wordt via een vernevelaar geïnhaleerd. Maar de
concentratie is zo hoog, dat dit de grootte van de ingeademde druppeltjes
beïnvloedt. Bovendien duurt het relatief lang om de juiste dosis in de longen
te krijgen', legt Lexmond uit.

&nbsp_place_holder;

**Hoge doseringen**

In plaats van verneveling van opgeloste adenosine gebruikte Lexmond een
poederinhalator die lijkt op de Twincer en die speciaal voor dit onderzoek is
ontwikkeld. Hiermee was het mogelijk adenosine in hoge doseringen in de longen
te krijgen. ‘Het halveerde bovendien de tijd die nodig is om de dosis toe te
dienen, wat prettig is voor de patiënt die het onderzoek ondergaat.’

&nbsp_place_holder;

**Kinderen**

Daarnaast werkte Lexmond ook aan een betere inhalator voor kinderen. ‘Die
gebruiken nu nog inhalatoren die zijn ontworpen voor volwassenen.’ Aan welke
voorwaarden moet een kinder-inhalator voldoen? ‘Kinderen hebben een kleiner
longvolume en ademen minder krachtig en korter in. Voor hen moet de dosis in
ongeveer een halve liter lucht zitten, terwijl voor volwassenen volumes tot
anderhalve liter gebruikelijk zijn.’

**&nbsp_place_holder;**

**Taaislijmziekte**

Een goede dosering is ook belangrijk bij het toedienen van antibiotica in de
longen van patiëntjes met taaislijmziekte. Ook dat gaat nu via een
vernevelingsapparaat, wat veel tijd kost. En het moet twee keer per dag. Een
poederinhalator zou sneller en nauwkeuriger zijn. ‘Er loopt inmiddels een
onderzoek met taaislijmziekte patiëntjes’, weet Lexmond.

&nbsp_place_holder;

**Afstemmen**

‘Je moet eigenlijk het geneesmiddel en de inhalator samen afstemmen op de
patiënt,’ is de overkoepelende conclusie van Lexmond. Dat gebeurt nog te
weinig. ‘Maar er is grote belangstelling voor de manier van werken die we aan
de RUG hebben ontwikkeld,’ vertelt de promovenda.

&nbsp_place_holder;

**King’s College London**

Op basis van haar promotieonderzoek wist zij een exclusieve beurs voor
farmaceutisch onderzoek aan King’s College London te krijgen. ‘Er worden er
jaarlijks maar twee van toegekend,’ zegt Lexmond, die inmiddels naar Londen
verhuisd is. ‘En er zit hier bijvoorbeeld een bedrijf voor farmaceutisch
contractonderzoek dat erg geïnteresseerd is in het gebruik van de test die we
in Groningen ontwikkeld hebben.’

&nbsp_place_holder;

**Vaccinatie**

Een poederinhalator is ook te gebruiken voor het toedienen van vaccinaties.
‘Daar is veel belangstelling voor. Je hebt dan geen naalden nodig. Voorwaarde
is wel dat de ontwikkeling van het vaccin en de inhalator hand in hand gaan,
en dat de inhalator niet veel kost. De Twincer zou heel geschikt zijn.’ De
ontwikkeling van een inhalatievaccin was werk van haar collega Wouter Tonnis,
die op dezelfde dag als Lexmond promoveert. Zijn onderzoek naar een
[inhaleerbaar 
vogelgriepvaccin](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=gNiz8ZwLqUrfpO3v-2B6RNfpyhaHLLIzqdkebpAuBaMIypbAttLiERmzl8T-2FxcuP68n4BVap8t2vLOWe5VLXtazg-3D-3D_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZREwlljd9bP014zYWsoMJGFHOaqNS4DYanS5FO1tmLNaQfpYXyA6Rduv1PAlCeEHTAMaM7z-2FXF1HORHq9RMucZS3AplJVebiQfygWe90NAd-2FeXLGr95jPfhgRCH2-2Bwm74OhAUfPRpEJ-2Bn4aUHPs9G-2FMCegmTlqg7sW1Pn2GjI-2FO4SK-2FzFwJikfD8u-2BI706eqAI59S4udFyDCL9f81eWXOHoHEDM15v6xOB5CUWNdps-2BYA-3D-3D
en-grootschalig-toepasbaar-vogelgriepvaccin-voor-kippen) was twee weken
geleden nog in het nieuws.&nbsp_place_holder;

&nbsp_place_holder;

**Meer informatie**

 * **Contact:** Anne Lexmond: a.j.lexmond@xxxxxx , tel. +44 7849 261787 t/m 
dinsdag 2 december, 17.00 uur, daarna&nbsp_place_holder; tel. 06 – 2218 
1331.&nbsp_place_holder;
 * Anne Lexmond (1985) studeerde farmacie aan de RUG, waar zij haar 
promotieonderzoek uitvoerde bij de [afdeling Farmaceutische Technologie en 
Biofarmacie](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=gNiz8ZwLqUrfpO3v-2B6RNfhTdj5dgNfNSczXcTH0xGENgkrPAFfzWBTzORxUW9k8B_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZREwlljd9bP014zYWsoMJGFHOaqNS4DYanS5FO1tmLNaQfpYXyA6Rduv1PAlCeEHTBHArdnXUnCh4kKBb90QFq3u54Pv-2B8Yr0bjiFg8c8-2BeeO-2Bus5vD6qF15S83zfb-2F150fpH0yKYEdRy8uXNyaCUw8nkORgj1dleXqg-2Fo9-2FBzBo4XyC7xBsXuE8n7mELc5FCIYQi-2FIZBXiZCHtCO7-2BKx-2BpIi9FUuhB-2BJ3e0ORBEqlHxw-3D-3D
 van UMCG/RUG. De titel van haar proefschrift is _Technology in practice - The 
importance of matching purpose, patient, and product in pulmonary aerosol 
delivery_. Haar promotor is prof.dr. Erik Frijlink. Inmiddels werkt zij als 
postdoc aan het King’s College in Londen.

 

&nbsp_place_holder;

**Redactie** 
Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050 363 4444 /
[communicatie@xxxxxx](mailto:communicatie@xxxxxx) /
[www.rug.nl](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=gNiz8ZwLqUrfpO3v-2B6RNfizt1EbpMm6iS516oH9k8x0-3D_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZREwlljd9bP014zYWsoMJGFHOaqNS4DYanS5FO1tmLNaQfpYXyA6Rduv1PAlCeEHTD2vzu8Ljmbpyfd8bWvpR-2BfCQ11gdguKQrRxeuSJJUM1euC6a84daTMZfCsx2k1HZ2Q3rFFyD-2Bisc3n1EA3XX8e9ECrS0-2BpaPRg8tJCpOf7WnIhxfhJkJyAwg53b-2BmEjO1DH4rLk7cGCHF5PoHu1NfwtOpiaANAyJKXYllhu7v0AA-3D-3D

[![](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=mLyZNtCwnYgg1N-2FMk-2F0p3TC9V6bi9suEQfLetPOWWbITNWyGjVZRyExCgl-2FDqyyMB6sZBLduoph2wYip5LlkYQ-3D-3D_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZREwlljd9bP014zYWsoMJGFHOaqNS4DYanS5FO1tmLNaQfpYXyA6Rduv1PAlCeEHTAj8NTczEt0ephvpcSq776LTxej-2B5kW8hytpq5nsdPbJVP2ycjsSh55wMU8HMF9FS-2Bl1BdcX91CkobwuEj1g4aXZBx-2BKXQVNyhKXOfH-2BdOioxY7s50LxdpMW0YVIONoL2CRt2tyxmOME81yQd6tww3PsKl9JO3cc2C0vvjvSsErgw-3D-3D](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=1N-2F8fkDnVDa02lyj8AY-2FdZnjhUUr3aTpIlpwKGxsLig-3D_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZREwlljd9bP014zYWsoMJGFHOaqNS4DYanS5FO1tmLNaQfpYXyA6Rduv1PAlCeEHTAy04Ukd6qeyCcmyAU3wvtRTSMBgHbadwwgYnW-2FWb41P4o6UG8R46cfhCZPEXaKP0C3jrDu-2BUBrz-2FAyJhKrrIzQMZFtz4KX-2FCxZHmN-2FJYXjPge6-2BJTEZLoibwwpbqQtxrrCO5bV2YsGHvggT7wK8QB53CX1mE6-2F3RKtzaMYzzJ8vw-3D-3D
e.com/user/universityGroningen)&nbsp_place_holder;[![](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=mLyZNtCwnYgg1N-2FMk-2F0p3WPAyw2qgduth2LgopofaQw-3D_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZREwlljd9bP014zYWsoMJGFHOaqNS4DYanS5FO1tmLNaQfpYXyA6Rduv1PAlCeEHTCUwArsSL5XdUunxsEhvaHi7kq33Ky4DyGn36c9FK7FrbOtJqYn636ZM4OEO4YIYVJQURu9lY2VEH0Qjqh8RdfPtQmS1JleJvvVUYOuAaMYKCgBBaC9u6eaC-2BUISTShQq3793QXFfynMHpEuvqKTyGBAejMTmAxeZsWl-2FAD7828vg-3D-3D
pr/custom/RUG/img/twitter.png)](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=zUNqN3Dwd0vyrbR0UWWHkdq1-2BBcB1xoBoM8MgEpYtsjVlX1svnk3NapVJi8NtbUdE0Tp62oSUCyrrP6hUG06sQ-3D-3D_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZREwlljd9bP014zYWsoMJGFHOaqNS4DYanS5FO1tmLNaQfpYXyA6Rduv1PAlCeEHTBEBz7r3ryo112tVXzwh4EJiTB8jd5sKSwALDE0rGDuGe8PaPRKDItSPTnaiPTXrkhniyO1MJgdKcdFJcsuX8Xm9FWhQjuo-2FsiGIN6oQloFcRWPvaH6zTac5wx0L7QMf4G9ci8RcXGUSqRisA-2FR7vKqvjlmQ6qfyoTiV4UaM9HmtQ-3D-3D
holder;[![](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=mLyZNtCwnYgg1N-2FMk-2F0p3TC9V6bi9suEQfLetPOWWbJQA2oCvgyRaXEztZx4PriVWytWW3ktc8uKeBGXcWF3Mw-3D-3D_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZREwlljd9bP014zYWsoMJGFHOaqNS4DYanS5FO1tmLNaQfpYXyA6Rduv1PAlCeEHTABntulm-2BsaiD9wTJj-2FDxxx-2BfItqesXEty7itKgWqeS6sENxozeKhkdAEILH3ZFHPAs9kOrI48howW1Ug8acQD6zooHBWUxQyMEH7ztJjXSrDKYcD2wqvTmgo-2B8MTK6-2FN5GezOfluvr7VCUp7L2E4WU0qIqUwWi5lDi-2FVMIfylA0g-3D-3D](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=1N-2F8fkDnVDa02lyj8AY-2FdQ-3D-3D_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZREwlljd9bP014zYWsoMJGFHOaqNS4DYanS5FO1tmLNaQfpYXyA6Rduv1PAlCeEHTDnzPjz4gzZx8TxNG7aDHHR6ViJP4eelxP083EjLIsCTPDQ1m96OfM2leXT0JNRIW-2BHLOtuZS1zf7F4wvWwEV8pqA8h7IhUjtsHBMhFppY3PnLOFEZg6o5ggoEIh0PXIlOuwb0ZW9hWPg0eaD-2F1SDmnOpGkAGvoDrfIR2-2B7oOeXbw-3D-3D
w.facebook.com/universityofgroningen)

 
**Rijksuniversiteit Groningen** 
De [Rijksuniversiteit 
Groningen](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=gNiz8ZwLqUrfpO3v-2B6RNfhk9DZs4vMuvXvvjgCGKAsmXzAUXXf44utOQkXQLNVBh_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZREwlljd9bP014zYWsoMJGFHOaqNS4DYanS5FO1tmLNaQfpYXyA6Rduv1PAlCeEHTASjz67zo60TJO4yUe9vuxTOrBFC7VufZMRibrVeyh4iDL9UPVGZ13eIQQu5XjSfNRydQwm3TBHPQCigtx2zVPBKL0NcQoWcwgr7VS9LYnhnCqjBPrpdc26wAooheDqVnsNB3Uta7Gcb9pOqPr3ItwI6ZJVegsWNjuYDias4jHNxg-3D-3D
 is
een mondiaal georiënteerde research universiteit, geworteld in Groningen,
[City of 
Talent](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=gNiz8ZwLqUrfpO3v-2B6RNfk9KVucMs8RBy-2FD-2BO-2FjLjQumWexBGt-2F48Gb6EPcCve35_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZREwlljd9bP014zYWsoMJGFHOaqNS4DYanS5FO1tmLNaQfpYXyA6Rduv1PAlCeEHTANiiMNk7CFIB7BmYZPRKDHQ1ur3WCYJFHmUkEXPpvnjdfkIM3HmJPUSENZbHWxHpMh6jjjJd32BPlbeTfU0ygZOu1NkgN8Q1rS7zuYaTfgVFaeidWgFBsFuXGdSR8mZxjPPsR8f30bxdvsd2DfSpwTsFwe0pT8rIzsesgTgqjvEQ-3D-3D
 Bevindt zich op [invloedrijke
ranglijsten](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=gNiz8ZwLqUrfpO3v-2B6RNfhk9DZs4vMuvXvvjgCGKAsmcPNGOiYU9TRNAYEAS5TkI-2F-2FSmFp2k-2FM-2FLJ42Ut8Xo2g-3D-3D_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZREwlljd9bP014zYWsoMJGFHOaqNS4DYanS5FO1tmLNaQfpYXyA6Rduv1PAlCeEHTB9rBN42lStr6G-2B9qBlpGGvZL-2F4Mnot7aA-2FHGXgMkM4ie7SLAswVpXFtBgwQY-2BR1cSxrbxDZcTxISXUv-2BGJMmJJcczEMj12DrTAjeZGZbpmnu5ONLwDzZlWHr8MVSc-2BksqYkyM80PXWaLepdO8VtbmhThMl9wT6bzDnFs4wb8RrKA-3D-3D
 in de top
100. Is geliefd bij studenten (30.000) en medewerkers (5250 fte) uit binnen-
en buitenland. Zij worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen; talent
krijgt de ruimte, kwaliteit staat centraal. De universiteit werkt actief samen
met maatschappelijke partners en profileert zich op de thema’s [Healthy
Ageing](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=gNiz8ZwLqUrfpO3v-2B6RNfsMLYGkrFD8-2Bonx8AruuG8tjqCBUIh44WvDDtsd1xQlaRxdysowNdVoRem3NGAWCag-3D-3D_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZREwlljd9bP014zYWsoMJGFHOaqNS4DYanS5FO1tmLNaQfpYXyA6Rduv1PAlCeEHTDpMOu0fp1-2BqWjCdGiZlEp9j0HnTJVVkhqkKvQQXwIzOCEEvljhzHcJoh-2Bm-2BgGHagS4MLmrWIn5qLwsNIF-2FXweAkPZuU9zHgSAuzXUpg5p9B-2F3YXlyCYFafzK-2FYgUYYc01eUnjoRB8M9AxIybjNjntaQ511ZInOeIDPK9B2-2BWfytg-3D-3D
[Energy](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=gNiz8ZwLqUrfpO3v-2B6RNfsMLYGkrFD8-2Bonx8AruuG8st6c-2By7U3KS-2Fud6gCN5NsW_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZREwlljd9bP014zYWsoMJGFHOaqNS4DYanS5FO1tmLNaQfpYXyA6Rduv1PAlCeEHTBzc8X63-2FrQm286VfuYWij-2BagCd3u5A9eTfJqlYqJbnz37PiiiIOqToqfCyJzyRpOK3uQMtg3dM0nDRRh51-2BciVZekkUkQwDBFCVzLsDuFyC3zsW5ezaArgqCtKxC4nejc-2Fijhur96hpHIegdNL4OZLPneO-2FWpZGqCD-2BJwNtzw1Kg-3D-3D
 en [Sustainable
Society](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=gNiz8ZwLqUrfpO3v-2B6RNfsMLYGkrFD8-2Bonx8AruuG8sPtbtJ1yuRtB7nGVm8Vi3IC0ojGSo979aS5xKpJv7G7Q-3D-3D_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZREwlljd9bP014zYWsoMJGFHOaqNS4DYanS5FO1tmLNaQfpYXyA6Rduv1PAlCeEHTD1xJQ2GbObBrxMyiee6GGYLZq66CzEm8IxG2x0IC2nOEnDx8xPrWFAJNGrtH-2BeGoXkPXZga6JhLbbJnbl-2FeUkUz5micZrgc2Cksj7I-2BuV5ynLqbzFgnjNduUvXJTy1DjF-2BRhy12WOSf2eiTTR01nMdIGs3YtpznVhKQhAQJfQZAA-3D-3D

&nbsp_place_holder;

&nbsp_place_holder;

Klik 
[hier](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=XU5gz9jTgj2ZNKaOlmK7pcMjO46MXCy-2BuVpj8uvQHjmovneK-2B1p1uQ1-2F6tU3WgX-2BC3-2FHUg6y4fhQBcWBib21v2BvrFgWZ-2B-2F0ULD9886Rv9R9VDis-2F-2FYFEn81yPAtFztQN2dNtC8a8-2B9ijZW9XE3Zug-3D-3D_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZREwlljd9bP014zYWsoMJGFHOaqNS4DYanS5FO1tmLNaQfpYXyA6Rduv1PAlCeEHTCbrTwqrSGMV-2FpqhLRxzBZbGBFQSQTc5Z-2F-2FrTxz2Xg8RuSfZQ7GUL7FbRCt9RQaGVCl5cR1R2VWbQJ1Oly9SdwlMv0F6hSRjhlLUdEcaAKjPpkwgW4J2fWAsdRNhKkv1natQC-2BZcsVkJeQ4Q-2FNpD4A0lKWm3as23y4NLGcnphtWdQ-3D-3D
 om u uit te schrijven voor deze persberichten.

Other related posts:

 • » [PWC-MEDIA] Inhaleren geneesmiddelen kan beter - RUG nieuwsberichten