[PWC-MEDIA] Dementerende patiënt moet zelf zorg kunnen kiezen

 • From: <UMCStRadboud@xxxxxxx>
 • To: <UMCStRadboud@xxxxxxx>
 • Date: Fri, 18 May 2012 10:47:13 +0000

                                [Logo UMC.jpg]PERSBERICHT
Nijmegen, 18 mei 2012

Specifieke behoeftes van patiënt bepalend voor zorg van eerste, tweede of derde 
lijn

Dementerende patiënt moet in beginstadium zelf zijn zorg kunnen kiezenKunnen patiënten, bij wie net de diagnose dementie is gesteld, beter door hun 
huisarts of een specialist worden behandeld? Onderzoek onder leiding van het 
Radboud Alzheimer Centrum wijst uit dat er geenverschil is tussen beide 
behandelingen. De zorgbehoefte van de patiënt zou daarom leidend moeten zijn 
voor de keuze die wordt gemaakt.Kunnen patiënten met dementie beter door huisartsen (de eerstelijn) of door 
geheugenpoliklinieken en Alzheimercentra (tweede- en derdelijn) worden 
behandeld en begeleid? Om een antwoord op die vraag te formuleren is onder 
leiding van dr René Melis, arts-epidemioloog en prof dr Marcel Olde Rikkert, 
klinisch geriater van het Radboud Alzheimer Centrum, een onderzoek uitgevoerd 
bij dementiepatiënten in zes geheugenpoliklinieken en de drie Alzheimer Centra 
te Nijmegen, Amsterdam en Maastricht.

Huisarts of specialist?
Aan het onderzoek deden 175 patiënten mee, bij wie net de diagnose dementie was 
gesteld. Het toeval bepaalde wie daarna voor de behandeling werd toegewezen aan 
de eigen huisarts of aan een geheugenpolikliniek of Alzheimercentrum. Zestig 
procent van de patiënten had een dementie van het Alzheimer type, waarbij de 
meeste patiënten een milde tot matige dementie hadden. Patiënten kregen wel of 
geen medicamenteuze behandeling, geheel volgens de richtlijnen voor medisch 
specialisten respectievelijk huisartsen.
Verassend genoeg was er geen verschil in de kwaliteit van leven van de 
patiënten en de belasting van de mantelzorgers na zes en twaalf maanden, 
wanneer de patiënten door een huisarts of een specialist werden behandeld. Maar 
er werd wél een duidelijk verschil gevonden in de manier waarop huisarts en 
specialist hun patiënten behandelen. Olde Rikkert: "Specialisten op 
geheugenpoliklinieken wisselen bijvoorbeeld veel minder van medicatie en bouwen 
de medicatie ook langzamer op met goede monitoring. Huisartsen regelden 
daarentegen meer thuiszorg om de patiënt te ondersteunen."

Behoefte is bepalend
Vaak wordt aangenomen dat de behandeling van chronische ziekten het beste en 
goedkoopste in de eerste lijn kan plaatsvinden. Het multicenter onderzoek van 
het Radboud Alzheimer Centrum, dat online is verschenen in het gezaghebbende 
medische tijdschrift British Medical Journal, spreekt dat nu dus tegen.
Op basis van de gegevens concluderen de onderzoekers dat de behoeften van de 
patiënt bepalend moeten zijn voor de keuze van de behandeling en begeleiding; 
huisarts of specialist. Olde Rikkert: "Onderzoek naar de kosten van de 
behandeling in eerste en tweede lijn volgen binnenkort, maar lijken ook veel 
minder te verschillen dan nu nog algemeen wordt gesteld. Voor het beleid van de 
zorg voor demente patiënten kan dat belangrijke gevolgen hebben."


Noten voor de redactie:

Britsh Medical Journal - Effectiveness of dementia follow-up care by memory 
clinics or general practitioners: randomised controlled trial. 
http://www.bmj.com/content/344/bmj.e3086.full
Els J Meeuwsen, scientific researcher in geriatrics1, René J F Melis, senior 
researcher in geriatrics1, Geert C H M Van Der Aa, geriatrician2, Gertie A M 
Golüke-Willemse, geriatrician3, Benoit J M De Leest, geriatrician4, Frank H J M 
Van Raak, psychologist5, Carla J M Schölzel-Dorenbos, geriatrician16, Desiree C 
M Verheijen, geriatrician7, Frans R J Verhey, professor of old age psychiatry 
and neuropsychiatry8, Marieke C Visser, neurologist9, Claire A Wolfs, senior 
researcher in psychiatry and psychology8, Eddy M M Adang, senior researcher in 
efficiency studies10, Marcel G M Olde Rikkert, professor in geriatrics1

1Department of Geriatrics/Alzheimer Centre Nijmegen, Radboud University 
Nijmegen Medical Centre, PO Box 9101, 6500 HB, Nijmegen, Netherlands
2Department of Geriatrics, Catharina Hospital, 5602 ZA, Eindhoven, Netherlands
3Department of Geriatrics, Rijnstate Hospital, 6800 TA, Arnhem, Netherlands
4Department of Geriatrics, Elkerliek Hospital, 5700 AB, Helmond, Netherlands
5GGZ Oost-Brabant, Centre Land van Cuijk, 5830 AC, Boxmeer, Netherlands
6Memory Clinic, Slingeland Hospital, 7000 AD, Doetinchem, Netherlands
7Department of Geriatrics, Gelderse Vallei Hospital, 6710 HN, Ede, Netherlands
8Department of Psychiatry and Neuropsychology/Alzheimer Centre Limburg, 
Maastricht University Medical Centre+, 6202 AZ, Maastricht, Netherlands
9Department of Neurology/Alzheimer Centre Amsterdam, VU Medical Centre 
Amsterdam, 1007 MB, Amsterdam, Netherlands
10Department of Epidemiology, Biostatistics and HTA, Radboud University 
Nijmegen Medical Centre

Op de BMJ-site is ook een podcast te vinden over het onderwerp met Marcel Olde 
Rikkert

ompared with
Persvoorlichters bij het UMC St Radboud: 024-3618910, buiten kantooruren 06 - 
51291446.
E-mailadres voor de media: umcstradboud@xxxxxxx<mailto:umcstradboud@xxxxxxx>
Volg ons ook op twitter<http://twitter.com/umcnpress>
Klik hier voor meer 
persberichten<http://www.umcn.nl/OverUMCstRadboud/NieuwsEnMedia/Nieuws/Pages/default.aspx>
 van het UMC St Radboud
Wilt u onze persberichten niet ontvangen? Stuur een mailtje naar 
umcstradboud@xxxxxxx<mailto:umcstradboud@xxxxxxx>Het UMC St Radboud staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in het 
handelsregister onder nummer 41055629.
The Radboud University Nijmegen Medical Centre is listed in the Commercial 
Register of the Chamber of Commerce under file number 41055629.

JPEG image

Other related posts:

 • » [PWC-MEDIA] Dementerende patiënt moet zelf zorg kunnen kiezen - UMCStRadboud