[PWC-MEDIA] Controle over vorm lichtpakketje opent deur naar ‘quantum-internet’ (onder embargo tot maandag 15 december, 11.00 uur)

  • From: TU/e | Barry van der Meer <b.v.d.meer@xxxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 11 Dec 2014 10:00:07 +0000 (UTC)

&nbsp_place_holder;

&nbsp_place_holder;

![](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=vbiNYXLVfOTNpg0f5ZODxn0rgVxrEdccuLusT92IcCxSexWiSm3RInnLfxoPgh2hvL6SAZ-2FXk6aGpFkSJt-2B1SjjRmqMgd5uxKAJIfbVoJQE-3D_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZREwlljd9bP014zYWsoMJGFe2Dto4r4FRBbotrR7pftk1-2F6D9OiG01h3na4EQjqlVC2JTtqfLHG82rF-2F-2FQPDwU-2FRZ7gq6vFKAnNuzqRcO5E1V9XXn3i8ZPIFprDL99umr3FErI7eyEpwwk-2FSEopJonccuittQS23DMtEC2b-2F0W9atZRx4CWXmjaXdbyHRBoj7QEi-2BaNQCAUawIC4-2FatKkXA
1be2/TUeLOG_P_40px_RGB.jpg&w=250)

&nbsp_place_holder;

&nbsp_place_holder;

11 december 2014

# Controle over vorm lichtpakketje opent deur naar ‘quantum-internet’

### TU/e- en FOM-onderzoekers krijgen grip op verzenden van ultrasnelle
fotonen

**_ONDER EMBARGO TOT MAANDAG 15 DECEMBER 11.00 UUR&nbsp_place_holder;_**

**  
**

**Net als we nu computers in een netwerk met elkaar verbinden via optische 
signalen, zou dit met gedroomde quantumcomputers ook kunnen om zo een 
‘quantum-internet’ te vormen. Het optische signaal zou in dat geval bestaan uit 
enkele lichtdeeltjes, fotonen. Een vereiste voor een werkend quantum-internet 
is controle over de vorm van deze lichtpakketjes. Voor het eerst slaagden 
onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en Stichting FOM 
erin deze controle te krijgen met de daarvoor benodigde snelheid. Dit schrijven 
ze aanstaande maandag&nbsp_place_holder;****in het tijdschrift Nature 
Communications.  
  
**

Quantumcomputers zijn de gedroomde computers van de toekomst. Ze gebruiken de
onnavolgbare natuurkunde van de kleinste deeltjes die er bestaan - de
quantummechanica - om mee te rekenen. Waar de huidige computers bits gebruiken
die 0 óf 1 kunnen zijn, rekenen quantumcomputers met zogeheten qubits, die
bovendien 0 én 1 kunnen zijn. Dat geeft een ongekende hoeveelheid extra
rekenkracht, waardoor quantumcomputers tot veel meer in staat zijn dan de
huidige computers.

**  
Quantum-internet**

Quantumcomputers zouden met elkaar kunnen communiceren, en zo een ‘quantum-
internet’ vormen, via de uitwisseling van losse fotonen. Maar dit luistert
heel nauw. De vorm van het lichtpakketje, ofwel hoe diens energie is
uitgespreid over de tijd, is bepalend voor een succesvolle
informatieoverdracht. Deze vorm dient symmetrisch te zijn, terwijl van nature
een foton dat door atomen wordt uitgezonden een asymmetrische vorm heeft.
Kortom, externe controle op dit proces is vereist.&nbsp_place_holder;

&nbsp_place_holder;

**Optische trilholte**

Onderzoekers van de TU/e en FOM slaagden erin deze controle te krijgen door
een quantum dot, een stukje halfgeleidermateriaal dat fotonen kan uitzenden,
in te bouwen in een zogeheten fotonisch kristal. Hierdoor ontstaat wat fysici
een ‘optische trilholte’ noemen. Vervolgens legden de onderzoekers een zeer
korte elektrische puls aan in de trilholte, die bepaalt hoe de quantum dot
wisselwerkt met de trilholte en hoe het foton wordt uitgezonden. Door de
sterkte hiervan slim te variëren konden ze de vorm van de fotonen controleren,
zodanig dat de energie de gewenste symmetrische vorm heeft.

&nbsp_place_holder;

**Binnen een miljardste seconde**

Nieuw is dat ze de eerste zijn die dit kunstje, dankzij het gebruik van zeer
korte elektrische pulsen, klaarspelen binnen een nanoseconde, een miljardste
seconde. Dat is cruciaal voor de toepassing in quantumcommunicatie, volgens
onderzoeksleider Andrea Fiore van de TU Eindhoven. “De energie van een foton
strekt zich slechts over één nanoseconde uit, dus als je iets wilt aanpassen,
moet je dat binnen die tijd doen. Vergelijkbaar met dat de sluitertijd van een
camera zeer kort moet zijn om iets heel snels te kunnen fotograferen. Met de
snelheid waarmee wij de verzending van een foton controleren, kun je in
principe een zeer efficiënte uitwisseling van fotonen realiseren, wat
belangrijk is voor het toekomstige quantum-internet.”

&nbsp_place_holder;

**Referentie**

Francesco Pagliano et al, _Dynamically controlling the emission of single
excitons in photonic crystal cavities, _Nature Communications (15 December
2014)

DOI: 10.1038/ncomm6786

Het onderzoek is gefinancierd door Stichting FOM en STW.

&nbsp_place_holder;

**Noot voor de redactie (niet voor publicatie)**

De publicatie is beschikbaar op aanvraag. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met TU/e-hoogleraar Andrea Fiore, onderzoeksleider van dit project
([a.fiore@xxxxxx](mailto:a.fiore@xxxxxx) / 06-30239122) of met
wetenschapsvoorlichter Barry van der Meer
([b.v.d.meer@xxxxxx](mailto:b.v.d.meer@xxxxxx) / 06-28783207).**

**

&nbsp_place_holder;

&nbsp_place_holder;

&nbsp_place_holder;

&nbsp_place_holder;

**TU/e | Barry van der Meer**

_Wetenschapsvoorlichter_

040 247 4061

06 2878 3207

&nbsp_place_holder;

[![Twitter](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=mLyZNtCwnYgg1N-2FMk-2F0p3TC9V6bi9suEQfLetPOWWbKwN6I6v7iR-2B2yJGtOAIaXil7cWB79xLetLqg28wXxzRw-3D-3D_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZREwlljd9bP014zYWsoMJGFe2Dto4r4FRBbotrR7pftk1-2F6D9OiG01h3na4EQjqlVDARPPAXgJ2sLl7kXnDIW9Xp1sO7otR1SGTRMoSPDMNRGxuwSgt2VaQIpAAjbu60Ad2NeQ8RrwSkp7uyx59FJuhVAp3SZLnx9bQl7xCR1SjFt567xzhzhYU-2FLITnaNHIdT8g66K99kC4SZZx-2FjPMjRf](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=JO8P82iKLeFduEuE2TijAg-3D-3D_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZREwlljd9bP014zYWsoMJGFe2Dto4r4FRBbotrR7pftk1-2F6D9OiG01h3na4EQjqlVC73AL5CU0wzsJfmAdh25V4KRkaSWz5OFU7GQQwhtRndxN5Gbk539OqZqEm3nTGEtpUE7Jsj6or9oPpaMCEgnRMILcPoElfkgc9SQYSdO6YP6Zw0U5nuPS165vdwicH-2Bc6GMXg8jPgB-2FWhASzK-2FUHlA
itter.com/TUeindhoven)

&nbsp_place_holder;

[Twitter](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=5-2FjYtE9Qrpt0AHXiwHo1KY3fySJQYWm8UqWlvm9-2BVzap-2B85eVoOlT-2FGDsFIge5kx_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZREwlljd9bP014zYWsoMJGFe2Dto4r4FRBbotrR7pftk1-2F6D9OiG01h3na4EQjqlVDP3Pwi8vmS4nKuMdTWuUd3oKyNWVF3AVk-2BvyIY4OvTXqZNIG7DPj4qer0BVisDQ90ise-2Bp1p3S-2FUiadGf52lTX8v7-2FIlrL0BdW9uiaelmftH3RISpR8kl2uDWG4TEM3Ac8dnUAOIviO-2FEQt3pI0Pfq

**Technische Universiteit Eindhoven**

  
[www.tue.nl](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=gNiz8ZwLqUrfpO3v-2B6RNfsmIoHbfGLIz-2BkuW9aLyz34-3D_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZREwlljd9bP014zYWsoMJGFe2Dto4r4FRBbotrR7pftk1-2F6D9OiG01h3na4EQjqlVDyraAC2M8z-2FPZqYz72zMnfHo7gBzWQFogGBDvsINhPNas4BwYF4GWATHV3BwuDd-2FgGYkDu5l-2FY8nCzD2MInHmq-2BljkJ4ADi5ogYYcyir1LcOP22LIxsAqsujUTXrWaU9IoVh5tignCcjYG3v-2BEbMOA

&nbsp_place_holder;

&nbsp_place_holder;

Geen berichten meer ontvangen van ons? Klik [unsubscribe

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Controle over vorm lichtpakketje opent deur naar ‘quantum-internet’ (onder embargo tot maandag 15 december, 11.00 uur) - TU/e | Barry van der Meer