[pedijatrija] Fw: Posebni uvjeti za ustanovu ( pedijatrija)

 • From: Đurđa Španović <djurdja.spanovic@xxxxxxxxxxxxxx>
 • To: <pedijatrija@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Sat, 9 Feb 2013 09:26:19 +0100

Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju-HLZCijenjene kolegice i 
kolege,
prof. Ivo Barić, voditelj Radne skupine za pedijatriju Nacionalnog povjerenstva 
za specijalističko usavršavanje doktora medicine ( RS ) izvijstio je članove 
RS 
da u najskorije vrijeme RS trebala ocijeniti na temelju pristiglih prijava 
zdravstvenih ustanova koje od njih ispunjavaju uvjete za provođenje 
specijalističkog usavršavanja i j kojem dijelu. 
Prof. Barić je za člana SR iz PZZ izabrao doc. Milivoja Jovančevića koji nam 
je obavijest i proslijedio . Doc. Jovančević će HDPSP izvještavati o 
zaključcima postignutim na sastancima RS.
Budući da nema prijava za provođenje dijela programa iz pedijatrije u PZZ 
ovim putem molimo sve zainteresirane koji ispunjavaju uvjete da Ministarstvu 
zdravlja pošalju prijave.

Đurđa Španović

----- Original Message ----- 
From: Predavec Sanja 
To: 'Đurđa Španović' 
Sent: Friday, February 08, 2013 3:11 PM
Subject: FW: Posebni uvjeti za ustanovu ( pedijatrija)


Poštovana dr. Španović,

Prosljeđujem Vam mail vezano uz uvjete za specijalističko usavršavanje.

Lp,

Sanja Predavec-----Original Message-----
From: Pederin Marija 
Sent: Thursday, February 07, 2013 2:16 PM
To: Predavec Sanja
Subject: Posebni uvjeti za ustanovu ( pedijatrija)Ustanova mora ispunjavati uvjete iz članka 4. ili 5. Pravilnika o 
specijalističkom usavršavanju doktora medicine.

Ustanova za specijalističko usavršavanje mora udovoljavati osnovnim 
edukacijskim uvjetima (mogućnosti za djelovanje

u konzilijima s drugim specijalnostima, redovite dnevne stručne sastanke i 
kliničke vizite, predavaonica i knjižnica s

pristupom internetu i odgovarajućim brojem medicinskih časopisa iz 
specijalističke struke za koju se odobrava

specijalizacija, program za praćenje kvalitete usavršavanja). Pojedini dijelovi 
specijalizacije mogu se obavljati samo na

mjestima gdje je moguće steći kompetencije navedene u popisu kompetencija.

Posebni uvjeti za primarnu zdravstvenu zaštitu

 Voditelj ordinacije mora imati najmanje 5 godina radnog iskustva u 
pedijatrijskoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti i

biti najmanje 5 godina specijalist pedijatrije,

 Voditelj ordinacije mora se trajno stručno usavršavati,

 U ordinaciji se provodi većina dijagnostičkih, terapijskih i preventivnih 
aktivnosti koje su navedene u programu

specijalizacije,

 U ordinaciji je organiziran timski rad i suradnja sa ustanovama i službama na 
primarnoj razini, u lokalnoj zajednici,

te strukturirana i programirana suradnja sa kolegama iz 
specijalističko-konzilijarne i bolničke razine zaštite,

 Ordinacija je redovito uključena u svim javno-zdravstvenim i preventivnim 
programima kako na lokalnoj tako i na

nacionalnoj razini.

Posebni uvjeti za bolničke ustanove u kojima se provode pojedini dijelovi 
specijalizacije:

1. Obavljanje dijela programa specijalizacije- Neonatologija u rodilištu s 
antenatalnom skrbi o djeci

U rodilištu 1. razine moguće je provesti do mjesec dana usavršavanja, a ostalo 
u rodilištima II. ili III. razine.

2. Obavljanje dijela programa specijalizacije - Neonatologija (s intenzivnim 
liječenjme i skrbi novorođenčeta)

Mjesec dana se provodi u Neonatalnoj intenzivnoj jedinici u kojoj se godišnje 
liječi više od 40 novorođenčadi porodne

težine ispod 1500 grama, u kojima je organizirano 24satno dežurstvo pedijatra, 
gdje se provodi dugotrajna strojna

ventilacija, visokofrekventna oscilacijska ventilacija, prodisavanje dušičnim 
oksidom, invazivni nadzor vitalnih funkcija,

dijaliza, u kojima se godišnje operira zbog raznih razloga više od 50 
novorođenčadi, gdje se provodi transplantacijska

medicina, i gdje postoji mogućnost slikovnih pretraga uključujući NMR, te 
intervencijska radiologija i kardiologija.

Usavršavanje se provodi u neonatalnim intenzivnim jedinicama III i IV razine. 
Ako ustanove treće razine ne mogu

pružiti sve tražene sadržaje, onda se usavršavanje tih sadržaja obavlja u 
ustanovi IV razine.

3. Obavljanje dijela programa specijalizacije- Hitna i intenzivna medicina

Osim kliničkih odjela koji zbrinjavaju svu pedijatrijsku patologiju, potrebno 
je da u zdravstvenoj ustanovi u kojoj se

obavlja dio specijalizacije iz hitne i intenzivne medicine postoji jedinica za 
intenzivno liječenje djece koju vodi

specijalist pedijatar s užom specijalizacijom iz intenzivne medicine, pokrivena 
24 satnom dežurnom službom pedijatara

s užom specijalizacijom iz intenzivne medicine te užih specijalista 
odgovarajućih grana pedijatrije, te da se u navedenoj

jedinici rutinski provode sve mjere intenzivne medicine (hemodinamski 
monitoring – centralni venski, arterijski tlakovi,

određivanje srčanog izbačaja; monitoring saturacije kisika, EEG monitoring; 
nadomještanje funkcije organa u zatajenju -

strojna ventilacija, konvencionalna i visokofrekventna, bubrežno nadomjesno 
liječenje; peritonejska dijaliza,

hemodijaliza, kontinuirane metode bubrežnog nadomjesnog liječenja). Jedinica 
rutinski treba zbrinjavati djecu nakon

kirurških zahvata i to s dječje kirurgije, neurokirurgije te kirurgije 
prirođenih srčanih grešaka.

4. Obavljanje dijela programa specijalizacije- Pedijatrijska kardiologija

Ovaj dio programa specijalizacije obavlja se u kliničkoj ustanovi u kojoj mora 
postojati neonatologija (neonatološko

zbrinjavanje srčanog bolesnika), mogućnost strojne ventilacije neonatusa sa 
srčanom bolesti, mogućnost precizne

ehokardiografske dijagnostike složenih srčanih grešaka i mogućnost 
kateterizacije srca s interventnom dijagnostikom u

djece. Specijalizant tijekom specijalizacije mora biti aktivno uključen u rad 
jedinice intenzivnog liječenja gdje se

zbrinjavaju pedijatrijski bolesnici s operiranim srčanim bolestima ili poslije 
interventne dijagnostike radi liječenja srčane

insuficijencije i propisivanja inotropne potpore.

5. Obavljanje dijela programa specijalizacije- Pulmologija

Osim kliničkog odjela na kojem se zbrinjava respiratorna problematika, potrebno 
je da u bolnici u kojoj se vrši

specijalizacija iz pulmologije postoji, ako ne svi a onda značajni dio, službi 
i odjela za: intenzivnu respiracijsku skrb, za

funkcionalnu dijagnostiku respiratornih poremećaja, endoskopsku dijagnostiku, 
rendgenski odjel sa svim djelatnostima

(rutinski RTG, UZV, CT, MR) te pulmološka specijalistička poliklinička služba.

6. Obavljanje dijela programa specijalizacije- Bolesti metabolizma

Dio programa specijalizacije iz pedijatrije koji se odnosi na metabolizam može 
se obavljati samo u kliničkim usatnovama

koje u svojem sastavu imaju kliniku za pedijatriju s odjelom/zavodom za 
metaboličke bolesti djece i metabolički

laboratorij.

7. Obavljanje dijela programa specijalizacije - Gastroenterologija i prehrana

U zdravstvenoj ustanovi mora biti: endoskopski laboratorij u kojem se vrši 
gornja i donja endoskopija probavne cijevi

putem fiberoptičkog endoskopa, laboratorij za analnu manometriju i 24-h 
pH-metriju jednjaka, mogućnosti biopsije

probavnog trakta i jetre, enteralna i parenteralna prehrana djece, 
gastroenterološka UZV služba, rendgenski odjel sa

djelatnostima rutinskog RTG-a, radiološkog UZV-a, kontrastnih RTG pretraga 
probavne cijevi i CT-a, kirurški

operacijski pogon te gastroenterološka specijalistička poliklinička služba.

8. Obavljanje dijela programa specijalizacije - Pedijatrijska neurologija

U ustanovi u kojoj će se provoditi program iz pedijatrijske neurologije trebaju 
se redovito upotrebljavati EEG, EMG,

ultrazvuk mozga, CT, NMR, te evocirani vidni i slušni potencijali. Treba 
postojati redovna neurološka subspecijalistička

služba i mogućnost suradnje s neurokirurgom i s jedinicom intenzivnog liječenja.

9. Obavljanje dijela programa specijalizacije- Endokrinologija i dijabetes

Osim kliničkog odjela koji zbrinjava svu endokrinološku patologiju i dijabetes 
melitus dječje dobi, u bolnici u kojoj se

vrši specijalizacija iz pedijatrijske endokrinologije i dijabetologije mora 
postojati: jedinica za provođenje dinamičkih

endokrinoloških testova, jedinica za ultrazvučnu dijagnostiku bolesti 
štitnjače, savjetovalište za dijabetes, endokrinološki

laboratorij, radiološki odjel sa svim djelatnostima (RTG, UZV, CT, MR itd.), 
odjel nuklearne medicine (određivanje

hormona, scintigrafske metode dijagnostike), kirurški operacijski pogon, 
specijalistička poliklinička služba pedijatrijske

endokrinologije i dijabetologije.

10. Obavljanje dijela programa specijalizacije- Medicinska genetika

Ustanova u kojoj se obavlja dio specijalizacije iz medicinska genetika mora 
imati organiziranu jedinicu za medicinsku

genetiku s pripadajućim savjetovalištem u kojem se zbrinjava veći broj djece s 
različitim prirođenim i nasljednim

bolestima i koji ima široke mogućnosti laboratijske dijagnostike tih bolesti.Marija Pederin, dip.iur.

viša savjetnica

Ministarstvo zdravlja

tel.4607 651

fax:4677 105

e-mail:Marija.Pederin@xxxxxx-----Original Message-----
From: Predavec Sanja 
Sent: Monday, February 04, 2013 4:24 PM
To: Pederin Marija
Subject: FW: specijalizacija-obrazacMarija,

Molim Vas još jednom za pojašnjenje, vezano uz upit dr. Španović, da li se 
svaki pedijatar-koncesionar, koji zadovoljava uvjete iz obrasca može prijaviti, 
za provođenje dijela specijalizacije iz pedijatrije u PZZ?Lijepi pozdrav,

Sanja Predavec-----Original Message-----
From: Đurđa Španović [mailto:djurdja.spanovic@xxxxxxxxxxxxxx] 
Sent: Monday, February 04, 2013 2:38 PM
To: Predavec Sanja
Subject: Fw: Doc2Poštovana Dr. Predavec,

hvala Vam za obrazac za specijalizacije.

Molim Vas za pojašnjenje, da li to znači da svaki pedijatar koji zadovoljava 
uvjete iz obrasca se može prijaviti?

Šaljem Vam naš dopis prema Prim. Vargi od 10. siječnja 2013.godine.

Mi ćemo tijekom ovog tjedna prikupljati podatke iz našim ambulnati, dodatno ih 
analizirati te Vam proslijediti novi prijedlog izmjena .

Puno Vam hvala još jednom ( mislim da je sastanak bio kvalitetan i da smo 
dobili priliku da izmesemo naša zapažanja i mišeljenje ) te da ćemo dobiti 
zapisnik.

No kolegice žalosti da su i Dr. Cesrak i Dr. Varga morali proći.

Nadamo se da ćemo uskoro imati priliku da nas i oni saslužaju kao što je OM 
imala puno prilika ( a mi niti jednu ).

Dozvolite da podsjetim na termin s gospođom Durut ( petak ? ) u mojoj ambulanti.

Da li tražim previše, oprostite.

Srdačan pozdrav

  Đurđa Španović

----- Original Message ----- 

From: Đurđa Španović 

To: nada.horvat@xxxxxxx 

Sent: Friday, January 11, 2013 1:22 PM

Subject: Fw: Doc2

----- Original Message ----- 

From: Đurđa Španović 

To: Nika 

Sent: Friday, January 11, 2013 1:19 PM

Subject: Doc2Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju-HLZ

10 000 Zagreb, Šubićeva 9Zagreb, 10. siječnja 2013.godine                    

                       HTVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO 
OSIGURANJE

                       N/p Ravnatelj HZZO

                       Prim. mr.Siniša Varga, 
dr.dent.med.

                       10 000 Zagreb, Margaretska 3Predmet: Prijedlog općih akata Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

          Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju 
zdrav.zaštite iz obveznog zdrav. osiguranja

         - prijedlog izmjenaPoštovani,

dostavljamo Vam prijedloge stručnog društva primarnih pedijatara na nacrt 
Odluke o ugovaranju u djelatnosti zdravstvene zaštite djece predškolske dobi u 
PZZ

   Primjedbe na Odluku osnovama za sklapanje ugovora o provođenju 
zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za ugovorno razdoblje 
od 2013. do 2015

   Primjedbe na godišnju vrijednost tima .( U daljnjem tekstu uzeli smo 
za primjer standardni tim.)

   1)   Predlažemo povećanje sredstava osnovom učinkovitosti ,što bi za 
standardni tim iznosilo 18.375,62 KN umjesto predloženih 13.482,27 KN.a da se 
za tu razliku ( 4.893,35)smanji iznos osnovom DTP-a , koji bi nakon tog 
smanjenja tada iznosio 123.509,22 KN 

   2)   Predlažemo daljnje smanjenje iznosa osnovom DTP- a .za inos od 
8654.28, koji bi konačno za standardni tim iznosio 114 854,94 KN

   3)   Predlažemo povećati glavarinu za 8.654,28 KN  (  standardni 
tim) , koja bi po novom           izračunu iznosila 125.383,89 KN

   4)   Predlažemo povećanja hladnog pogona za iznos od od 1.738,36, 
koji bi po ovom izračunu iznosio 214.084,78 KN.

   5)   Time bi  stupac „ Ukupno „ iznosio 491.074,85   Postojeća tabela mogućih prihoda z opću/ obiteljsku medicinu 


   
   Vrsta zdravstvene zaštite
   Mogući prihod tijekom 2013. Godine
   
   Hladni pogon
   Glavarina
   DTP
   KPI
   QI
   Ukupno
   Dodatne mogućnosti
   Sveukupno
   
   Grupna praksa
   Preventiv

   programi
   5¶
   
   Opća/obitelj.medicina           dr. med. spec.
   209.315,34
   102.086,78
   142.921,49
   18.375,62
   18.375,62
   491.074,85
   5.104,34
   5.104,34
   5.104,34
   506.387,87
   
   Opća/obitelj .medicina           dr. med. 
   209.315,34
   92.148,68
   129.008,15
   16.586,76
   16.586,76
   463.645,70
   4.607,43
   4.607,43
   4.607,43
   477.468,00
                  Postojeća tabela mogućih prihoda za pedijatriju Tablica 1.2. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost zdravstvene 
zaštite predškolske djece


   Hladni pogon
   Vrsta zdravstvene zaštite
   Mogući prihod tijekom 2013. Godine
   KPI
   QI
   Ukupno
   Dodatne mogućnosti
   Sveukupno
   
   Grupna praksa
   Preventivni programi
   5¶
   
   Zdravstvena zaštita predškolske djece
   212.346,42
   116.729,61
   128.402,57
   13.482,27
   18.384,91
   489345,78
   5.836,48
   5.836,48
   5.836,48
   506.855,23
   

Naš prijedlog godišnje vrijednosti standardnog tima za djelatnost zdravstvene 
zaštite u primarnoj pedijatrijiTablica 1.2. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost zdravstvene 
zaštite predškolske djece


   Hladni pogon
   Vrsta zdravstvene zaštite
   Mogući prihod tijekom 2013. Godine
   KPI
   QI
   Ukupno
   Dodatne mogućnosti
   Sveukupno
   
   Grupna praksa
   Preventivni programi
   5¶
   
   Zdravstvena zaštita predškolske djece
   214.084,78
   125.383,89
   114 854,94
   18.384,91
   18.384,91
   491.074,85
   5.260,00
   5.260,00
   5.260.38
   506.855,23
   Obrazloženje:

Ad 1) Nema nikakvog razloga da  iznos  osnovom učinkovitosti bude manji 
nego što je to u općoj /obiteljskoj  djelatnosti.

Ad 2) Ad 3 ) Smatramo da  udio DTP postupaka u prihodovanju 
pedijatrijskih ordinacija ne bi smio prelaziti 15 % iz sljedećih 
razloga. 

III razina DTP postupaka zahtijeva nabavku ekstremno skupih  uređaja, a 
 radi se o postupcima,koji su se do sada obavljali isključivo  na 
sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite . Oni predstavljaju 
stvarnu odterećenje  SKZ- a , uvođenje nečeg posve novog, te prihodovanje 
osnovom ovih postupaka treba  bit izvan predloženih sveukupnih mogućih 
prihoda, kako pedijatrijskih , tako i ordinacija obiteljske medicine. 

U II razini DTP- a ima samo 5  DTP-a , koji se mogu realno raditi u 
primarnoj  zdravstvenoj zaštiti bez  rizika za pacijenta i bez  nabavke 
 skupih aparata to su PD ( 200,207,208,2012 i 2013)

Konačno, preostaje I  razina, gdje ima veći broj DTP-a  koji se mogu 
obavljati u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ali se radi  uglavnom o DTP- 
ima s  niskim koeficijentom. 

Iz I razine , neće biti moguće  ispostaviti račun za  postupak  
Obrada pupčane ranice, jer se radi o djetetu , koje još nema MBO, a 
znamo da nam HZZO ,do sada nije priznavao glavarinu prije  nego što je 
dijete dobilo MBO . 

Vrlo rijetki u  pedijatrijskim  ordinacijama su postupci  PD 100 do PD 
103, PD 123-PD 126,,PD 141-PD 143,PD 148-PD 149

Zbog svega navedenog smatramo da nećemo moći ostvariti zamišljeni nivo 
 prihoda osnovom DTP-a , a s druge  strane naš preventivni rad , koji 
je obiman i vrlo vrijedan , nije  adekvatno vrednovan u postojećem 
prijedlogu .

Predlažemo smanjenje učešća DTP-a u prihodovanju na 15 % i povećanje  
iznosa osnovom  glavarine za iznos za koji se umanji DTP.

Ad 4 ) Pedijatrijske ordinacije imaju sukladno Pravilniku o minimalnim 
uvjetima u  pravilu jednu prostoriju i jedan sanitarni čvor više od 
ordinacija opće / obiteljske medicine ,a što im ne donosi nikakav 
prihod , nego samo veće troškove . Budući da se troškovi održavanja 
ordinacija i tekući  troškovi ( struja, voda , grijanje, čišćenje, komunalna 
naknada i dr. /obračunavaju s obzirom na površinu prostora , koji je 
predmet koncesije, to su navedeni troškovi ,u pravilu za oko 30% veći od 
onih u općoj /obiteljskoj medicini. 

Najozbiljnije primjedbe izjavljujemo na čl.22 Odluke. 

I to na st 1,st 2 i, st 3 i st 4 čl 22. 

„Doktor, ugovoren u djelatnosti opće/obiteljske medicine ima pravo ugovoriti 
provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za osigurane 
osobe starije od 4 godine.  

Doktor specijalist opće/obiteljske medicine, ugovoren u djelatnosti 
opće/obiteljske medicine ima pravo ugovoriti provođenje zdravstvene zaštite iz 
obveznog zdravstvenog osiguranja za osigurane osobe Zavoda svih dobnih skupina.

Iznimno od stavka 1. ovog članka doktor ugovoren u djelatnosti opće/obiteljske 
medicine ima pravo ugovoriti provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog 
zdravstvenog osiguranja za osigurane osobe - djecu dobi od 0 do 4 godina, ako 
prema mjestu prebivališta, odnosno boravka djece navedene dobi nemaju mogućnost 
izbora doktora specijalista pedijatra.

Doktor specijalist pedijatar ugovara provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog 
zdravstvenog osiguranja za djecu predškolske dobi od 0 do 7 godina, a iznimno 
ima pravo ugovoriti provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog 
osiguranja i za djecu školske dobi do završenog osnovnog školovanja i to kada 
doktor specijalist pedijatar nije u mogućnosti popuniti tim do standardom 
propisanog broja djece predškolske dobi.“

Ovako formulirana Odluka ne izdvaja Pedijatriju kao posebnu djelatnost u 
primarnoj zdravstvenoj zaštiti i ne ide u prilog niti djeci niti ovoj 
medicinskoj djelatnosti. 

Ne smije se dozvoliti da o zdravlju djeteta skrbi stručnjak koji ima samo 
8 tjedana kolegija Pedijatrije ili još 3 mjeseca specijalističkog staža ( 
kada je riječ o specijalistima opće medicine ), kada je god moguće da o 
njemu skrbi pedijatar.

Zato predlažemo da u članku 22. piše da pedijatri ugovaraju provođenje  
zdravstvene zaštite za djecu od 0-7 godina, u pravilu ,gdje god je Mrežom 
predviđen pedijatar. Pedijatri ugovaraju zdravstvenu zaštitu za djecu  od 
7-15 kad gdje je to moguće s obzirom na popunjenost tima  uz uvjet da 
prednost  upisa u pedijatrijski tim i ostanak u tom  timu imaju  djeca 
od 0-7 godina, te uz drugi uvjet da broj upisane djece ne smije biti 
veći od broja koji daje maksimalno predviđeni prihod za pedijatrijski tim 
za  ovo ugovorno razdoblje.

Predlažemo da doktor specijalist opće medicine  ima pravo ugovoriti 
provođenje zdravstvene zaštite djece od 0-7  godina , samo  iznimno, ako 
mrežom nije predviđen pedijatar na tom području, ako nema mjesta u 
pedijatrijskom timu, te u drugim samo iznimnim okolnostima.

Predlažemo da doktor opće medicine smije ugovoriti zdravstvenu zaštitu za 
djecu od 0-7 godina , samo iznimno ako Mrežom nije predviđen pedijatar.

Navedeni prijedlozi omogućavaju održavanje pedijatrijske djelatnosti, što 
je izuzetno važno za svu buduću djecu i njihov rast i razvoj , kao i za 
 troškove u zdravstvu. 

Oni daju mjesto primarnoj pedijatriji ,koje joj pripada, tj. pravo i 
dužnost da brine o zdravlju i kvaliteti zdravstvene zaštite djece na 
primarnoj razini.S poštovanjem,

za Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju-HLZ

       Andrea Kostinčer-Pojić, Nada Jelavić i Đurđa Španović

    


--------------------------------------------------------------------------------

No virus found in this message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 10.0.1430 / Virus Database: 2639/5588 - Release Date: 02/07/13

Other related posts:

 • » [pedijatrija] Fw: Posebni uvjeti za ustanovu ( pedijatrija) - Đurđa Å panović