Re: ORA-3136 Inbound Connection Time out

 • From: Pawel Smolarz <pawel.smolarz@xxxxxxxxxx>
 • To: <krish33moorthy@xxxxxxxxx>
 • Date: Wed, 23 Feb 2011 15:40:05 +0100

Hi,

You can increase default value 60sec for SQLNET.INBOUND_CONNECT_TIMEOUT

in sqlnet.ora file on server
Regards,
PawelDnia 2011-02-23, śro o godzinie 19:54 +0530, KRISHNA MOORTHY pisze:


Hi

We are getting frequently the following error in alert log files of
production server.It was running fine for last 3 months.There is no
changes in listener configuration.

WARNING: inbound connection timed out (ORA-3136)

In Sqlnet.log file the following error is getting displayed.

TNS-12535: TNS:operation timed out
  nt main err code: 0
  nt secondary err code: 0
  nt secondary err code: 0
  nt OS err code: 0
  nt OS err code: 0
  ns secondary err code: 12606
  nt main err code: 0
  nt secondary err code: 0
  nt OS err code: 0
  TNS-12535: TNS:operation timed out
  ns secondary err code: 12606
  nt main err code: 0
  nt secondary err code: 0
  nt OS err code: 0
  TNS-12535: TNS:operation timed out
  ns secondary err code: 12606
  nt main err code: 0
  nt secondary err code: 0
  nt OS err code: 0

When i searched on the net,they are telling that it might be an network
issue.But when i asked the network team , they said there is no firewall
/port block issues.Please help me to resolve the issues.

Regards
Krishna
9585354917
--
http://www.freelists.org/webpage/oracle-l
Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 
0000021828,
dla której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
o kapitale zakładowym i wpłaconym w wysokości: 277.493.500,00 złotych,
NIP: 586-000-78-20, REGON: 190024711

Other related posts: