[nn77] Re: ra mat

  • From: thanh vinh <vinhkun@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 14 Nov 2005 06:53:34 +0900

Xin chuc mung... chau be trong khau qua... lam minh cung them...

On 11/9/05, Quynh Nguyen <quynh244@xxxxxxxxx> wrote:
>
> He' he', may hom ban toi mat nen chua reply dc...
>
> Kha` kha`, da~ co baby rui nhay, nhanh phet....
>
> Eeeeee, the cac chi iem con lai thi seo nhi?
>

Other related posts: