[nn77] min f 40

 • From: Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx>
 • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Mon, 4 Jul 2005 14:02:53 +0700 (ICT)

Cai nay kho noi lam ong Vinh ah. Toi mua 20 cai comdom
cua My, khi su dung hoa ra chat qua, den kho. Cu tuong
cua Tay thi phai to, ai de no be ti, hay toi mua phai
loai danh cho tre em??? Lieu ong mua cai ay ben Nhat
co su dung duoc ko? Dan chau A noi chung la be, ong
mua co phi 40 nhe. Neu co thi toi dang ky khoang 5kg
(thi dung dan thoi, chang buon ban gi dau).
--- thanh vinh <vinhkun@xxxxxxxxx> ÄÃ viát: 

> anh Hai co mua khong de con dong hom gui ve????
> 
>         
________________________________________________________ 
Bán cà sá dáng Yahoo! khÃng? http://vn.mail.yahoo.com/ 
Mát mái và thÆ rÃc? Yahoo! ThÆ cà tÃnh nÄng 
báo vá cháng thÆ rÃc tát nhát trÃn máng

Other related posts: