[nn77] Vá Viác: [nn77] Re: VÃÂÂ ViÃÂÂc: to Cao minh hai

 • From: Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx>
 • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Mon, 4 Jul 2005 17:20:07 +0700 (ICT)

Theo thong bao cua ngan hang ben Ha Lan, tien da
chuyen den noi. May nho de y den phu tung theo may cho
tao nhe. Rieng cai the bao hanh, neu co thi van co the
bao hanh o VN vi ben VN da co van phong dai dien cua
O2.
The may co la`m ti' Tay ko? Thay bao gai Duc la boc
lua nhat, ko tranh thu thi hoi phi. Ma may ko vao duoc
Massenger chan that.
--- Ngo Trung Thanh <gzhivago@xxxxxxxxx> ÄÃ viát: 


> No la sinh vien dang hoc o day, o day co vai nguoi
> viet, sang den noi la biet nhau ngay ma
> La sinh vien nhung no cung gia roi, bon di lam xong
> moi di hoc ay ma, chang so mui duoc gi dau, xau bo
> me
> 
> --- Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx> wrote:
> 
> > He..he... nhÃÂ check lien tuc nhe. Cai con Huong
> day
> > no dang hoc o ben Duc a? Sao may biet no?
> > 
> > 
> > 
> >   
> > 
> >   
> >       
> >
>
________________________________________________________
> > 
> > BÃÂÂn cÃÂ sÃÂÂ dÃÂÂng Yahoo! khÃÂng? 
> > HiÃÂÂn nay cÃÂ 1GB dung lÃÂÃÂÂng lÃÂu
> trÃÂÂ 
> > http://vn.mail.yahoo.com/
> > 
> > 
> 
> 
>         
________________________________________________________ 
Bán cà sá dáng Yahoo! khÃng? http://vn.mail.yahoo.com/ 
Mát mái và thÆ rÃc? Yahoo! ThÆ cà tÃnh nÄng 
báo vá cháng thÆ rÃc tát nhát trÃn máng

Other related posts: