[nn77] Re: Moi hop mat chia tay chia chan

 • From: Hoang Tuan <hoangtuan010105@xxxxxxxxx>
 • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Wed, 4 Jan 2006 17:14:20 -0800 (PST)

Anh em oi, tin nay khong biet la vui hay buon nhi...
     Vui: Xin chúc mừng vợ chá»?ng Trung HÆ°Æ¡ng. Sang bên Ä?ó 
không có bạn bè, ông Trung nh� bảo tr�ng nhé, nh� nghe l�i 
vợ cho Ä?ến khi vá»? nÆ°á»?c, ac ac ac ...
     Buá»?n: Ä?ến T7/07 má»?i gặp lại bạn Trung thì buá»?n 
thật, nhÆ°ng buá»?n hÆ¡n là cÅ©ng T7/07 anh em má»?i Ä?ược gặp lại 
bạn Hương, hu hu hu...
     Anh em xem thứ 6 này có bá»? trí Ä?ược thá»?i gian thì 
hư�ng ứng cùng vợ ch�ng bạn Trung nhé. Tôi nhất trí và sẽ 
có mặt vào t�i T6 tại NN.
 Hoàng Tuấn.

Tran Trung <trandangtrung@xxxxxxxxx> wrote:
 Toi ngay thu 6 ngay 6 thang 1 nam 2006. Minh to chuc
gap mat tat ca moi nguoi thu nhat nhan dip nam moi
2006. thu 2 la de lien hoan chia tay moi nguoi bon
minh di hoc o Uc (hai vo chong minh). ke hoach tuan
sau di va den thang 7 nam 2007 ve. Dia diem tai Truong
NN1. chua chon dc quan nao.
Rat mong moi nguoi den dong du
moi thong tin lien he qua hop thu hoac phone cho minh
nhe.
TranDangTrung
__________________________________________ 
Yahoo! DSL ? Something to write home about. 
Just $16.99/mo. or less. 
dsl.yahoo.com 


 


            
---------------------------------
Yahoo! Photos
 Ring in the New Year with Photo Calendars. Add photos, events, holidays, 
whatever.

Other related posts: