[nasional_list] [ppiindia] Venezuela dari Miskin menjadi Kaya, Kapan Indonesia Menyusul? - lamunan

  • From: ANDREAS MIHARDJA <mihardja@xxxxxxxxxxx>
  • To: ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 23 Nov 2006 09:49:49 -0800 (PST)

Other related posts:

  • » [nasional_list] [ppiindia] Venezuela dari Miskin menjadi Kaya, Kapan Indonesia Menyusul? - lamunan