[mkn] SV: Lunch 16/4

  • From: "Bengt Lindstedt" <Bengt.Lindstedt@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <mkn@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 13 Apr 2004 10:03:17 +0200

Jag kommer !

/Bengt LindstedtHej Lunchvänner!

Då var det min tur att fixa lunch.
Nästa gång (16/4) träffas på Mickes restaurang.
För de som inte vet var den ligger så finns den i Kalmar Tech Park  (gamla 
Volvo fabriken)

Med vänlig hälsning

Åke  du Rietz

------------------------------------------
Att skicka ett meddelande till alla på listan: mkn@xxxxxxxxxxxxx

Att gå ur, gå med eller ändra e-postadress: www.freelists.org/webpage/mkn


___________________________________________________________________________
Länsarbetsnämnden
Mats Johansson
Tel +46 (0)480-495239, Fax +46 (0)480-495230
Box 512, 391 25 Kalmar
mats.johansson@xxxxxxxxxxx

------------------------------------------
Att skicka ett meddelande till alla på listan: mkn@xxxxxxxxxxxxx

Att gå ur, gå med eller ändra e-postadress: www.freelists.org/webpage/mkn

------------------------------------------
Att skicka ett meddelande till alla på listan: mkn@xxxxxxxxxxxxx

Att gå ur, gå med eller ändra e-postadress: www.freelists.org/webpage/mkn

Other related posts: