[malbat] Pîrozname

  • From: Sidqî Hirorî <s.hirori@xxxxxxxx>
  • To: "malbat" <malbat@xxxxxxxxxxxxx>, "Malbat" <malbat@xxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 31 Dec 2007 18:59:30 +0100

Merheba gelî malbatiyên delal!
Wekî Behcet dibêjit ji bo we silav û gulav!
Sala nû li te û malbat û hemî derdora we pîroz be. Sala bêt û hemî salên pey 
wan pirî xwesî û serfirazî bin ji bo we, ji bo me û hemî xelk û welatê me.
Digel silavên Sidqî Hirorî

Other related posts:

  • » [malbat] Pîrozname