[malbat] Pîroz

  • From: "Sidqi Hirori" <s.hirori@xxxxxxxx>
  • To: <malbat@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 30 Sep 2008 14:35:09 +0200

Silav û gulav!
Ez cejna we hemiyan pîroz dikim. Hîvîdar im hemî wext û rojên we cejn û tijî 
dilxwesî û serfirazî bin.
Li gel silavên Sidqî Hirorî

Other related posts:

  • » [malbat] Pîroz